SERVEIS EDUCATIUS

Des del Conservatori de Badalona, més enllà del paper que ens pertoca en el terreny de la formació especialitzada dins del nostre centre, ens sentim compromesos amb la difusió de la música en tot l’àmbit educatiu de la nostra ciutat. Aquesta vocació es concreta en els següents projectes formatius.

ESCOLES DE PRIMÀRIA

Corals escolars, temporada de concerts i assessorament a les escoles.

+ INFORMACIÓ

INSTITUTS DE SECUNDÀRIA

Trobada de corals i temporada de concerts.

+ INFORMACIÓ

A DUES VEUS

Programes en col.laboració amb altres entitats.

+ INFORMACIÓ

CONSERVATORI DE LA CIUTAT

Participació amb les entitats educatives de la ciutat.

+ INFORMACIÓ