PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

A l’abril del 1981 l’Ajuntament creà el Patronat Municipal de la Música de Badalona, entitat amb personalitat jurídica pròpia, per a gestionar com a titular el Conservatori i l’Escola de Música de Badalona i promoure i coordinar l’activitat musical a la ciutat.