Referència amb obres
Antologia: Joker in the Park. A collection of pieces arraged for bassoon and piano by Pamela Verrall. Edit.: Elite Edition
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra)
M. 78.88 JOKE [6608]
Fotocòpies. Arranjament de Pamela Verrall
AMON, Johann Andreas (1763-1825): Sonata in Fa M for Bassoon or violoncello and piano Opus 88. Edit.: Amadeus Verlag
Matèries: Fagot, Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.88 AMON [6605]

Obres: AMON, Johann Andreas (1763-1825): Sonata per a fagot o violoncel i piano, Opus 88
BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Quartetto nº 1. Edit.: Casa Musicale Sonzogno
Matèries: Oboè. Corn anglès. Tenora, Fagot, Quartet
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles (amb general) M. 78.87 BACH [7349]
Arranjament del Concert de brandenburg nº 1, per a 3 oboès i fagot
Obres: BACH, Johann Sebastian (1685-1750): Concert nº 1, Fa M, BWV 1046 'Concerts de Brandenburg' (arranj. per a 3 oboès i fagot)
BERGMANN, Walter: Prelude and Fugue. Edit.: Schott
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.88 BERG [6611]
Fotocòpies. Fagot amb piano
Obres: BERGMANN, Walter: Prelude and Fugue
BOZZA, Eugène (1905): Quinze etudes journalieres pour basson . Edit.: Alphonse Leduc
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.88 BOZZ [3408]
Quinze estudis per a fagot. Una partitura.
Obres: BOZZA, Eugène (1905): Quinze etudes journalieres pour basson
BOZZA, Eugène (1905): Burlesque per a fagot i piano. Edit.: Alphonse Leduc
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.88 BOZZ [6609]
Fotocòpies
Obres: BOZZA, Eugène (1905): Burlesque per a fagot i piano
CIVILOTTI, Alejandro (1959): Soliloquis per a fagot sol. Edit.: Inèdit
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.88 CIVI [4495]
Dedicat a l’Albert Morcillo. Una partitura.
Obres: CIVILOTTI, Alejandro (1959): Soliloquis per a fagot sol
CORRETTE, Michel (1709-1795): Les delices de la solitude. 6 Sonates (Volume 1: 1-3)
Two Sonatas Opus 50. Edit.: Schott
Matèries: Fagot, Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.88 CORR [6595]
Fotocòpies. Conté les dues obres en un mateix volum
Obres: CORRETTE, Michel (1709-1795): Sonata 1, per a violoncel o fagot i continu
CORRETTE, Michel (1709-1795): Sonata 2, per a violoncel o fagot i continu
CORRETTE, Michel (1709-1795): Sonata 3, per a violoncel o fagot i continu
BOISMORTIER, Joseph Bodin de (1689-1755): Sonata per a fagot i continu, Mi m, Opus 50 nº 1
BOISMORTIER, Joseph Bodin de (1689-1755): Sonata per a fagot i continu, Mi m, Opus 50 nº 2
CORRETTE, Michel (1709-1795): Les delices de la solitude. 6 Sonates (Volume 2: 4-6). Edit.: Schott
Matèries: Fagot, Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: part general (piano) M. 78.88 CORR [6596]
Fotocòpies. Partitura general. La particel·la està en el següent registre
Obres: CORRETTE, Michel (1709-1795): Sonata nº 4, per a violoncel o fagot i continu
CORRETTE, Michel (1709-1795): Sonata nº 5, per a violoncel o fagot i continu
CORRETTE, Michel (1709-1795): Sonata nº 6, per a violoncel o fagot i continu
CORRETTE, Michel (1709-1795): Les delices de la solitude. 6 Sonates (Volume 2: 4-6). Edit.:
Matèries: Fagot, Violoncel
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles (sense general) M. 78.88 CORR [6597]
Fotocòpies. Partice·la. La general consta en el registre anterior.
