QUI SOM I ON SOM

El Conservatori Professional de Música de Badalona centra la seva tasca en els àmbits de l’educació, la difusió i la dinamització musical, tot contribuint a la formació artística dels badalonins, al desenvolupament de la vida cultural del municipi i a la projecció de la ciutat de Badalona mitjançant serveis de prestigi.

HISTÒRIA DEL CONSERVATORI

Des de finals del segle XIX, a Badalona s’hi va establir una Escola de Música que al 1894 va ser autoritzada pel Consistori a utilitzar la paraula “municipal” a canvi de reservar unes places per a alumnes sense recursos econòmics. Havien de passar 21 anys perquè l’Ajuntament acordés crear la primera Escola Municipal de Música, cosa que es produí el 1915, sota la direcció del mestre Eladi Costa.

Per Reial Decret del Ministeri d’Educació de 4 de desembre de 1980 (B.O.E. 12-1-81) i a petició de l’Ajuntament de la ciutat, L’Escola de Música de Badalona va adquirir la categoria de Conservatori Professional de Música no estatal i s’atorga validesa oficial als seus ensenyaments.

Des de finals del segle XIX, a Badalona s’hi va establir una Escola de Música que al 1894 va ser autoritzada pel Consistori a utilitzar la paraula “municipal” a canvi de reservar unes places per a alumnes sense recursos econòmics. Havien de passar 21 anys perquè l’Ajuntament acordés crear la primera Escola Municipal de Música, cosa que es produí el 1915, sota la direcció del mestre Eladi Costa.

Per Reial Decret del Ministeri d’Educació de 4 de desembre de 1980 (B.O.E. 12-1-81) i a petició de l’Ajuntament de la ciutat, L’Escola de Música de Badalona va adquirir la categoria de Conservatori Professional de Música no estatal i s’atorga validesa oficial als seus ensenyaments.

A l’abril del 1981 l’Ajuntament crea el Patronat Municipal de la Música de Badalona, entitat amb personalitat jurídica pròpia, per gestionar com a titular el Conservatori Professional, l’Escola de Música i l’Escola de Música Moderna de Badalona i promoure i coordinar l’activitat d’aquests centres a la ciutat.

Entre els anys 1980 i 2010 el Conservatori de Badalona va tenir com a director al compositor Josep Soler que va ser rellevat entre els anys 2010 i 2018 per Jaume Cortadellas. Actualment Josep Borràs n’és el director.

ORGANIGRAMA DEL CONSERVATORI

EQUIP DIRECTIU
Director: Josep Borràs Roca
Cap d’estudis: Mª Lluïsa Alegre Heitzmann
Secretària acadèmica: Lourdes Pallerols

Cap de Serveis educatius: Núria Losada

CAPS DE DEPARTAMENT

Departament de corda: Montse Vallvé
Departament de vent: Xavi Castillo
Departament de piano: Elisabet Segarra
Departament de Llenguatge Musical: Lluís Arguijo
Departament d’assignatures teòriques i optatives: Marcos Bosch
Departament mixt (Guitarra, Cant, Clave i Instruments de jazz): Maria José Santos
Departament de Cor i grans conjunts: Ricard Oliver

COORDINADORS

Coordinador d’activitats. Joan Besalduch
Coordinadora de Llenguatge Musical (Iniciació). Mercè Trujillo
Coordinadora de Llenguatge Musical (Nivell Elemental). Meritxell Puig
Coordinadora de Llenguatge Musical (Grau Professional). Lourdes Pallerols
Coordinador de la biblioteca. Marcos Bosch

CONSELL ESCOLAR

PROFESSORS:
Anna Arumí Claveras
Meritxell Puig Ezquerra
Rocio Martínez Serrano
Marcos Bosch Delgado
Núria Rodríguez Maymó
Xavier Castillo López

 

PARES I MARES:
Montserrat López Tolosana
Marta Martín Alemany
Reyes Cortés Rubia

ALUMNES:
Pol Altimira Saura
Mar Avilés Domínguez