ALTRES MÒDULS FORMATIUS

Mòdul formatiu de Pràctica musical en conjunt

El Conservatori de Badalona ofereix als seus exalumnes o músics formats en altres centres, que superin la corresponent prova de nivell, la possibilitat de formar part de les seves formacions instrumentals, sempre que hi hagi places disponibles.

Aula Coral

El Conservatori de Badalona contempla també programes formatius no reglats adreçats a aquells estudiants que vulguin reforçar el seu nivell de cara objectius específics com l’accés a estudis superiors, l’accés a proves d’admissió en terrenys professionalitzats, formació especialitzada en el camp de la pedagogia o interpretació, etc. Aquests programes es dissenyen d’una manera individualitzada amb una duració puntual o prolongada d’acord amb cada cas.