Catàleg de documents de Violoncel

Referència amb obres
Antologia: SALON, Concert du. Edit.: Henry Litolff's Verlag
Matèries: Violoncel


M. 78.73 SALO [2584]
Recull d’obres cèlebres de Mozart, Rameau, Schubert i Webern per a violoncel i piano. Una reducció de piano i una partitura de violoncel.
Obres: SALON, Concert du: Concert du salon
Antologia: Klassische stücke, band I. Edit.: Peters, Edition
Matèries: Violoncel


M. 78.73 KLAS [2219]
Per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
ALBENIZ, Isaac (1860-1909): Malagueña, Op.165 No.3. - . Edit.: Schott
Matèries: Violoncel

M. 78.73 ALBE [2097]
Per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: ALBENIZ, Isaac (1860-1909): Malagueña, Opus 165 No.3. -
ALFARAS, Joan: Stradivari Vol. 1, violoncel. Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 ALFA [8308]
inclou CD
ALFARAS, Joan: Stradivari Vol. 2, violoncel. Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 ALFA [8309]
inclou CD
ALFARAS, Joan: Stradivari Vol. 3, violoncel. Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 ALFA [8310]
Inclou cd
ALFARAS, Joan: Stradivari, vol.1. Violoncel, llibre de Piano. Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 ALFA [8311]
Llibre d'acompanyament del registre 8308
ALFARAS, Joan: Stradivari, vol.2. Violoncel, llibre de Piano. Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 ALFA [8312]
Llibre d'acompanyament del registre 8309
ALFARAS, Joan: Stradivari, vol.3. Violoncel, llibre de Piano. Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 ALFA [8313]
Llibre d'acompanyament del registre 8310
AMON, Johann Andreas (1763-1825): Sonata in Fa M for Bassoon or violoncello and piano Opus 88. Edit.: Amadeus Verlag
Matèries: Fagot, Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.88 AMON [6605]

Obres: AMON, Johann Andreas (1763-1825): Sonata per a fagot o violoncel i piano, Opus 88
ARIOSTI - ELKUS: Concertino. Edit.: Universal Edition
Matèries: Violoncel

M. 78.73 ARIO [2232]
Per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
BACH, Carl Philipp Emmanuel (1714-1788): Concerto for flute or Violoncello or Harpsichord (piano). A Major. Edit.: Eulenburg, Edition
Matèries: Concertos, Flauta, Violoncel, Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Anàlisi
M. 785.6 BACH [7979]

Obres: BACH, Carl Philipp Emmanuel (1714-1788): Concert per a flauta o violoncel o clavicèmbal, La M
BACH, Johann Christian (1735-1782): Konzert c Moll Viola und Orchester. Edit.: Peters, Edition
Matèries: Viola, Violí, Violoncel, Concertos
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particella solista i reducció de piano M. 78.72 BACH [7381]
Reconstrucció o creació de Henri Casadesus. Veure próleg. Inclou les particel·les solistes de violí, viola i violoncel. Inclou també un Cd amb l'acompanyament de l'orquestra a càrrec de la Sinfonietta Köln
Obres: BACH, Johann Christian (1735-1782): Concert per a viola (violí o violoncel), Do m
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Drei Sonaten. Edit.: Breitkof & Härtel
Matèries: Violoncel

M. 78.73 BACH [2227]
Per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Sonates
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Sonate I. Edit.: Augener Ltd.
Matèries: Violoncel

M. 78.73 BACH [2231]
Per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Sonate I
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suites for Violoncello Solo. Edit.: Wiener Urtext Edition
Matèries: Saxo, Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.84 BACH [5969]
Entrat en la matèria 'saxo' a petició del professor C. Vecino. Inclou un comentari crític (alemany-anglès) com a separata de 24 pàgines
Obres: BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 1, Sol M, BWV 1007
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 2, Re m, BWV 1008
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 3, Do M, BWV 1009
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 4, Mi b M, BWV 1010
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 5, Do m, BWV 1011
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 6, Re M, BWV 1012
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suiten BWV 1007-1012. Edit.: Peters, Edition
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.73 BACH [7263]

Obres: BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 1, Sol M, BWV 1007
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 2, Re m, BWV 1008
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 3, Do M, BWV 1009
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 4, Mi b M, BWV 1010
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 5, Do m, BWV 1011
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 6, Re M, BWV 1012
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): 6 Suites a Violoncello Solo senza Basso. Edit.: Bärenreiter
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Anàlisi
M. 78.73 BACH [7315]
Es tracta d'una 'Scholarly Critical Performing Edition'. Inclou en separates un fascicle amb textos dels editors i 5 separates amb les diferents fonts que s'han fet servir en l'edició crítica.
Obres: BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 1, Sol M, BWV 1007
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 2, Re m, BWV 1008
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 3, Do M, BWV 1009
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 4, Mi b M, BWV 1010
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 5, Do m, BWV 1011
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Suite nº 6, Re M, BWV 1012
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Zwei romanzen No.1, Op.40 i No.2 Op.50. Edit.: Breitkof & Härtel
Matèries: Violoncel

