Tast de la flauta travessera

La flauta travessera és un instrument de vent fusta que produeix el so quan l’intèrpret bufa directament contra l’embocadura, un orifici de
forma ovalada situat a prop de l’extrem superior i sobre el qual es col·loca el llavi inferior. El flautista el sosté l’instrument en paral·lel al
pla de la seva cara, tot tapant amb els dits els forats.

MUNTATGE DE L’INSTRUMENT

TALLER DE L’INSTRUMENT

VÍDEO

LA PARTITURA

GALERIA DE FOTOS