Catàleg de documents de Llibres

Referència completa
14 COMPOSITORES ESPAÑOLES DE HOY: 14 Compositores españoles de hoy. Pulicaciones de la Universidad de Oviedo. Oviedo, 1982
[478 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 14 C nº registre: 4694
matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
ABELL, Arthur M.: Converses amb compositors famosos. Artur Marí i Gili. Tarragona, 1992
[221 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.61 ABEL nº registre: 8304
Matèries: Composició en general
BRAHMS, Johannes; GRIEG, Edvard; BRUCH, Max; PUCCINI, Giacomo; STRAUSS, Richard; HUMPERDINCK, Engelbert
ABRAHAM, Gerald: Cien años de música. Alianza editorial. Madrid, 1985
[261 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 ABRA nº registre: 4695
matèries: Història; Història: Època romàntica
ABRAHAM, Gerald: Cien años de música. Alianza editorial. Madrid, 1985
[261 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 ABRA nº registre: 4696
matèries: Història; Història: Època romàntica; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
ABRAS, Margarida; CARRERAS, Montserrat: Joan Pich Santasusana. Homenatge de la ciutat de Badalona. Ajuntament de Badalona. Badalona, 1999
[12 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (PICH) ABRA nº registre: 7644
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
PICH SANTASUSANA, Joan
ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL: España en la música de Occidente, Vol. I. Ministerio de Cultura. Madrid, 1987
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 ACTA nº registre: 4516
matèries: Història
ADAMS, Martin: Henry Purcell. The origins and development of his musical style. Cambridge University Press. Cambridge, 1995
[388 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 ADAM nº registre: 5165
Matèries: Anàlisi; Formes i gèneres musicals
PURCELL, Henry (1659-1695)
ADLER, Samuel: The study of orchestration. W. W. Norton & Company, Inc. Nova York, 1982
[560 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.63 ADLE nº registre: 4995
matèries: Instrumentació i orquestració
ADORNO: Revue d’esthetique. Privat. Toulouse, 1985
[225 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.01 ADOR nº registre: 4638
Matèries: Filosofia i estètica
ADORNO, Theodor W.
ADORNO, Theodor W.: Alban Berg. Le maitre de la transition infime. Gallimard. París, 1989
[215 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 (BERG) ADOR nº registre: 4517
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BERG, Alban (1885-1935)
ADORNO, Theodor W.: Mahler. Península, Ediciones. Barcelona, 1987
[224 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MAHL) ADOR nº registre: 4518
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Filosofia i estètica
MAHLER, Gustav (1860-1911)
ADORNO, Theodor W.: Impromptus. Laia, Editorial. Barcelona, 1968
[225 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 ADOR nº registre: 4639
matèries: Filosofia i estètica
ADORNO, Theodor W.: Impromptus. Laia, Editorial. Barcelona, 1968
[225 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 ADOR nº registre: 4640
matèries: Filosofia i estètica
ADORNO, Theodor W.: Introduction à la sociologie de la musique. Contrechamps, Éditions. Ginebra, 1994
[237 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.01 ADOR nº registre: 5641
matèries: Filosofia i estètica
ADORNO, Theodor W.: Filosofía de la nueva música. Obras completas, 12. Akal Ediciones (2). Madrid, 2003
[198 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 ADOR nº registre: 6376
Matèries: Filosofia i estètica
SCHOENBERG, Arnold; STRAVINSKY, Igor
ADORNO, Theodor W.; EISLER, Hanns: Composición para el cine. El fiel correpetidor. Obra completa, 15. Akal Ediciones (2). Madrid, 2007
[414 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 ADOR nº registre: 7540
Matèries: Filosofia i estètica; Cinema i música
WEBERN, Anton; BERG, Alban; SCHOENBERG, Arnold
AHLGRIMM, Isole: Manuale der orgel und cembalotecknik. Inèdit. ,
[78 pàg. Llengua: ]
781.69 AHLG nº registre: 5010
matèries: Instruments. Tècnica
AIGUA: Aigua. La música que corre. Consorci de l'Auditori i l'Orquestra. Barcelona, 2002
[20 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 AIGU nº registre: 6983
matèries: Literatura infantil
ALAIN, Olivier: L’Harmonie. Presses Universitaires de France. París, 1981