M. 78.73 BEET [2226]
Per a violoncel i piano. Una partitura.
Obres: BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Romança (violí i orquestra) nº 1, Sol M, Opus 40
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Romança per a violí i orquestra nº 2, Fa M, Opus 50
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Sonates, Op.5/1, 2 . Op.69. Op.102/1, 2. Edit.: Peters, Edition
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particella solista i reducció de piano M. 78.73 BEET [6288]
Per a violoncel i piano.
Obres: BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Sonata per a violoncel i piano nº 1, Fa M, Opus 5 nº 1
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Sonata per a violoncel i piano nº 2, Sol m, Opus 5 nº 2
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Sonata per a violoncel i piano nº 3, La M, Opus 69
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Sonata per a violoncel i piano nº 4, Do M, Opus 102 nº 1
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Sonata per a violoncel i piano nº 5, Re M, Opus 102 nº 2
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Variationen, violoncello und Klavier. Edit.: Peters, Edition
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: part general (piano) M. 78.73 BEET [7050]
Per a violoncel i piano. ATENCIÓ: aquesta partitura no inclou la particel·la
Obres: BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): 12 Variacions per a violoncel i piano, Sol M, WoO 45
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): 12 Variacions, per a violoncel i piano, Fa M, Opus 66
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Variacions (7) per a violoncel i piano, Mi b M, WoO 46
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Sonaten. Klavier und Violoncello. Edit.: Peters, Edition
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: part general (piano) M. 78.73 BEET [7055]
ATENCIÓ: no inclou la particel·la
Obres: BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Sonata per a violoncel i piano nº 1, Fa M, Opus 5 nº 1
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Sonata per a violoncel i piano nº 2, Sol m, Opus 5 nº 2
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Sonata per a violoncel i piano nº 3, La M, Opus 69
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Sonata per a violoncel i piano nº 4, Do M, Opus 102 nº 1
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827): Sonata per a violoncel i piano nº 5, Re M, Opus 102 nº 2
BENEJAM, Lluís (1914-1968): Sonata en la Major. Edit.: Clivis Publicacions
Matèries: Violoncel,
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.73 BENE [5735]
Per a violoncel i piano
Obres: BENEJAM, Lluís (1914-1968): Sonata per a violoncel, La M
BLACKWELL, Kathy: Cello Time Starters. A Beginner Book for Cello. Edit.: Oxford University Press
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 BLAC [8178]
Inclou un CD. Localitzat al Departament de Corda (Anna Moreira)
BLACKWELL, Kathy: Starters Teacher's Handbook. Edit.: Oxford University Press
Matèries: Violoncel, Violí, Viola
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 BLAC [8179]
Inclou un CD. Localitzat al Departament de Corda (Anna Moreira)
BOCCHERINI, Luigi (1743-1805): Sonata núm.2 in C major . Edit.: International Music Company
Matèries: Violoncel

M. 78.73 BOCC [4882]
Per a violoncel i piano. Edició d’A. Piatti. Una partitura.
Obres: BOCCHERINI, Luigi (1743-1805): Sonata nº 2, Do M
BOCCHERINI, Luigi (1743-1805): 6 Sonate . Edit.: Ricordi
Matèries: Violoncel

M. 78.73 BOCC [138]
Per a violoncel i piano. Una partitura. Donació de Maria Canela.
Obres: BOCCHERINI, Luigi (1743-1805): 6 Sonates
BOURIN, Odile: Méthode de Violoncelle. Volume 2. Edit.: Lemoine, Henry
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 BOUR [6924]

BRAHMS, Johannes (1833-1897): Concerto Op.102 en La menor per a violí, violoncel i orquestra . Edit.: Eulenburg, Edition
Matèries: Concertos, Violí, Violoncel
Tipus de partitura: Anàlisi
M. 785.6 BRAH [1138]
Una partitura.
Obres: BRAHMS, Johannes (1833-1897): Doble concert per a violí i violoncel, La m, Opus 102
BRAHMS, Johannes (1833-1897): Sonate für klavier und violoncello, Op.99 . Edit.: Schott
Matèries: Violoncel

M. 78.73 BRAH [2795]
Sonata per a violoncel i piano en Fa major. Una partitura i una particel.la.
Obres: BRAHMS, Johannes (1833-1897): Sonata per a violoncel nº 2, Fa M, Opus 99
BRAHMS, Johannes (1833-1897): Sonate für klavier und violoncello e-Moll, Op.38. Edit.: Schott
Matèries: Violoncel, Duo

M. 78.73 BRAH [5053]
Per a violoncel i piano. Edició Urtext. Una partitura.
Obres: BRAHMS, Johannes (1833-1897): Sonata per a violoncel nº 1, Mi m, Opus 38 nº 1
BRAHMS, Johannes (1833-1897): Zweite Violoncell-Sonate F dur, Op.99. Edit.: Simrock
Matèries: Violoncel

M. 78.73 BRAH [5218]
Per a violoncel i piano. Una partitura. Donació de Maria Canela.
Obres: BRAHMS, Johannes (1833-1897): Sonata per a violoncel nº 2, Fa M, Opus 99
BREVAL, Jean-Baptiste (1765-1825): Concerto I Sol majeur . Edit.: Delrieu, Edition
Matèries: Violoncel

