A DUES VEUS 2018-02-14T09:17:08+00:00

A DUES VEUS

Des del Conservatori de Badalona, més enllà del paper que ens pertoca en el terreny de la formació especialitzada dins del nostre centre, ens sentim compromesos amb la difusió de la música en tot l’àmbit educatiu de la nostra ciutat. Aquesta vocació es concreta en els següents projectes formatius:

Aula Coral

Les audicions per a escolars organitzades des del Conservatori formen part del programa Arts a l’escola que l’Ajuntament ofereix als centres educatius de primària i en la secció de música, promou l’assistència del públic més jove de Badalona a concerts i espectacles de divulgació musical.

ESCRIU-NOS UN MAIL
Aula Coral

El Projecte de Corals Escolars està organitzat pel Conservatori Professional de Música de Badalona i pel Servei d’Educació de la regidoria de Badalona Educadora, amb el suport de l’Orfeó Badaloní. En el seu desenvolupament hi participen les AMPA i hi cooperen també, els equips directius de cada escola.
Els infants que formen part d’una coral escolar vinculada a la seva escola de primària, tenen un assaig setmanal d’una hora, en horari no lectiu i participen en diferents activitats, sols o juntament amb corals d’altres escoles formant part d’un programa comú que es presenta als Teatres i altres indrets de Badalona.

Un programa similar articula les corals dels IES de Badalona, que reben el suport del Conservatori per la preparació i presentació del seu treball en la Trobada de les corals dels instituts de Badalona, que se celebra a Badalona durant la primavera.

ESCRIU-NOS UN MAIL
Aula Coral

Projecte instrumental per a alumnes de primària, iniciativa que té com a finalitat fer arribar la música com a eina de cohesió i de convivència en centres de primària d’alta complexitat, promovent des de la pràctica instrumental col·lectiva un treball cooperatiu en el camp artístic. L’experiència s’inicia amb les dues línies d’alumnes de 4t de primària de l’escola Josep Boada i es fa amb la intervenció de músics especialitzats del conservatori coordinats amb els mestres de música d’aquest centre.

Aula Coral

El Conservatori de Badalona fa una tasca de suport en l’àrea de música d’aquest centre especialitzat en l’educació de nens i nenes amb necessitats educatives especials.
El nostre centre hi aporta una professora que setmanalment treballa amb els alumnes del CEE Llevant introduint l’experiència musical com a terreny d’estimulació de les àrees sensorials, emocionals, socials i cognitives de l’aprenentatge. Mitjançant el treball setmanal aquests nens i nenes accedeixen al cant, al moviment i als instruments de percussió com a eines d’expressió i comunicació.