SECRETARIA VIRTUAL 2018-09-19T11:54:13+00:00

SECRETARIA VIRTUAL

Accés a les informacions i tràmits per a les gestions habituals del centre.

MATRÍCULA GRAU PROFESSIONAL curs 2018-19

Alumnes de nova incorporació al Conservatori.

Matriculació  alumnes que han fet la PROVA D’ACCÉS cursos  2n a 6è i alumnes de trasllat

Full d’inscripció.(Cursos 1r, 4t, 5è i 6è GP)  Descarregar

HORARIS DE MATRICULACIÓ

Assignatures optatives. Grau Professional

Alumnes admesos en les assignatures optatives: Han resultat admesos tots els alumnes en les places sol· licitades ,  excepte els  de cant, donat que no hi ha places vacants.

Matriculació alumnes nous Escola de Música.Curs 2018-19 Més informació.

Horaris de Llenguatge Musical. Alumnes nous Curs 2018-19