ACCÉS AL CENTRE

Els alumnes poden iniciar els seus estudis musicals sense coneixements previs. Al començar P-4 s’accedeix al curs de Sensibilització Musical. De P-5 a 3r de primària, es pot accedir als cursos d’Iniciació Musical. A partir de 4t de primària i fins a 4 de l’ESO s’accedeix a 1r curs de Nivell Elemental.

Els alumnes amb coneixements previs poden fer una prova de nivel per incorporar-se al curs que els correspongui segons la valoració .

Durant el primer any a l’Escola de Música només es cursa l’assignatura de Llenguatge Musical, després ja es pot triar l’instrument que acompanyarà l’aprenentatge durant tot el nivell elemental.

PREINSCRIPCIÓ A L’ESCOLA DE MÚSICA 2020-2021

Tots els alumnes que vulguin matricular-se per primera vegada  a l’ESCOLA DE MÚSICA , hauran  de formalitzar necessàriament el tràmit de Preinscripció mitjançant el formulari WEB que s’activarà properament.

Edats: de P4 fins a 4t de l’ESO.

Previsió de dadesInscripció ajornada. Properament el Departament d’Educació publicarà les noves dates.