M. 78.73 BREV [3951]
Per a violoncel amb acompanyament de piano o d’orquestra. Una partitura.
Obres: BREVAL, Jean-Baptiste (1765-1825): Concerto per a violoncel nº 1, Sol M
BREVAL, Jean-Baptiste (1765-1825): Concertino II, Ut majeur. Edit.: Delrieu, Edition
Matèries: Violoncel, Concertos
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particella solista i reducció de piano M. 78.73 BREV [7550]
Revisió de L.-. Feuillard
Obres: BREVAL, Jean-Baptiste (1765-1825): Concertino nº 2, Ut majeur
BREVAL, Jean-Baptiste (1765-1825): Concertino I, Fa Majeur. Edit.: Delrieu, Edition
Matèries: Violoncel, Concertos
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particella solista i reducció de piano M. 78.73 BREV [7551]
Revisió de L.-. Feuillard
Obres: BREVAL, Jean-Baptiste (1765-1825): Concertino nº 1, Fa M
BRITTEN, Benjamin (1913-1976): Three Suites for Cello. Edit.: Faber and Faber
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.73 BRIT [7524]
Inclou notes de Britten
Obres: BRITTEN, Benjamin (1913-1976): Suite per a violoncel, Opus 72
BRITTEN, Benjamin (1913-1976): Suite nº 2 per a violoncel, Opus 80
BRITTEN, Benjamin (1913-1976): Suite nº 3 per a violoncel, Opus 87
BULLARD, Alan: Party Time. 17 party pieces for cello and piano. Edit.: The Association Board of the Royal School of Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 BULL [8324]
donació
CASABLANCAS, Benet (1956): Cant per a F.Mompou. Remembrança . Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel

M. 78.73 CASA [3973]
Per a violoncel amb acompanyament de piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: CASABLANCAS, Benet (1956): Cant per a F.Mompou. Remembrança
CASABLANCAS, Benet (1956): Tríptic . Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel

M. 78.73 CASA [4712]
Per a violoncel. Una partitura.
Obres: CASABLANCAS, Benet (1956): Tríptic
CASALS, Enric: Suite en Re menor . Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel

M. 78.73 CASA [4241]
Homenatge a Pau Casals per a violoncel sol. Una partitura.
Obres: CASALS, Enric: Suite en Re menor
CASSADO, Gaspar: Allegretto grazioso . Edit.: Universal Edition
Matèries: Violoncel

M. 78.73 CASS [3879]
Per a violoncel i piano. Una partitura. Donació de Ferran Reyes.
Obres: CASSADO, Gaspar: Allegretto grazioso
CERVELLO, Jordi (1935): Homenatge . Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel

M. 78.73 CERV [4242]
Per a violoncel sol. Una partitura.
Obres: CERVELLO, Jordi (1935): Homenatge
CERVELLO, Jordi (1935): Gemini. Edit.: Tritó Edicions (1)
Matèries: Concertos, Violí, Violoncel
Tipus de partitura: Anàlisi
Material: part general (director) M. 785.6 CERV [8193]
Per a violí, violoncel i orquestra de corda. Dedicada a Lluís i Gerard Claret
Obres: CERVELLO, Jordi (1935): Gemini, violí, violoncel, orquestra de corda
CORRETTE, Michel (1709-1795): Les delices de la solitude. 6 Sonates (Volume 1: 1-3)
Two Sonatas Opus 50. Edit.: Schott
Matèries: Fagot, Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.88 CORR [6595]
Fotocòpies. Conté les dues obres en un mateix volum
Obres: CORRETTE, Michel (1709-1795): Sonata 1, per a violoncel o fagot i continu
CORRETTE, Michel (1709-1795): Sonata 2, per a violoncel o fagot i continu
CORRETTE, Michel (1709-1795): Sonata 3, per a violoncel o fagot i continu
BOISMORTIER, Joseph Bodin de (1689-1755): Sonata per a fagot i continu, Mi m, Opus 50 nº 1
BOISMORTIER, Joseph Bodin de (1689-1755): Sonata per a fagot i continu, Mi m, Opus 50 nº 2
CORRETTE, Michel (1709-1795): Les delices de la solitude. 6 Sonates (Volume 2: 4-6). Edit.: Schott
Matèries: Fagot, Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: part general (piano) M. 78.88 CORR [6596]
Fotocòpies. Partitura general. La particel·la està en el següent registre
Obres: CORRETTE, Michel (1709-1795): Sonata nº 4, per a violoncel o fagot i continu
CORRETTE, Michel (1709-1795): Sonata nº 5, per a violoncel o fagot i continu
CORRETTE, Michel (1709-1795): Sonata nº 6, per a violoncel o fagot i continu
CORRETTE, Michel (1709-1795): Les delices de la solitude. 6 Sonates (Volume 2: 4-6). Edit.:
Matèries: Fagot, Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles (sense general) M. 78.88 CORR [6597]
Fotocòpies. Partice·la. La general consta en el registre anterior.
Obres: CORRETTE, Michel (1709-1795): Les delices de la solitude. 6 Sonates
DEBUSSY, Claude (1862-1918): Sonate pour violoncelle et piano . Edit.: Durand, Éditions
Matèries: Violoncel

M. 78.73 DEBU [2792]
Per a violoncel. Una partitura i una particel.la.
Obres: DEBUSSY, Claude (1862-1918): Sonata per a violoncel i piano, L 135
DOTZAUER, J.J.F.: Twenty-four daily studies, Op.155. Edit.: G. Schirmer
Matèries: Violoncel