[126 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.41 ALAI nº registre: 4910
matèries: Harmonia
ALEGRE I HEITZMANN, M.Lluïsa: Pedagogia musical. Especialidad: Solfeo.. Inèdit. , 1992
[74 pàg. Llengua: ]
78.071.4 ALEG nº registre: 4818
matèries: Professors de música; Mètodes musicals; Notació. Neumes. Solfa
ALI AL-KATIV: La perfection des connaisances musicales. Librairie Orientaliste Paul Geuthner, S.A.. París, 1972
[238 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.2 ALI nº registre: 4895
matèries: Teoria general de la música
ALIER, Roger: L'Òpera a Barcelona. . Institut d'Estudis Catalans . Barcelona, 1990
[651 pàg. Llengua: CATALÀ]
782.1 ALIE nº registre: 5246
matèries: Òpera
ALIER, Roger; GORGORI, Marcel: Paraula d'opera. Els termes imprescindibles per a gaudir de l'Òpera. Pòrtic. Barcelona,
[ pàg. Llengua: CATALÀ]
782.1 ALIE nº registre: 6994
matèries: Òpera
ALIKI: Oh, música. Joventut. Barcelona, 2004
[47 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 ALIK nº registre: 6630
matèries: Literatura infantil
ALLEN, Warren Dwight: Philosophies of Music History. A Study of General Histories of Music 1600-1960. Dover Publications. Nova York, 1962
[382 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.03 ALLE nº registre: 8055
matèries: Història; Filosofia de la Història
ALSINA, Pep ; SESE, Frederic: Euterpe, musa de la música. Evolució de la música. Graó de Serveis Pedagògics, Editorial. Barcelona, 1994
[64 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.03 ALSI nº registre: 4368
matèries: Història
ALSINA, Pep; SESE, Frederic: La música i la seva evolució.. Graó de Serveis Pedagògics, Editorial. Barcelona, 1994
[127 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.03 ALSI nº registre: 4369
matèries: Història
ALVAREZ ARGUDO, Miguel (ed.): Miquel Roger Casamada. Piles. València, 2018
[149 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 ALVA nº registre: 8490
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
ROGER, Miquel
ALVAREZ ESCUDERO, Carmen M.: El maestro aragonés Miguel de Ambiela Su contribución al barroco musical. Publicaciones del Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Madrid, 1982
[206 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (AMBI) ALVA nº registre: 4519
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
AMBIELA, Miguel de
AMADES, Joan: Folklore de Catalunya. Selecta, S.A, Editorial. Barcelona, 1982
[1.395 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.7 AMAD nº registre: 5121
matèries: Teoria i formes de las músiques nacionals, folklòriques
AMBRUZZI, L.: Nuovo dizionario Spagnolo-Italiano / Italiano-Spagnolo. Paravia. Turí, 1973
[1.289 pàg. Llengua: ITALIÀ]
434(03)437 AMBR nº registre: 4460
matèries: Diccionari castellà/italià
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.1. Ecoute et analyse. Analyse Musicale. París, 1985
[98 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4829
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.2. Méthodes, techniques et applications de l’analyse musicale. Analyse Musicale. París, 1986
[79 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4830
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.3. Le timbre: Forme, espace, écriture. Analyse Musicale. París, 1986
[79 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4831
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.4. Cahier pictural: Peintures de Hubert Damon, jo delahaut et Francisco Goya. Analyse Musicale. París, 1986
[83 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4832
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.5. Analyse et pedagogie. Analyse Musicale. París, 1986
[80 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4833
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.6. L’Espace-temps musical 1re. partie. Analyse Musicale. París, 1987
[92 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4834
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.7. L’interpretation en question. Analyse Musicale. París, 1987
[84 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4835
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.8. Musique et mouvement. Analyse Musicale. París, 1987
[80 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4836
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No. 9. Voix et instrument, parole et musique. Analyse Musicale. París, 1987
