A DUES VEUS

Des del Conservatori de Badalona, més enllà del paper que ens pertoca en el terreny de la formació especialitzada dins del nostre centre, ens sentim compromesos amb la difusió de la música en tot l’àmbit educatiu de la nostra ciutat. Aquesta vocació es concreta en els següents projectes formatius:

Aula Coral

Els concerts pedagògics del Conservatori formen part del programa Arts i escola que l’Ajuntament ofereix als centres educatius de primària i als alumnes de 2n d’ESO dels instituts de Badalona. Aquests concerts promouen l’assistència del públic més jove de Badalona a  espectacles de divulgació musical.

Escoles de Primària podeu consultar els horaris aquí

.

ESCRIU-NOS UN MAIL
Aula Coral

Projecte que promou i recolza el cant coral dins de l’aula de música de les escoles de primària de Badalona.

Juntament amb el repertori propi que prepara cada coral i  d’acord amb els/les mestres de música de cada escola, es determina un programa comú o una cantata que s’interpreta en una Trobada a finals de curs, en un teatre municipal, amb la participació de tot els cors de les escoles que s’hi vulguin inscriure.

Un programa similar articula les corals dels IES de Badalona, que reben el suport del Conservatori per la preparació i presentació del seu treball en el Concert de cors  dels Instituts de Badalona, que se celebra a Badalona durant la primavera.

ESCRIU-NOS UN MAIL
Aula Coral

BADACORDES, iniciativa que té com a finalitat fer arribar la música com a eina de cohesió i de convivència en centres de primària d’alta complexitat promovent des de la pràctica instrum