M. 78.73 DOTZ [2224]
Per a violoncel i piano. Editat i digitat per Leo Schulz. Una partitura.
Obres: DOTZAUER, J.J.F.: Twenty-four daily studies, Opus 155
DOTZAUER, J.J.F.: 113 Cello-Etuden, Vol.1 (No.1-34). Edit.: Henry Litolff's Verlag
Matèries: Violoncel

M. 78.73 DOTZ [2225]
Estudis per a violoncel. Una partitura.
Obres: DOTZAUER, J.J.F.: 113 Cello-Etuden, Vol.1 (No.1-34)
DUTILLEUX, Henri (1916): Tout un monde lointain (1970). Edit.: Heugel & Cie
Matèries: Orquestra simfònica, Violoncel
Tipus de partitura: Anàlisi
M. 785.1 DUTI [8431]
donació
Obres: DUTILLEUX, Henri (1916): Tout un monde lointain (1970)
DVORAK, Antonin (1841-1904): Concert per a violoncel i orquestra h-moll, Op.104. Edit.: Breitkof & Härtel
Matèries: Concertos, Violoncel
Tipus de partitura: Anàlisi
M. 785.6 DVOR [6256]
Partitura de butxaca. Durada aprox.: 40 minuts.
Obres: DVORAK, Antonin (1841-1904): Concert per a violoncel, Si m, Opus 104
DVORAK, Antonin (1841-1904): Konzert H-Moll für Violoncello und Orchester Opus 104. Edit.: Peters, Edition
Matèries: Concertos, Violoncel
Tipus de partitura: Anàlisi
M. 785.6 DVOR [7989]

Obres: DVORAK, Antonin (1841-1904): Concert per a violoncel, Opus 104, La m
ECCLES, Henry: Sonate . Edit.: International Music Company
Matèries: Violoncel

M. 78.73 ECCL [3594]
Per a violoncel i piano. Una partitura. Donació de Paquita Casanova.
Obres: ECCLES, Henry: Sonate
FAURE, Gabriel (1845-1924): Sonate pour violoncelle & piano, Op.109. Edit.: Durand, Éditions
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Anàlisi
Material: part general (instrument de tecla amb altres) M. 78.73 FAUR [5598]
Per a violoncel i piano
Obres: FAURE, Gabriel: Sonate pour violoncelle & piano, Opus 109
FEUILLARD, L.R.: Le jeune violoncelliste, Vol.1A . Edit.: Delrieu, Edition
Matèries: Violoncel

M. 78.73 FEUI [3629]
Obres fàcils per a violoncel i piano. Una partitura i dues particel.les.
FEUILLARD, L.R.: Le jeune violoncelliste, Vol.2A . Edit.: Delrieu, Edition
Matèries: Violoncel

M. 78.73 FEUI [3630]
Obres fàcils per a violoncel i piano. Una partitura i dues particel.les.
FLETA POLO, F.: Sonata núm.18 . Edit.: Clivis Publicacions (2)
Matèries: Violoncel

M. 78.73 FLET [4960]
Per a violoncel sol. Una partitura.
Obres: FLETA POLO, F.: Sonata nº 18
GOENS, Daniel van: Scherzo, Op.12 . Edit.: International Music Company
Matèries: Violoncel

M. 78.73 GOEN [3595]
Per a violoncel i piano. Edició de Pierre Fournier. Una partitura. Donació de Paquita Casanova.
Obres: GOENS, Daniel van: Scherzo, Opus 12
GOLTERMANN, Georg: Meister für die Jugend . Edit.: Peters, Edition
Matèries: Violoncel

M. 78.73 GOLT [3877]
Obres de Haydn i Mozart per a violoncel i piano. una partitura i una particel.la. Donació de Ferran Reyes.
Obres: GOLTERMANN, Georg: Meister für die Jugend
GOLTERMANN, Georg: Etude-Caprice, Op.54 núm.4 . Edit.: International Music Company
Matèries: Violoncel

M. 78.73 GOLT [4886]
Per a violoncel i piano. Edició de Pierre Fournier. Una partitura.
Obres: GOLTERMANN, Georg: Etude-Caprice, Opus 54 nº 4
HAYDN, Franz Joseph (1732-1809): 30 Celebrated quartets, Vol.2, part de violoncel. Edit.: International Music Company
Matèries: Quartet de corda, Violoncel

M.785.74-71 HAYD [2001]
Quartets de corda Nos.15 al 30. Una particel.la de violoncel.
HAYDN, Franz Joseph (1732-1809): Konzert in A dur . Edit.: Breitkof & Härtel
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particella solista i reducció de piano M. 78.73 HAYD [2221]
Reducció per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: HAYDN, Franz Joseph (1732-1809): Concert, La M
HAYDN, Franz Joseph (1732-1809): Violoncello Konzert. D major Opus 101. Edit.: Peters
Matèries: Concertos, Violoncel
Tipus de partitura: Anàlisi
M. 785.6 HAYD [7980]

Obres: HAYDN, Franz Joseph (1732-1809): Concert per a violoncel, Opus 101, Re M
HERVELOIS, Caix de: Clasical violoncello music, book XXIV: Suite II in D . Edit.: Augener Ltd.
Matèries: Violoncel