[70 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4837
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No. 10. Geste et musique. Analyse Musicale. París, 1988
[79 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4838
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.11. Analyse, creation et musiques ethniques proches ou lointaines. Analyse Musicale. París, 1988
[83 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4839
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.12. Barraqué-Debussy . Analyse Musicale. París, 1988
[124 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4840
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.13. Le Théme. Analyse Musicale. París, 1988
[98 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4841
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.14. Les formes de l’improvisation. Analyse Musicale. París, 1989
[91 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4842
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.15. L’espace-temps musical 2e partie. Analyse Musicale. París, 1989
[79 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4843
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.16. L’analyse et les analyses. Analyse Musicale. París, 1989
[91 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4844
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.17. Style et analyse. Analyse Musicale. París, 1989
[107 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4845
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.19. Evaluation et analyse. Analyse Musicale. París, 1990
[79 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4846
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.20. La forme: Unité et multiplicité. Analyse Musicale. París, 1990
[93 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 4847
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANALYSE MUSICALE: Analyse musicale No.18. La Musique et Nous. . Analyse Musicale. París, 1990
[87 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.072 ANAL nº registre: 5123
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
ANDUJAR, M.José: Memoria de Solfeo. Inèdit. , 1993
[62 pàg. Llengua: ]
78.071.4 ANDU nº registre: 4819
matèries: Professors de música
ANGLES, Higinio: La música en la corte de Carlos V. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1). Barcelona, 1944
[192 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 ANGL nº registre: 4697
matèries: Història
ANGUERA I TORRENTS, Josep
; CASAS, Joan B.: Estudi socio-econòmic de Badalona. Consell Econòmic i Social de Badalona. Badalona, 1986
[412 pàg. Llengua: CATALÀ]
301 ANGU nº registre: 4451
matèries: Sociologia. Fenònmens i grups socials; Economia
ANTOKOLETZ, Elliott: The Music of Béla Bartók. University of California Press. Berkeley (California), 1984
[342 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.01 ANTO nº registre: 4641
Matèries: Filosofia i estètica; Harmonia; Tonalitat, atonalitat, intervals, modes i sons; Anàlisi
BARTOK, Bèla (1881-1945)
ANTOKOLETZ, Elliott: La música de Béla Bartók. Idea Books. Barcelona, 2006
[396 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 ANTO nº registre: 7331
Matèries: Anàlisi; Tonalitat, atonalitat, intervals, modes i sons
BARTOK, Bèla
ARNHEIM, Rudolf: Hacia una psicologia del arte. Arte y entropia.. Alianza editorial. Madrid, 1986
[393 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 ARNH nº registre: 4642
matèries: Filosofia i estètica
ARTAUD, Pierre-Yves: La flauta. SpanPress Universitaria. Cooper City (Florida), 1998
[94 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.91 ARTA nº registre: 5221
matèries: Instruments de música en general
ASOCIACION DE COMPOSITORES SINFONICOS ESPAÑOLES: Catálogo de obras. Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles. A.C.S.E.. Madrid, 1987
[290 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.071.1 ASOC nº registre: 4817
matèries: Compositors
ASPECTS OF SCHENKERIAN THEORY: Aspects of Schenkerian theory. Yale University Press. New Haven/Londres, 1983
[222 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 ASPE nº registre: 4954
matèries: Anàlisi
ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPOSITORS: Associació Catalana de Compositors. Vint-i-cinc anys impulsant la música contemporània. Diputació de Barcelona. Barcelona, 2003
