OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d’ocupació aprovades pel Patronat de la Música de Badalona

Convocatòria dels processos selectius per la cobertura definitiva de places vacants de la plantilla de personal laboral del Patronat de la Música de Badalona, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació 2022 (Estabilització – Concurs oposició)

Acta valoració de mèrits definitiva

Publicada el 29 de setembre de 2023:

Convocatòria dels processos selectius per la cobertura definitiva de places vacants de la plantilla de personal laboral del Patronat de la Música de Badalona, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació 2022 (Estabilització – Concurs oposició)

Acta valoració de mèrits definitiva

Un cop resoltes les al·legacions presentades a l’acta publicada el 18 de juliol, es publica en data 31 de juliol l’acta definitiva de valoració de mèrits de 35 processos selectius- 49 places amb les corresponents propostes de contractació i borses de treball.

ACTA DE VALORACIÓ DELS MÈRITS : 

Valoració dels mèrits presentats pels aspirants admesos de 35 processos  selectius d’estabilització

de 49 places laborals del Patronat de la música de Badalona (45 places de professors/es de música,

3 places d’educadors/es musicals, 1 plaça de tècnic/a superior).

PUBLICADA DIMARTS 18 DE JULIOL, el termini per presentar alegacions finalitza el diumenge 23 de juliol. 

CONVOCATÒRIA   Darrer dia de presentació d’instàncies 25 de gener de 2023

INSTÀNCIA   Us podeu descarregar la instància emplenar-la i enviar-la junt amb la resta de documentació al Registre electrònic del Patronat de la Música de Badalona

AUROBAREMACIÓ   Descarregueu-vos el document que us correspongui empleneu-lo, convertiu-lo a PDF  i adjunteu-lo a la sol·licitud

PERSONAL DOCENT CONCURS

PERSONAL ADMINISTRACIÓ CONCURS

PERSONAL DOCENT CONCURS OPOSICIÓ

Borsa de treball: Educador Musical