Referència amb obres
Antologia: FITZWILLIAM VIRGINAL BOOK, THE
llibre II. Edit.: Dover Publications
Matèries: Clavicèmbal. Espineta


M. 78.61 FITZ [537]
Recull d’obres de varis autors. Edició de S.A.Fuller Maitland i W.Barclay Squice. Pròleg de Blanche Winogron. Una partitura.
Antologia: Silva Ibérica de música para tecla. Edit.: Schott
Matèries: Clavicèmbal. Espineta, Orgue
Tipus de partitura: Interpretació

M. 78.61 SILV [7416]
Pròleg de l'editor
Obres: MUDARRA, Alonso (1510-1580): Tiento para harpa u órgano
CABEZON, Antonio de (1510-1566): Himno a 3
VALENTE, Antonio (ca. 1520-1580): La romanesca con cinque Mutanze
Yepes: Cançao-Lied
DA CRUZ, Agostinho (1590-1633): Verso de 8º tom por d-sol-re
PUXOL, Lucas: Obra de 6º tom. Tiento ANÒNIM: Galharda de 1º tono
ANÒNIM: Xácara de 1º tono
OLAGUÉ, Bartolomeo de: Xácara de 1º tono
PASQUINI, Bernardo (1637-1710): Partite sopra la Aria della Folia de Espagna
Freixanet: Sonata
CARVALHO, Joao de Sousa (1745-1798): Allegro
SANTO ELÍAS, Manuel de: Sonata para Cimbalo
LIDON, José (1752-1827): Sonata de 1º tono
AHLGRIM, Isolde: Manual der orgel und cembalotecnik. Edit.: Ludwig Doblinger
Matèries: Clavicèmbal. Espineta, Orgue
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.61 AHLG [3662]
Llibre de tècnica de clave i orgue. Una partitura.
AHLGRIM, Isolde: Manual der orgel und cembalotecnik. Edit.: Ludwig Doblinger
Matèries: Clavicèmbal. Espineta, Orgue

M. 78.61 AHLG [3661]
Llibre de tècnica de clave i orgue. Una partitura.
AHLGRIM, Isolde: Manual der orgel und cembalotecnik. Edit.: Ludwig Doblinger
Matèries: Clavicèmbal. Espineta, Orgue

M. 78.61 AHLG [545]
Llibre de tècnica de clave i orgue. Una partitura.
AHLGRIM, Isolde: Manual der orgel und cembalotecnik. Edit.: Ludwig Doblinger
Matèries: Clavicèmbal. Espineta, Orgue

M. 78.61 AHLG [2822]
Llibre de tècnica de clave i orgue. Una partitura.
AHLGRIM, Isolde: Manual der orgel und cembalotecnik. Edit.: Ludwig Doblinger
Matèries: Clavicèmbal. Espineta, Orgue

M. 78.61 AHLG [2823]
Llibre de tècnica de clave i orgue. Una partitura.
ALVAREZ, Magda: El meu primer llibre d’orgue i clavicèmbal. 1r cicle 1. Grau Elemental . Edit.: Inèdit
Matèries: Clavicèmbal. Espineta, Orgue
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.61 ALVA [4614]
Il.lustracions de Pere Bardagí. Una partitura.
ALVAREZ, Magda: El meu primer llibre d’orgue i clavcèmbal. 1r cicle 2. Grau Elemental . Edit.: Inèdit
Matèries: Clavicèmbal. Espineta, Orgue
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.61 ALVA [4615]
Il.lustracions de Pere Bardagí. Una partitura.
BACH, Carl Philipp Emmanuel (1714-1788): VI Sonatine nuove. Edit.: Schott
Matèries: Clavicèmbal. Espineta, Orgue