[217 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.07 ASSO nº registre: 6904
Matèries: Maneres d'ocupar-se de música (recursos); Compositors
ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPOSITORS
ATLAS, Allan W.: La música del Renacimiento. Akal Ediciones (2). Madrid, 2002
[816 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.034.1 ATLA nº registre: 5715
matèries: Història: Música del Renaixement
ATLAS, Allan W.: Antología de la música del Renacimiento. Akal Ediciones (2). Madrid, 2002
[497 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.034.1 ATLA nº registre: 5716
matèries: Història: Música del Renaixement
AUDITORIO. PALACIO DE CONGRESOS. ZARAGOZA: Auditorio. Palacio de Congresos. Zaragoza. Sociedad Audiorama Zaragoza, S.A.. Saragossa, 1995
[122 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
71.4 AUDI nº registre: 4401
matèries: Arquitectura. Ordenació de l'espai
AUDUBERT, Jules: L'art du chant suivi d'un traité de maintien thétral. Brandus et Cie. París, 1876
[292 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 AUDU nº registre: 7247
matèries: Cant
AUSTIN, William W.: La música en el siglo XX, Vol.I. Taurus ediciones. Madrid, 1985
[454 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 AUST nº registre: 4698
matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
AUSTIN, William W.: La música en el siglo XX, Vol.II. Taurus ediciones. Madrid, 1985
[523 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 AUST nº registre: 4699
matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
ÁVILA, Raimon: Cos i música. Pràctiques conscients per a la millora de la interpretació musical. Boileau. Barcelona
, 2018
[100 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 ÁVIL nº registre: 8350
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
AYMERICH, Dionísia; VILAR, Josep Maria: L’Escola Municipal de Música de Sabadell. Un segle d’història (1892-1992). Ajuntament de Sabadell. Sabadell (Barcelona), 1994
[141 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.03 AYME nº registre: 4390
matèries: Història
BACH: Johann Sebastian Bach. Combel. Barcelona, 2007
[27 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 BACH nº registre: 7440
Matèries: Literatura infantil
BACH, Johann Sebastian
BACH, Ana Magdalena: Pequeña crónica de Ana Magdalena Bach. Juventud. Barcelona, 1959
[172 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BACH) BACH nº registre: 6711
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BACH, Johann Sebastian
BACH, Ana Magdalena: La pequeña crónica de Ana Magdalena Bach. Joventut. Barcelona, 2000
[187 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 BACH nº registre: 8408
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BACH, Johann Sebastian
BACH, Carl Philipp Emmanuel: Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments. W. W. Norton & Company, Inc. Nova York, 1949
[449 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.68 BACH nº registre: 7333
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Musicologia. Crítica musical; Harmonia; Improvisació
BACH, LOS: Los Bach. Muchnik Editores. Barcelona, 1985
[343 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BACH) BACH nº registre: 4520
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BACH, Johann Sebastian (1685-1750); BACH, Carl Philipp Emmanuel (1714-1788)
BACH, Studies: Bach. Studies. Cambridge University Press. Cambridge, 1989
[362 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (BACH) BACH nº registre: 4521
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Anàlisi
BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
BADALONA AVUI: Padró 86. Ajuntament de Badalona. Badalona, 1987
[163 pàg. Llengua: CATALÀ]
312 BADA nº registre: 4453
matèries: Sociologia. Demografia
BADURA-SKODA, Eva; BADURA-SKODA, Paul: L'art de jouer Mozart au piano. Buschet/Chastel, Éditions. París, 1974
[381 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.68 BADU nº registre: 7233
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; piano
MOZART, Wolfgang Amadeus
BAILEY, Robert: Prelude and transfiguration from Tristan and Isolde (Richard Wagner). W. W. Norton & Company, Inc. Nova York, 1985
[307 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 BAIL nº registre: 4955
Matèries: Anàlisi; Òpera
WAGNER, Richard (1813-1883)
