ACCÉS AL CENTRE 2018-03-08T20:17:59+00:00

ACCÉS AL CENTRE

Als 4 anys es pot accedir al curs de Sensibilització. Entre els 5 i els 8 anys, es pot accedir als cursos d’Iniciació. Després de 3r curs d’Iniciació s’accedeix a 1r de Nivell Elemental. També es pot accedir al Nivell Elemental sense coneixements previs fins a l’edat de 14 anys. Els alumnes amb coneixements previs poden fer una prova de nivell.

Durant el primer any a l’Escola de Música només es cursa l’assignatura de Llenguatge Musical, després ja es pot triar l’instrument que acompanyarà l’aprenentatge durant tot el nivell elemental.

PREINSCRIPCIÓ A L’ESCOLA DE MÚSICA

ALUMNES NOUS DE SENSIBILITZACIÓ, INICIACIÓ I NIVELL ELEMENTAL.

DEL 13 AL 24 D’ABRIL

Tots els alumnes que vulguin matricular-se per primera vegada al curs vinent a l’ESCOLA DE MÚSICA , hauran  de formalitzar necessàriament el tràmit de Preinscripció.

Trobareu  més informació a la pestanya SECRETARIA VIRTUAL