M. 78.61 BACH [1977]
Per a piano o clave. Una partitura.
Obres: BACH, Carl Philipp Emmanuel (1714-1788): VI Sonatine nuove
BACH, Carl Philipp Emmanuel (1714-1788): Concerto for flute or Violoncello or Harpsichord (piano). A Major. Edit.: Eulenburg, Edition
Matèries: Concertos, Flauta, Violoncel, Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Anàlisi
M. 785.6 BACH [7979]

Obres: BACH, Carl Philipp Emmanuel (1714-1788): Concert per a flauta o violoncel o clavicèmbal, La M
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Variacions Goldberg BWV 988 (4a part el Clavierübung). Edit.: Bärenreiter
Matèries: Piano, Clavicèmbal. Espineta

M. 78.62 BACH [5795]

Obres: BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Aria mit 30 Veränderungen, BWV 988 'Variacions Goldberg' [Ària amb 30 variacions ]
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Piano Concerto nº 1, D minor BWV 1052. Edit.: Luck's Music Library
Matèries: orquestra/escola, Concertos, Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles (sense general) ORQ.(BAC).Pia [7516]
Només particel·les (sense part de solista)
Obres: BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Concert per a clavicèmbal nº 1, Re m, BWV 1052
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): El Clave bien Temperado 1 (BWV 846-869). Edit.: Real Musical
Matèries: Piano, Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.62 BACH [8250]