M. 78.73 HERV [3878]
Per a violoncel i piano. Una partitura. Donació de Ferran Reyes.
Obres: HERVELOIS, Caix de: Clasical violoncello music, book XXIV: Suite II in Re
KABALEWSKY, Dmitri: Concerto for violoncello and orchestra, Op.49 . Edit.: Leeds Music Corporation
Matèries: Concertos, Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: part general (piano) M. 785.6 KABA [3908]
Reducció per a violoncel i piano del compositor. Una partitura general.
Obres: KABALEWSKY, Dmitri: Concert per a violoncel i orquestra, Opus 49
Antologia: Klassische stücke, band II. Edit.: Peters, Edition
Matèries: Violoncel


M. 78.73 KLAS [2220]
Per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
KLENGEL, J.: Concertino Nr.1 C dur, Op.7 . Edit.: Breitkof & Härtel
Matèries: Violoncel

M. 78.73 KLEN [2218]
Per a violoncel i piano. Una partitura.
Obres: KLENGEL, J.: Concertino Nr.1 Do M, Opus 7
KUMMER, Friedrich August (1779-1879): Concertino. Edit.: Delrieu, Edition
Matèries: Violoncel, Concertos
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particella solista i reducció de piano M. 78.73 KUMM [7549]
Revisió i arranjament de P. Ruyssen
Obres: KUMMER, Friedrich August (1779-1879): Concertino, Do M
LAMOTE DE GRIGNON, Ricard (1899-1962): Impromptu . Edit.: La mà de Guido
Matèries: Violoncel

M. 78.73 LAMO [4539]
Per a violoncel i piano. Una partitura general.
Obres: LAMOTE DE GRIGNON, Ricard (1899-1962): Impromptu
LAMOTE DE GRIGNON, Ricard (1899-1962): Bagatelas de fin de siglo . Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel

M. 78.73 LAMO [4749]
Per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: LAMOTE DE GRIGNON, Ricard (1899-1962): Bagatelas de fin de siglo
LEE, Sebastian: Vierzig leichte etüden, Op.70 . Edit.: Schott
Matèries: Violoncel

M. 78.73 LEE, [2448]
40 estudis fàcils per a violoncel. Revisió de Hugo Becker. Una partitura.
Obres: LEE, Sebastian: Vierzig leichte etüden, Opus 70
LEE, Sebastian: Zwolf melodische etüden, Op.113 . Edit.: Schott
Matèries: Violoncel

M. 78.73 LEE, [2449]
12 estudis melòdics per a violoncel. Una partitura.
Obres: LEE, Sebastian: Zwolf melodische etüden, Opus 113
LEE, Sebastian: Forty melodic and progressive etudes, I Op.31 . Edit.: G. Schirmer
Matèries: Violoncel

M. 78.73 LEE, [2217]
Estudis melòdics i progressius per a violoncel. Una partitura.
Obres: LEE, Sebastian: Forty melodic and progressive etudes, I Opus 31
LEE, Sebastian: Melodische un progressiven etüden, Op.31, Vol.2 . Edit.: Schott
Matèries: Violoncel

M. 78.73 LEE, [2450]
Estudis per a violoncel. Revisió de Hugo Becker. Una partitura.
Obres: LEE, Sebastian: Melodische un progressiven etüden, Opus 31, Vol.2
LUQUE, Francisco: Preludio . Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel

M. 78.73 LUQU [4123]
Per a violoncel. Una partitura.
Obres: LUQUE, Francisco: Preludio
MARCELLO, Benedetto: 2 Sonates in G minor & F . Edit.: Stainer & Bell
Matèries: Violoncel

M. 78.73 MARC [4893]
Per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: MARCELLO, Benedetto: 2 Sonates in G m & F
MARCELLO, Benedetto (1686-1739): Sonata in E minor for cello and piano . Edit.: International Music Company
Matèries: Violoncel

M. 78.73 MARC [3953]
Per a violoncel i piano. Una partitura.
Obres: MARCELLO, Benedetto (1686-1739): Sonata per a violoncel, Mi m
MASSANA, Antoni (1890-1966): Melodia para violoncello y piano . Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel

M. 78.73 MASS [3389]
Una partitura i una particel.la.
Obres: MASSANA, Antoni (1890-1966): Melodia para violoncello y piano
MENDELSSOHN, Felix (1809-1847): Student Concerto in D major, Op.213 . Edit.: Fischer, Carl
Matèries: Violoncel

M. 78.73 MEND [3952]
Per a violoncel i piano. Una partitura.
Obres: MENDELSSOHN, Felix (1809-1847): Student Concerto, Re M, Opus 213
MENDELSSOHN, Felix (1809-1847): Meister für die Jugend. Edit.: Peters, Edition
Matèries: Violoncel

M. 78.73 MEND [4891]
Estudis per a violoncel i piano. Edició de Georg Goltermann Una partitura i una particel.la.
Obres: MENDELSSOHN, Felix (1809-1847): Meister für die Jugend
MESTRES QUADRENY, Josep Maria (1929): Sebel·lia, per a violoncel. Edit.: La mà de Guido
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.73 MEST [6878]

