CONCERT D’INAUGURACIÓ ACADÈMICA

CURS 22-23

En nom de la comunitat educativa del Conservatori de Badalona us convido a l’inauguració acadèmica del curs 2022-2023 que tindrà lloc el proper 2 de novembre a les 20h. al Teatre Zorrilla de la ciutat, i que serà presidit per la regidora Sra. Anna Maria Lara.
L’acte inclourà diverses actuacions musicals d’alumnat i professorat així com diversos petits parlaments on es donarà relleu a la importància de dues persones que han estat transcendentals en el centre centre i que, com ja sabeu, ens han deixat recentment: Jordi Cervelló i el que fou primer director del Conservatori, en Josep Soler.