Obres: BACH, Johann Sebastian (1685-1750): El Clave bien Temperado 1 (BWV 846-869)
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Das Wohltemperierte Klavier Teil 2. Edit.: Henle Verlag, G.
Matèries: Piano, Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.62 BACH [8259]
Donació
Obres: BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Das Wohltemperierte Klavier Teil 2
BOURMAYAN, Louise: Méthode pour apprendre la pratique de la Basse Continue au Clavecin à l'usage des amateurs. Edit.: Les cahiers de Tourdion
Matèries: Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.61 BOUR [7415]
Mètode de baix continu amb nombrosos exemples de compositors barrocs
CASAS, Pere: Casiana I i II per a clavicèmbal. Edit.: Inèdit
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 CASA [3230]
Una partitura.
Obres: CASAS, Pere: Casiana I i II per a clavicèmbal
CORTADA, Maria Lluïsa: Teoria i pràctica del baix continu. Edit.: Dinsic (2)
Matèries: Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.61 CORT [7620]
Presentació de Gerhard Doderer
COUPERIN, François (1668-1733): L’art de toucher le clavecin. Edit.: Breitkof & Härtel
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 COUP [541]
Una partitura.
Obres: COUPERIN, François (1668-1733): L’art de toucher le clavecin
COUPERIN, François (1668-1733): Piéces de clavecin, llibre I. Edit.: Heugel & Cie
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 COUP [1741]
Edició de Kenneth Gilbert. Una partitura.
Obres: COUPERIN, François (1668-1733): Piéces de clavecin, llibre I
COUPERIN, François (1668-1733): Piéces de clavecin, llibre II. Edit.: Heugel & Cie
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 COUP [1742]
Edició de Kenneth Gilbert. Una partitura.
Obres: COUPERIN, François (1668-1733): Piéces de clavecin, llibre II
COUPERIN, François (1668-1733): Piéces de clavecin, llibre III. Edit.: Heugel & Cie
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 COUP [1743]
Edició de Kenneth Gilbert. Una partitura.
Obres: COUPERIN, François (1668-1733): Piéces de clavecin, llibre III
COUPERIN, François (1668-1733): Piéces de clavecin, llibre IV. Edit.: Heugel & Cie
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 COUP [1744]
Edició de Kenneth Gilbert. Una partitura.
Obres: COUPERIN, François (1668-1733): Piéces de clavecin, llibre IV
COUPERIN, Louis (1626-1661): Piéces de clavecin. Edit.: Mengel & Cie
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 COUP [1690]
Edició d’Alan Curtis. Una partitura.
Obres: COUPERIN, Louis (1626-1661): Piéces de clavecin
FALLA, Manuel de (1876-1946): Concerto per clavicembalo (o pianoforte), flauta, oboè, clarinet, violí i violoncel. Edit.: Max Eschig, Éditions
Matèries: Clavicèmbal. Espineta, Piano, Concertos
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.61 FALL [5496]
Versió per a clave o piano. Una partitura.
Obres: FALLA, Manuel de (1876-1946): Concert per a clavicèmbal (o pianoforte), flauta, oboè, clarinet, violí i violoncel
FALLA, Manuel de (1876-1946): Concerto (per a clavicembal i cinc instruments). Edit.: Manuel de Falla Ediciones
Matèries: Concertos, Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Anàlisi
M. 785.6 FALL [8272]
fotocòpia
Obres: FALLA, Manuel de (1876-1946): Concerto (per a clavicembal i cinc instruments)
FITZWILLIAM VIRGINAL BOOK, THE: The Fitzwilliam Virginal Book, llibre I. Edit.: Dover Publications
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 FITZ [536]
Recull d’obres de varis autors. Edició de S.A.Fuller Maitland i W.Barclay Squice. Pròleg de Blanche Winogron. Una partitura.
FROBERGER, J.J.: Oeuvres completes pour clavecin. Edit.: Heugel & Cie
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 FROB [1691]
Llibres de 1649, 1656 i 1658. Edició de Howard Schott. Una partitura.
GALLES, Josep (1758-1836): Vint-i-tres sonates per a tecla. Edit.: Institut d'Estudis Catalans
Matèries: Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.61 GALL [5533]
Transcripció i estudi de Bengt Johnsson. Revisió de Gregori Estrada.
Obres: GALLES, Josep: 23 sonates per a tecla
GALLES, Josep (1758-1836): Vint-i-tres sonates per a tecla. Edit.: Institut d'Estudis Catalans
Matèries: Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.61 GALL [5602]
Transcripció i estudi de Bengt Johnsson.
Obres: GALLES, Josep: 23 sonates per a tecla
GUINJOAN, Joan (1931): Chez Garcia Ramos . Edit.: Boileau
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 GUIN [4820]
Per a clavecí. Una partitura.
Obres: GUINJOAN, Joan (1931): Chez Garcia Ramos
HAENDEL, George Friedrich (1685-1759): Keyboard works. Edit.: Dover Publications
Matèries: Piano, Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.62 HAEN [1450]
Danses i altres obres per a clave, piano o teclats en general. Edició de Friedrich Chrysander. Una partitura.
Obres: HAENDEL, George Friedrich (1685-1759): Keyboard works
MOZART, Leopolda: Notenbuch für Nannerl Mozart 1759. Edit.: Schott
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 MOZA [7387]
Recull de peces de diferents compositors fet pel pare de Mozart per la seva filla
Obres: MOZART, Leopolda: Notenbuch für Nannerl Mozart 1759
RAMEAU, Jean Philippe (1683-1764): Popular Pieces. Edit.: Augener Ltd.
Matèries: Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.61 RAME [7067]