BALCELLS, Joan: L'Orfeó Gracienc i el seu entorn ciutadà. Memòries del Mestre Joan Balcells. Orfeó Gracienc. Barcelona, 1984
[534 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.072 BALC nº registre: 5652
Matèries: Musicologia. Crítica musical; Orfeò Gracienc
BALCELLS, Joan ()
BALCELLS, P.A.: Autorretrato de Mozart. El Acantilado. Barcelona, 2000
[457 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MOZA) BALC nº registre: 5211
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
BALLESTEROS, Manuel: El contrabajo. Una visión integral. Trabe. Gijón, 2004
[151 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 BALL nº registre: 6894
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Contrabaix
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA: Ballet Nacional de España. 20 años. Ministerio de Educación y Cultura. Madrid, 1999
[297 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.07 BALL nº registre: 6907
matèries: Maneres d'ocupar-se de música (recursos); Balls
BALSACH, Llorenç: La convergència harmònica. Clivis Publicacions (1). Barcelona, 1994
[91 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.41 BALS nº registre: 4414
matèries: Harmonia
BARBACCI, Rodolfo: Educación de la memoria musical.. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1983
[132 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 BARB nº registre: 4643
matèries: Filosofia i estètica
BARBERO DE SEVILLA, EL: El barbero de Sevilla. La mejor ópera en DVD, 3. del Prado (2, Ediciones. Madrid, 2003
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
782.1 BARB nº registre: 6399
Matèries: Òpera; Literatura musical. Libretti, arguments i textos de música teatral
ROSSINI, Gioacchino
BARBIER, Patrick: Histoire des Castrats. Grasset & Fasquelle. París, 1989
[270 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 BARB nº registre: 7236
matèries: Cant; Història: Música barroca; Òpera
BARFORD, Philip: Bruckner symphonies. BBC Publications. Londres, 1978
[68 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (BRUC) BARF nº registre: 4522
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Formes i gèneres musicals
BRUCKNER, Anton (1824-1896)
BARFORD, Philip: Bruckner. Las sinfonías. Idea Books. Barcelona, 2004
[70 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 BARF nº registre: 6993
Matèries: Anàlisi
BRUCKNER, Anton
BARILIER, Etienne: Alban Berg. L’Age de l’homme. Lausanne (Suïssa), 1978
[255 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 (BERG) BARI nº registre: 4523
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BERG, Alban (1885-1935)
BARQUET, Nicolás: Wagner. Su vida y los argumentos de sus óperas. Juventud. Barcelona, 1955
[128 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (WAGN) BARQ nº registre: 4524
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Òpera
WAGNER, Richard (1813-1883)
BARRAQUE, Jean: Debussy. Antoni Bosch, Editor. Barcelona, 1982
[178 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (DEBU) BARR nº registre: 5113
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
DEBUSSY, Claude (1862-1918)
BARRIO, Adelino: Tratado de armonia. Teoria y práctica 1.. Musicinco. Madrid, 1990
[399 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 BARR nº registre: 4911
matèries: Harmonia
BARTH, George: The pianist as orator. . , 1992
[189 pàg. Llengua: ]
781.5 BART nº registre: 4956
matèries: Formes i gèneres musicals ; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
BARTHÉLÉMY, Yva: La voix libérée. Une nouvelle technique pour l'art lyrique et la rééducation vocale. Robert Laffont. París, 1984
[271 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 BART nº registre: 7181
matèries: Cant
BARTOLI, Jean-Pierre: L'harmonie classique et romantique (1750-1900). Minerve. París, 2001
[223 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.41 BART nº registre: 7334
matèries: Harmonia; Tonalitat, atonalitat, intervals, modes i sons
BARTOLOZZI, Bruno: Neue Klange fur Holzblasintrumente. Schott. Mainz
, 1971
[81 pàg. Llengua: ALEMANY]
781.63 BART nº registre: 4996
matèries: Instrumentació i orquestració
BAS, Julio: Tratado de la forma musical. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1947
[333 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 BAS, nº registre: 5175
matèries: Formes i gèneres musicals
BASSO, Alberto: L’età di Bach e di Haendel. di Torino, Edizioni. Turí, 1978
