ESCOLA DE MÚSICA MODERNA DE BADALONA

L’Escola de Música Moderna de Badalona us ofereix aquesta oferta educativa:

Instruments

  • Classes individuals de 45 o 60 min.
  • Classes individuals de 30 min. només a Preliminar.

Col·lectives

  • Classes col·lectives de 120 min.
  • El seu currículum està contemplat en els estudis de grau professional dels conservatoris.
  • Els cursos són de durada anual i el programa està preparat per una continuació al llarg de més d’un curs lectiu.
  • Per accedir caldrà parlar amb el professor i/o complir els requisits que es demanin en cada cas.

Preliminar 6-7 anys

  • Dos cursos anuals adreçats als nens de 6 i 7 anys.
  • Classes col·lectives de 60 min.
  • Opcionalment es poden afegir 30 min. de classe individual d’instrument.

Llenguatge Musical

  • Classe col·lectiva de 60 min.
  • Quatre cursos de durada anual.
  • Per accedir a un nivell diferent del Primer caldrà parlar amb el professor i/o complir els requisits que es demanin en cada cas.
  • Aquesta assignatura s’afegeix en el règim d’estudis sense cost afegit.
  • Assignatura d’assistència obligatòria (Excepte en el Bloc I) en cas de no tenir superat el nivell que l’escola demana.

Optatives

  • Classes col·lectives.
  • Per accedir caldrà parlar amb el professor i/o complir els requisits que es demanin en cada cas.
  • Segons l’especialitat instrumental escollida alguna optativa pot ser obligada. En tots els casos serà el professor qui comentarà aquesta opció.
  • En cada bloc o paquet d’estudis va sempre una optativa inclosa. En cas de voler-ne fer més d’una es pot afegir una optativa com assignatura complementària.
  • Es pot cursar una optativa sense cursar cap assignatura més.
PER A MÉS INFO VISITA LA WEB DE LA EMMB