Obres: RAMEAU, Jean Philippe (1683-1764): Les tendres plaintes, Re m
RAMEAU, Jean Philippe (1683-1764): Le rappel des oiseaux, Mi m
RAMEAU, Jean Philippe (1683-1764): Rigaudon (de l'òpera 'Dardanus), Sol M
RAMEAU, Jean Philippe (1683-1764): La poule, Sol m
RAMEAU, Jean Philippe (1683-1764): Passepieds (de l'òpera Castor et Pollux), Mi M
RAMEAU, Jean Philippe (1683-1764): Le Niais de Sologne, Re m
RAMEAU, Jean Philippe (1683-1764): Gavotte, La m
RAMEAU, Jean Philippe (1683-1764): L'agaçante (del 2n Concert), Sol M
RAMEAU, Jean Philippe (1683-1764): Forlane (de l'òpera 'Les Sybarites'), Sol M
RAMEAU, Jean Philippe (1683-1764): Minuet i trio, Sol
RAMEAU, Jean Philippe (1683-1764): Tambourin, Mi m
RAMEAU, Jean Philippe (1683-1764): Sarabande (de l'òpera Zoroastre), Mi M
RAMEAU, Jean Philippe (1683-1764): 2 gigues en Rondeux, Mi m, Mi M
ROSENHART, Kees: The Amsterdam Harpsichord Tutor Vol.I. Edit.: Groen
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 ROSE [3659]
Llibre de tècnica de clave. Una partitura.
ROSENHART, Kees: The Amsterdam Harpsichord Tutor Vol.I. Edit.: Groen
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 ROSE [3657]
Llibre de tècnica de clave. Una partitura.
ROSENHART, Kees: The Amsterdam Harpsichord Tutor Vol.I. Edit.: Groen
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 ROSE [2818]
Llibre de tècnica de clave. Una partitura.
ROSENHART, Kees: The Amsterdam Harpsichord Tutor Vol.I. Edit.: Groen
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 ROSE [2821]
Llibre de tècnica de clave. Una partitura.
ROSENHART, Kees: The Amsterdam Harpsichord Tutor Vol.I. Edit.: Groen
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 ROSE [2819]
Llibre de tècnica de clave. Una partitura.
ROSENHART, Kees: The Amsterdam Harpsichord Tutor Vol.II. Edit.: Groen
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 ROSE [3658]
Llibre de tècnica de clave. Una partitura.
ROSENHART, Kees: The Amsterdam Harpsichord Tutor Vol.II. Edit.: Groen
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 ROSE [3660]
Llibre de tècnica de clave. Una partitura.
ROSENHART, Kees: The Amsterdam Harpsichord Tutor Vol.II. Edit.: Groen
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 ROSE [2820]
Llibre de tècnica de clave. Una partitura.
SCARLATTI, Domenico (1685-1757): Sonates, Volum 7, K.306-357. Edit.: Heugel & Cie
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 SCAR [793]
Edició de Kenneth Gilbert. Una partitura.
Obres: SCARLATTI, Domenico (1685-1757): Sonates, Volum 7, K.306-357
SCARLATTI, Domenico (1685-1757): Sonates, Volum 8, K.358-407. Edit.: Heugel & Cie
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 SCAR [798]
Edició de Kenneth Gilbert. Una partitura.
Obres: SCARLATTI, Domenico (1685-1757): Sonates, Volum 8, K.358-407
SCARLATTI, Domenico (1685-1757): Sonates, Volum 1, K. 1-52. Edit.: Heugel & Cie
Matèries: Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.61 SCAR [5972]
Sonates per a clave.
Obres: SCARLATTI, Domenico (1685-1757): Sonates, Volum 1, K. 1-52
SCARLATTI, Domenico (1685-1757): Composizioni per clavicembalo. Edit.: Ricordi
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 SCAR [7125]
Donació del Jordi Albareda (antic professor de cant del Conservatori)
Obres: SCARLATTI, Domenico (1685-1757): Composizioni per clavicembalo
SCARLATTI, Domenico (1685-1757): Sixty Sonatas. Volume II. Edit.: G. Schirmer
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 SCAR [7129]
Inclou notes crítiques i facsímils de 4 sonates. Editat en ordre cronològic a partir del manuscrit i de fonts editorials antigues.
Obres: SCARLATTI, Domenico (1685-1757): Sixty Sonatas. Volume II
SIEGEL, Richard: Apprendre à toucher le clavecin. Volume 2. Edit.: Heugel & Cie
Matèries: Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.61 SIEG [8059]
Obres de D. Türk, J. F. Dandrieu, Telemann, Corrette, Jacquet de la Guerre, J. Clarke, C. Petzold, Händel, Bach, Louis Couperin, C. Ph. E. Bach, C. Seixas, D. Scarlatti, M. Locke, Froberger. Conté una breu història del clave amb imatges (francès, anglés, alemany, castellà.
Obres: SIEGEL, Richard: Apprendre à toucher le clavecin. Volume 2
SILVA IBERICA DE MUSICA PARA TECLA: Silva ibérica de música para tecla de los siglos XVI, XVII y XVIII . Edit.: Schott
Matèries: Piano, Clavicèmbal. Espineta, Orgue
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.62 SILV [4195]
Recull d’obres de varis autors per a instruments de tecla. Una partitura.
Obres: :
SOLER, Antoni (1729-1783): 2 x 2 Sonatas . Edit.: Schott
Matèries: Piano, Orgue, Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.62 SOLE [4193]
Vàries obres per a instruments de tecla. Una partitura.
Obres: SOLER, Antoni (1729-1783): Sonates
SOLER, Antoni (1729-1783): 2 x 2 Sonatas . Edit.: Schott
Matèries: Piano, Orgue, Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.62 SOLE [4192]
Vàries obres per a instruments de tecla. Una partitura.
Obres: SOLER, Antoni (1729-1783): Sonates
SOLER, Antoni (1729-1783): Sonatas, Vol.I (1 al 20). Edit.: Unión Musical Española
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 SOLE [398]
Per a instruments de tecla. Edició de P.Samuel Rubio. Una partitura.
Obres: SOLER, Antoni (1729-1783): Sonates
SOLER, Antoni (1729-1783): Sonatas, Vol.II (21 al 40). Edit.: Unión Musical Española
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 SOLE [399]
Per a instruments de tecla. Edició de P.Samuel Rubio. Una partitura.
Obres: SOLER, Antoni (1729-1783): Sonates
SOLER, Antoni (1729-1783): Sonatas, Vol.III (41 al 60). Edit.: Unión Musical Española
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 SOLE [393]
Per a instruments de tecla. Edició de P.Samuel Rubio. Una partitura.
Obres: SOLER, Antoni (1729-1783): Sonates
SOLER, Antoni (1729-1783): Sonatas para instrumentos de tecla, I. Edit.: Unión Musical Española
Matèries: Clavicèmbal. Espineta