Obres: MESTRES QUADRENY, Josep Maria (1929): Sebel·lia, per a violoncel
MONTSALVATGE, Xavier (1912-2002): Microrapsòdia "A la memòria de Pau Casals". Edit.: Tritó Edicions (1)
Matèries: Violoncel,
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.73 MONT [5731]
duració ca. 5' Per a violoncel i piano
Obres: MONTSALVATGE, Xavier (1912-2002): Microrapsòdia "A la memòria de Pau Casals"
MONTSALVATGE, Xavier (1912-2002): Invenció a la italiana
per a violoncel i piano. Edit.: Tritó Edicions (1)
Matèries: Violoncel, Duo
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.73 MONT [5747]
duració ca. 3'
Obres: MONTSALVATGE, Xavier (1912-2002): Invenció a la italiana
per a violoncel i piano
MORERA, Enric (1865-1942): Elegia . Edit.: La mà de Guido
Matèries: Violoncel

M. 78.73 MORE [4548]
Per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: MORERA, Enric (1865-1942): Elegia
MORERA, Enric (1865-1942): Melangia per a quartet de violoncels. Edit.: Dinsic (1)
Matèries: Violoncel, Quartet
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles (amb general) M. 78.73 MORE [8159]
Per a quartet de violoncels. General i parts
Obres: MORERA, Enric (1865-1942): Melangia per a quartet de violoncels
MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791): Meister für die Jugend. Edit.: Peters, Edition
Matèries: Violoncel

M. 78.73 MOZA [4892]
Estudis per a violoncel i piano. Edició de Georg Goltermann Una partitura i una particel.la.
NELSON, Sheila: Tetratunes . Edit.: Boosey & Hawkes
Matèries: Violí, Viola, Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.71 NELS [4028]
Peces fàcils. Una partitura.
Obres: NELSON, Sheila: Tetratunes
NELSON, Sheila M.: Stringsongs. Edit.: Boosey & Hawkes
Matèries: Violí, Viola, Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: part general (director) M. 78.71 NELS [4420]
Peces per a violí, viola o violoncel. Una partitura.
NÖLCK, August (1862-1928): 10 Originalstücke. Edit.: Schott
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.73 NÖLC [7552]

Obres: NÖLCK, August (1862-1928): 10 Originalstücke, opus 116 [10 peces originals]
OLIVES, Juan José: Fantasia . Edit.: Joventuts musicals de Barcelona
Matèries: Violoncel

M. 78.73 OLIV [1033]
Per a violoncel i piano. Premi del tercer Concurs de Joves Compositors 1982. Una partitura.
Obres: OLIVES, Juan José: Fantasia
OLIVES, Juan José: Fantasia . Edit.: Joventuts musicals de Barcelona
Matèries: Violoncel

M. 78.73 OLIV [1522]
Per a violoncel i piano. Premi del tercer Concurs de Joves Compositors 1982. Una partitura.
Obres: OLIVES, Juan José: Fantasia
OLIVES, Juan José: Fantasia . Edit.: Joventuts musicals de Barcelona
Matèries: Violoncel

M. 78.73 OLIV [1034]
Per a violoncel i piano. Premi del tercer Concurs de Joves Compositors 1982. Una partitura.
Obres: OLIVES, Juan José: Fantasia
OLTRA, Manuel (1922): Fantasia i Fuga / Dansa trista . Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel

M. 78.73 OLTR [4770]
Per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: OLTRA, Manuel (1922): Fantasia i Fuga / Dansa trista
ORTEGA, Miquel: Tango . Edit.: Clivis Publicacions (1)
Matèries: Violoncel

M. 78.73 ORTE [5116]
Per a violoncel sol. Una partitura.
Obres: ORTEGA, Miquel: Tango
PAHISSA, Jaume (1880-1969): Pastoral . Edit.: La mà de Guido
Matèries: Violoncel

M. 78.73 PAHI [4357]
Per a violoncel i piano. Una partitura.
Obres: PAHISSA, Jaume (1880-1969): Pastoral
PAHISSA, Jaume (1880-1969): Nocturn. Edit.: La mà de Guido
Matèries: Violoncel

M. 78.73 PAHI [4549]
Per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: PAHISSA, Jaume (1880-1969): Nocturn
PLADEVALL, Josep Maria (1956): Soliloqui. Edit.: La mà de Guido
Matèries: Violoncel

M. 78.73 PLAD [4016]
Una partitura general.
Obres: PLADEVALL, Josep Maria: Soliloqui
POPPER, David: Mohe schule des Violoncellspiels, vol.1 Op.73 . Edit.: VEB Friedrich Hofmeister
Matèries: Violoncel

M. 78.73 POPP [2213]
Per a violoncel i piano. Una partitura.
Obres: POPPER, David: Mohe schule des Violoncellspiels, vol.1 Opus 73
POPPER, David: Mohe schule des Violoncellspiels, vol.2 Op.73 . Edit.: VEB Friedrich Hofmeister
Matèries: Violoncel

M. 78.73 POPP [2214]
Per a violoncel i piano. Una partitura.
Obres: POPPER, David: Mohe schule des Violoncellspiels, vol.2 Opus 73
POPPER, David: Suite, Op.69 . Edit.: Peters, Edition
Matèries: Violoncel

M. 78.73 POPP [2216]
Per a violoncel i piano. Una partitura.
Obres: POPPER, David: Suite, Opus 69
PORPORA, Nicola: Sonate F Dur (Fa Major) . Edit.: Schott
Matèries: Violoncel