[181 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.03 BASS nº registre: 4700
matèries: Història; Història: Música barroca
BAUER, Carla Christine: Gebrauchliche Verzierungen fur das Querflotenspiel in Frankreich des 18 Jahrhunderst. Moeck, H. Verlag. Celle, 1983
[14 pàg. Llengua: ALEMANY]
781.69 BAUE nº registre: 5011
matèries: Instruments. Tècnica
BAYÉ, Enric: La melodia oblidada. Baula. Barcelona, 1999
[90 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 BAYÉ nº registre: 7010
matèries: Literatura infantil
BEAUSSANT, Philippe: François Couperin. Alianza editorial. Madrid, 1996
[426 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (COUP) BEAU nº registre: 6996
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
COUPERIN, François
BECKFORD, William: Vathek. Cuento árabe. Bruguera. Barcelona, 1982
[156 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
8 BECK nº registre: 5045
matèries: Literatura
BEETHOVEN, BACH: Beethoven, Bach. Parramon. Barcelona, 1982
[127 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 BEET nº registre: 4525
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827); BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
BEJART, Maurice: Maurice Béjart. Un instante en la vida ajena.. Gedisa. Barcelona, 1982
[279 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (Béja) BEJA nº registre: 4526
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
Béjart, Maurice
BELDA, Carles: La banda. Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1999
[30 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 BELD nº registre: 7406
matèries: Literatura infantil; Instruments de música en general
BELL, Nicolas: La música en los escritos medievales. AyN Ediciones. Madrid, 2006
[64 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.033 BELL nº registre: 7402
matèries: Història: Música medieval; Notació. Neumes. Solfa
BELZ, Sabine: György Ligeti. . , 1996
[279 pàg. Llengua: ]
781.5 BELZ nº registre: 5170
Matèries: Anàlisi
LIGETI, György (1923)
BENEVOLO, Leonardo: Diseño de la ciudad-3. El arte y la ciudad medieval.. Gustavo Gili. Barcelona, 1981
[197 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
711 BENE nº registre: 4489
matèries: Urbanisme. Ordenació del territori
BENNETT, Roy: Form and Design. Cambridge University Press. Cambridge, 1983
[73 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 BENN nº registre: 8359
matèries: Formes i gèneres musicals ; Anàlisi
BENT, Ian; DRABKIN, William: Analisi musicale. di Torino, Edizioni. Turí, 1990
[377 pàg. Llengua: ITALIÀ]
781.5 BENT nº registre: 5138
matèries: Anàlisi; Musicologia. Crítica musical; Formes i gèneres musicals
BERENGUER, José: Introducción a la música electroacústica. Fernando Torres. València, 1974
[116 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781 BERE nº registre: 8343
matèries: Teoria de la música; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
BERGER, René: El conocimiento de la pintura. El arte de verla.. Noguer, S.A., Editorial. Barcelona-Madrid, 1976
[267 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
75.01 BERG nº registre: 4495
matèries: Pintura. Estètica
BESSELER, Heinrich: Dos épocas de la historia de la música. Ars Antiqua-Ars Nova. . , 1986
[90 pàg. Llengua: ]
78.03 BESS nº registre: 4701
matèries: Història; Història: Música medieval
BETTENHAUSSEN, F.; VAN KREVELEN, F.; VAN KREVELEN, H.: Clavecimbel, clavichord en pianoforte. De Toorts. Haarlem, 1984
[214 pàg. Llengua: ALEMANY]
781.69 BETT nº registre: 5012
matèries: Instruments. Tècnica
BIANCONI, Lorenzo: Il Seicento. di Torino, Edizioni. Turí, 1978
[339 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.03 BIAN nº registre: 4702
matèries: Història; Història: Música barroca
BIBLIOTECA DE MUSICA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA, LA: La Biblioteca de música española contemporánea. Fundación Juan March. Madrid, 2001
[753 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.07 BIBL nº registre: 5214
matèries: Maneres d'ocupar-se de música (recursos)
BIZET, Georges: Operas famosas. Carmen. . , 1991
[48 pàg. Llengua: ]
781.98 BIZE nº registre: 5195
matèries: Literatura musical. Libretti, arguments i textos de música teatral; Òpera
BLACKING, John: ¿Hay música en el hombre?. Alianza editorial. Madrid, 2006
[179 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 BLAC nº registre: 6988