M. 78.61 SOLE [277]
Per a instruments de tecla. Una partitura.
Obres: SOLER, Antoni (1729-1783): Sonates
SOLER, Antoni (1729-1783): IV Concierto para 2 instrumentos de Tecla. Edit.: Instituto Español de Musicologia
Matèries: Piano, 2 Pianos, INSTRUMENTS DE TECLAT, Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Interpretació
Material: part general (piano) M. 78.62 SOLE [7062]
Inclou prefaci de l'editor
Obres: SOLER, Antoni (1729-1783): 4t Concert per a dos instruments de tecla, Fa M
TOMKINS, Thomas (1572-1676): For Two to Play. Early English Duets for Keyboard, four Hands or for organ . Edit.: Bärenreiter
Matèries: Clavicèmbal. Espineta, Orgue, 4 mans
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
Interpretació
M. 78.61 TOMK [5803]

Obres: TOMKINS, Thomas (1572-1676): A Fancy
CARLSTON, Nicholas: A Verse
VIOLA, Anselm (1738-1798): Sonates. Volum 1
Sonates 1-8. Edit.: La mà de Guido
Matèries: Clavicèmbal. Espineta, Orgue
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.61 VIOL [5751]
Edició i introducció de Maria Lluïsa Cortada
Obres: VIOLA, Anselm (1738-1798): Sonates 1-8. Volum 1
VIOLA, Anselm (1738-1798): Sonates. Volum 2
Sonates 9-16. Edit.: La mà de Guido
Matèries: Clavicèmbal. Espineta
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.61 VIOL [5762]
Edició i introducció de Maria Lluïsa Cortada
Obres: VIOLA, Anselm (1738-1798): Sonates. Volum 2
Sonates 9-16