M. 78.73 PORP [4894]
Per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: PORPORA, Nicola: Sonate per a violoncel, Fa M
PURCELL, Henry (1659-1695): Vier Trios. Edit.: Schott
Matèries: Tercet, Violí, Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles (amb general) M. 785.73 PURC [7296]
Per a dos violins i violoncel
Obres: PURCELL, Henry (1659-1695): Fantasie (trio), Sol m
PURCELL, Henry (1659-1695): Fantasie (trio), La m
PURCELL, Henry (1659-1695): Fantasie (trio), La
PURCELL, Henry (1659-1695): Fantasie (trio), Sib M
RODRÍGUEZ PICÓ, Jesús (1953): Fantasia . Edit.: Joventuts musicals de Barcelona
Matèries: Violoncel

M. 78.73 RODR [2247]
Per a violoncel i piano. Premi del tercer Concurs de Joves Compositors 1982. Una partitura i una particel.la de violoncel.
Obres: RODRÍGUEZ PICÓ, Jesús (1953): Fantasia
RODRÍGUEZ PICÓ, Jesús (1953): Fantasia . Edit.: Joventuts musicals de Barcelona
Matèries: Violoncel

M. 78.73 RODR [1031]
Per a violoncel i piano. Premi del tercer Concurs de Joves Compositors 1982. Una particel.la de violoncel.
Obres: RODRÍGUEZ PICÓ, Jesús (1953): Fantasia
RODRÍGUEZ PICÓ, Jesús (1953): Fantasia . Edit.: Joventuts musicals de Barcelona
Matèries: Violoncel

M. 78.73 RODR [1032]
Per a violoncel i piano. Premi del tercer Concurs de Joves Compositors 1982. Una particel.la de violoncel.
Obres: RODRÍGUEZ PICÓ, Jesús (1953): Fantasia
RODRÍGUEZ PICÓ, Jesús (1953): Fantasia . Edit.: Joventuts musicals de Barcelona
Matèries: Violoncel

M. 78.73 RODR [2246]
Per a violoncel i piano. Premi del tercer Concurs de Joves Compositors 1982. Una partitura i una particel.la de violoncel.
Obres: RODRÍGUEZ PICÓ, Jesús (1953): Fantasia
ROGER, Miquel (1954): Sols de cello. Edit.: La mà de Guido
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.73 ROGE [5265]
29 cm.
Obres: ROGER, Miquel (1954): Sols de cello
SAINT-SAENS, Camille (1835-1921): Cello Concert No. 1, A minor, op. 33. Edit.: Luck's Music Library
Matèries: orquestra/escola, Violoncel, Concertos
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles (amb general) ORQ.(SAI).Cel [8420]

Obres: SAINT-SAENS, Camille (1835-1921): Concert per a violoncel nº 1, opus 33, La m
SANDARAN, Juli (1914-1995): Cinc peces per violoncel i piano. Edit.: Sandaran Edicions
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.73 SAND [8182]

SANDARAN, Pau (1976): La torre de Babel. Edit.: Sandaran Edicions
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.73 SAND [8185]

SARDA, Albert (1943): Khana . Edit.: Boileau
Matèries: Violoncel

M. 78.73 SARD [3513]
Per a violoncel sol. Una partitura.
Obres: SARDA, Albert (1943): Khana
SCHUBERT, Franz (1797-1828): Sonata per a piano i arpeggione, La m D 821. Edit.: Henle Verlag, G.
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.73 SCHU [6544]
Versió per a violoncel
Obres: SCHUBERT, Franz (1797-1828): Sonata per a arpeggione i piano, La m, D 821 'Arpeggione'
SCHUMANN, Robert (1810-1856): Concerto, Op.129 . Edit.: Eulenburg, Edition
Matèries: Concertos, Violoncel
Tipus de partitura: Anàlisi
Material: part general (director) M. 785.6 SCHU [1968]
Per a violoncel i orquestra en La menor. Una partitura.
Obres: SCHUMANN, Robert (1810-1856): Concert per a violoncel, La m, Opus 129
SCHUMANN, Robert (1810-1856): Concert per a violoncel i orquestra A-moll, Op.129. Edit.: Breitkof & Härtel
Matèries: Concertos, Violoncel
Tipus de partitura: Anàlisi
M. 785.6 SCHU [6258]
Partitura de butxaca. Durada aprox.: 23 minuts.
Obres: SCHUMANN, Robert (1810-1856): Concert per a violoncel, La m, Opus 129
SETO, Conrad: Una llarga col.lecció d’instants (Set miniatures per a violoncel i piano). Edit.: Clivis Publicacions (2)
Matèries: Violoncel, Duo

M. 78.73 SETO [4962]
Set miniatures per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: SETO, Conrad: Una llarga col.lecció d’instants (Set miniatures per a violoncel i piano)
SHOSTAKOVICH, Dimitry (1906-1975): Konzert Nr. 1 für Violoncello und Orchester op. 107. Edit.: Sikorski Musikverlag, Hans
Matèries: Concertos, Violoncel
Tipus de partitura: Anàlisi
M. 785.6 SHOS [7264]

