SECRETARIA VIRTUAL 2019-03-15T09:27:03+00:00

SECRETARIA VIRTUAL

Accés a les informacions i tràmits per a les gestions habituals del centre.

Assignatures optatives. Grau Professional

Alumnes admesos en les assignatures optatives: Han resultat admesos tots els alumnes en les places sol· licitades ,  excepte els  de cant, donat que no hi ha places vacants.

INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS I PREINSCRIPCIÓ AL CENTRE. Curs 2019-20

Inscripció: del 29 de març al 9 d’abril- presencial a secretaria-

Horari: 10h a 13h/ 16h a 19h

Calendari de les proves i horaris

Import: 97,57€ . Instruccions pagament caixer.

Documentació: Original i fotocòpia dels següents  documents:  DNI alumne  / Llibre de família i DNI pare o mare (si l’alumne és menor).

Resolució Departament d’educació curs 2019-20. Cliqueu aquí

ALUMNES NOUS 2019-20

CURSOS DE SENSIBILITZACIÓ, INICIACIÓ I NIVELL ELEMENTAL

Calendari de preinscripció per alumnes nous que volen iniciar els estudis musicals a l’escola de música : del 29 de març al 9 d’abril de 2019 mitjançant formulari en aquesta WEB.

El formulari s’activarà el dia 29 de març a les 9h i es tancarà el 9 d’abril a les 19h.

Per ordenar les sol·licituds si hi ha més sol·licituds que places disponibles, s’apliquen els següents criteris de prioritat, ordenació i procés d’assignació de places:

-Tindran prioritat les sol·licituds d’alumnes empadronats a la ciutat de Badalona i les dels alumnes amb germans matriculats al centre o a l’Escola de Música Moderna.

– Per resoldre les situacions d’empat s’ordenaran les sol·licituds segons l’alfabet català i es numeraran començant per l’1. Mitjançant sorteig es determinarà un nombre a partir del qual es reordenaran les sol·licituds i es publicarà el llistat definitiu d’admesos i admeses.

Més endavant, cap a finals d’abril i/o principis de maig es publicarà al web i tauler d’anuncis del Conservatori la relació dels alumnes amb plaça i posteriorment s’informarà del procés i dates de matriculació, així com la documentació que s’haurà d’aportar per formalitzar-la.

ALUMNES ANTICS  2019-20

RESERVA DE PLAÇA PER CONTINUAR ESTUDIS

CURSOS D’INICIACIÓ I NIVELL ELEMENTAL

El dilluns 18 de març a les 9.00 hores s’obrirà el formulari d’inscripció que teniu en AQUEST ENLLAÇ