Obres: CORRETTE, Michel (1709-1795): Les delices de la solitude. 6 Sonates
DEBUSSY, Claude (1862-1918): Sarabande . Edit.: Belwin Mills Publishing
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.88 DEBU [3689]
Per a fagot i piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: DEBUSSY, Claude (1862-1918): Sarabande
DEBUSSY, Claude (1862-1918): Deux Préludes: Minstrels i 'General Laveines' Excentric. Edit.: Musica Budapest, Editio
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.88 DEBU [6606]
Fotocòpies. Arranjament de Nagy Oliver
Obres: DEBUSSY, Claude (1862-1918): 2 Preludis: Minstrels i 'General Laveines' Excentric (Arranjament per a fagot i piano)
HURLSTONE, William (1876-1906): Bassoon Sonata in F major. Edit.: Emerson
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.88 HURL [6598]
Fotocòpies.
Obres: HURLSTONE, William (1876-1906): Sonata per a fagot i piano, Fa M
MILDE, L.: 25 Studies in Scales and Chords, Op.24 . Edit.: International Music Company
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.88 MILD [3396]
Estudis per a fagot. Una partitura.
Obres: MILDE, L.: 25 Studies in Scales and Chords, Opus 24
MILDE, L.: Concert Studies, Op.26, Vol.2 . Edit.: International Music Company
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.88 MILD [3397]
Estudis per a fagot. Una partitura.
Obres: MILDE, L.: Concert Studies, Opus 26, Vol.2
OSBORNE, Willson: Rhapsody for bassoon . Edit.: Peters, Edition
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.88 OSBO [3603]
Per a fagot. Una partitura.
Obres: OSBORNE, Willson: Rhapsody for bassoon
OUBRADOUS, Fernand: Enseignement complet du basson . Edit.: Alphonse Leduc
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.88 OUBR [3601]
Llibre d’exercicis per a fagot. Una partitura.
PETROVICS, Emil: Passacaglia in Blues. Edit.: Musica Budapest, Editio
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.88 PETR [6610]
Fotocòpies. Fagot amb piano
Obres: PETROVICS, Emil: Passacaglia in Blues
PIVONKA, Karel: Rytmické etudy pro fagot . Edit.: Supraphon, Editio
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.88 PIVO [3383]
Llibre d’estudis per a fagot. Una partitura.
Obres: PIVONKA, Karel: Rytmické etudy pro fagot
SAINT-SAENS, Camille (1835-1921): Ronance, in D Major, for bassoon and piano. Edit.: Belwin Mills Publishing
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.88 SAIN [6599]
Fotocòpies
Obres: SAINT-SAENS, Camille (1835-1921): Romance per a fagot i piano, Re M
SCHEVENHALS, Frans: Deux pieces pour basson ou trombone . Edit.: Schott Frères
Matèries: Fagot, Trombons
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles (amb general) M. 78.88 SCHE [3690]
I. Frangment d’etude (per a fagot o trombó sol). II. Esquisse (amb acompanyament de piano. Una partitura i una particel.la.
Obres: SCHEVENHALS, Frans: Deux pieces pour basson ou trombone
SELTMANN, Werner: Fagott-Schule, vol.2 . Edit.: Schott
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.88 SELT [3409]
Mètode de fagot . Una partitura.
SHEEN, Graham: The really easy bassoon book . Edit.: Faber and Faber
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Interpretació
M. 78.88 SHEE [3602]
Recull d’obres fàcils per a fagot amb acompanyament de piano. Una partitura.
THOMAS, T. Donley (1929): Sonata Allegro, opus 7 for bassoon (Cello or Trombone) and piano. Edit.: Medici Music Press
Matèries: Fagot, Violoncel, Trombons
Tipus de partitura: Interpretació
Material: particelles i part de piano (cambra) M. 78.88 THOM [6607]
Fotocòpies
Obres: THOMAS, T. Donley (1929): Sonata Allegro, opus 7 for bassoon (Cello or Trombone) and piano
TORRIANI, A.: Ozi. Metodo popolare per fagotto . Edit.: Ricordi
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.88 TORR [3407]
Mètode de fagot. Una partitura.
WEISSENBORN, J.: Mètode de fagot . Edit.: Alphonse Leduc
Matèries: Fagot
Tipus de partitura: Pedagògica (mètodes etc.)
M. 78.88 WEIS [2210]
Mètode de fagot. Una partitura.