Obres: SHOSTAKOVICH, Dimitry (1906-1975): Concert per violoncel i orquestra nº 1, opus 107
SOTELO, Mauricio: Animales celestes para 1, 2, 3, o 4 violoncellistas. Edit.: Universidad de Alcalá de Henares
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.73 SOTE [6819]
Acompanya el nº 3 de Quodlibet. Encargo del centro para la difusión de la música contemporánea. Abans compartia nº de registre amb la revista (4135
Obres: SOTELO, Mauricio: Animales celestes para 1, 2, 3, o 4 violoncellistas
SQUIRE, W.H.: Tarantella, Op.23 . Edit.: International Music Company
Matèries: Violoncel

M. 78.73 SQUI [3582]
Per a violoncel i piano. Una partitura. Donació de Paquita Casanova.
Obres: SQUIRE, W.H.: Tarantella, Opus 23
SUZUKI, Shinichi: Suzuki cello school, volum 1. Piano accompniment. Edit.: Zen-on
Matèries: Violoncel

M. 78.73 SUZU [2446]
Llibre d’acompanyaments de piano. Una partitura.
Antologia: Suzuki cello school, volume 2 . Edit.: Zen-on
Matèries: Violoncel


M. 78.73 SUZU [2447]
Llibre d’acompanyaments de piano. Una partitura.
SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Cello Part, Vol. 1
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8316]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Cello Part, Vol. 2
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8317]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Cello Part, Vol. 3
Revised Edition. Edit.:
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8318]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Cello Part, Vol. 4
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8319]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Cello Part, Vol. 5
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8320]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Cello Part, Vol. 6
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8321]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Cello Part, Vol.7
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8322]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Cello Part, Vol.8
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8323]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Piano Accompaniment, Vol. 1
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8325]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Piano Accompaniment, Vol. 2
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8326]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Piano Accompaniment, Vol. 3
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8327]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Piano Accompaniment, Vol. 4
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8328]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Piano Accompaniment, Vol. 5
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8329]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Piano Accompaniment, Vol. 6
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8330]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Piano Accompaniment, Vol. 7
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8331]

SUZUKI, Shinichi: Suzuki Cello School. Piano Accompaniment, Vol. 8
Revised Edition. Edit.: Alfred Music
Matèries: Violoncel
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.73 SUZU [8332]

TARTINI, Giuseppe: Concerto . Edit.: Ricordi
Matèries: Violoncel

M. 78.73 TART [2215]
Per a violoncel amb acompanyament de piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: TARTINI, Giuseppe: Concert per a violoncel
TAVERNA-BECH, Francesc (1932): Temperaments. Edit.: Clivis Publicacions (1)
Matèries: Violoncel

M. 78.73 TAVE [5125]
Per a violoncel i piano. Una partitura i una prticel.la.
Obres: TAVERNA-BECH, Francesc (1932): Temperaments
TELEMANN, Georg Philipp (1681-1767): Sonata in F major. Edit.: International Music Company
Matèries: Flauta, Piano, Violoncel

Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.85 TELE [8438]
Per flauta, piano i cello ad libitum
Obres: TELEMANN, Georg Philipp (1681-1767): Sonata per a flauta, Fa M
THOMAS, T. Donley (1929): Sonata Allegro, opus 7 for bassoon (Cello or Trombone) and piano. Edit.: Medici Music Press
Matèries: Fagot, Violoncel, Trombons
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.88 THOM [6607]
Fotocòpies
Obres: THOMAS, T. Donley (1929): Sonata Allegro, opus 7 for bassoon (Cello or Trombone) and piano
TRICKLIR, J.B.: Sonate Sol majeur . Edit.: Société anonime des editions Ricordi
Matèries: Violoncel

M. 78.73 TRIC [2212]
Arranjament per a violoncel i piano de J.Salmon. Una partitura i una particel.la.
Obres: TRICKLIR, J.B.: Sonate Sol majeur
VALENTINI, G.: Sonate X, E-dur . Edit.: Schott
Matèries: Violoncel

M. 78.73 VALE [2186]
Per a violoncel i de piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: VALENTINI, G.: Sonate 10, Mi M
VIVALDI, Antonio (1678-1741): Sonata No.6 B flat No. H-1442f . Edit.: Hinrichsen Edition
Matèries: Violoncel

M. 78.73 VIVA [3583]
Per a violoncel i de piano. Una partitura i una particel.la. Donació de Paquita Casanova.
Obres: VIVALDI, Antonio (1678-1741): Sonata nº 6 Sib M, No. H-1442f
VIVALDI, Antonio (1678-1741): 6 Sonates originales pour violoncelle et piano . Edit.: Maurice Senart
Matèries: Violoncel

M. 78.73 VIVA [2185]
Per a violoncel i piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: VIVALDI, Antonio (1678-1741): 6 Sonates originales pour violoncelle et piano
VIVALDI, Antonio (1678-1741): Concerto in Do minore per violoncello, archi e cembalo. Edit.: Ricordi
Matèries: Concertos, Violoncel
Tipus de partitura: Anàlisi
M. 785.6 VIVA [8032]
Istituto Italiano Antonio Vivaldi Tomo 19º. Donació
Obres: VIVALDI, Antonio (1678-1741): Concert per a violoncel, RV 401, Do m
VOGEL: Le concertan salm,Vol.7 . Edit.: Henry Litolff's Verlag
Matèries: Violoncel

M. 78.73 VOGE [3859]
Per a violoncel i piano. Una partitura. Donació de Ferran Reyes.
Obres: VOGEL: Le concertan salm, Vol.7