SERVEIS EDUCATIUS

Des del Conservatori de Badalona, més enllà del paper que ens pertoca en el terreny de la formació especialitzada dins del nostre centre, ens sentim compromesos amb la difusió de la música en tot l’àmbit educatiu de la nostra ciutat. Aquesta vocació es concreta en els següents projectes formatius.

ESCOLES DE PRIMÀRIA

INSTITUTS DE SECUNDÀRIA

A DUES VEUS