matèries: Musicologia. Crítica musical; Teoria i formes de las músiques nacionals, folklòriques; Filosofia i estètica
BLANQUER, Amando: Análisis de la forma musical. Piles. València, 1989
[151 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 BLAN nº registre: 4957
matèries: Formes i gèneres musicals ; Anàlisi
BLANXART, Daniel: Teoría física de la música. Antoni Bosch, Editor. Barcelona, 1958
[347 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.1 BLAN nº registre: 6918
matèries: Teoria científica musical (Acústica)
BLUM, David: Casals y el arte de la interpretación. Idea Books. Barcelona, 2000
[225 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 BLUM nº registre: 5231
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Intèrprets i executants
CASALS, Pau
BLUM, David: El arte del cuarteto de cuerda. Idea Books. Barcelona, 2000
[288 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.6 BLUM nº registre: 5239
matèries: Composició i interpretació musicals; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
BOEHM, Theobald: La flauta y la interpretación flautística. MundiMúsica. Madrid, 1991
[103 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 BOEH nº registre: 7523
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Teoria científica musical (Acústica); Flauta
BOEHM, Theobald
BOHÈME, LA: La Bohème. La mejor ópera en DVD, 1. del Prado (2, Ediciones. Madrid, 2003
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
782.1 BOHÈ nº registre: 6401
Matèries: Òpera; Literatura musical. Libretti, arguments i textos de música teatral
PUCCINI, Giacomo
BONASTRE, Francesc; MARTORELL, Oriol: Diàlegs a Barcelona. Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1990
[106 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.01 BONA nº registre: 4644
matèries: Filosofia i estètica; Musicologia. Crítica musical
BONET I ARMENGOL, Jordi: L’arquitectura al servei de la música. Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi. Barcelona, 1987
[48 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.01 BONE nº registre: 4645
matèries: Filosofia i estètica; Teoria científica musical (Acústica)
BORDAYS, Christiane le: La musique espagnole. Presses Universitaires de France. París, 1977
[127 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 BORD nº registre: 4703
matèries: Història
BORRAS, Fedra: Pedagogia de la flauta travessera. Inèdit. , 1993
[53 pàg. Llengua: ]
78.071.4 BORR nº registre: 4820
matèries: Professors de música
BOSCH, Marcos: The Rescue de Benjamin Britten. El último eslabón hacia Peter Grimes. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 2015
[385 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.5 BOSC nº registre: 8163
Matèries: Anàlisi
BRITTEN, Benjamin
BOUCOURECHLIEV, André: Schumann. Antoni Bosch, Editor. Barcelona, 1981
[196 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SCHU) BOUC nº registre: 4527
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHUMANN, Robert (1810-1856)
BOUCOURECHLIEV, André: Igor Stravinsky. Fayard. París, 1989
[427 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 (STRA) BOUC nº registre: 4528
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
STRAVINSKY, Igor (1882-1971)
BOUCOURECHLIEV, André: Schumann. du Seuil, Éditions. París, 1968
[191 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 (SCHU) BOUC nº registre: 7242
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHUMANN, Robert
BOULEZ, Pierre: Hacia una estética musical. Monte Avila Editores Latinoamericana. Caracas, 1990
[365 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 BOUL nº registre: 4372
matèries: Filosofia i estètica
BOULEZ, Pierre: Puntos de referencia. Gedisa. Barcelona, 1981
[495 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 BOUL nº registre: 4646
matèries: Filosofia i estètica; Composició en general
BOVE, Francesc de P.: El Penedès. Joan Solé i Bordes. Vilafranca del Penedés (Barcelona), 1990
[133 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.7 BOVE nº registre: 5035
matèries: Teoria i formes de las músiques nacionals, folklòriques
BRACCINI, Roberto: Vocabulario internacional de términos musicales. EMEC (Editorial de Música Española Contemporanea). Madrid, 1994
[259 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) BRAC nº registre: 4389
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
BRAGARD, Roger; DE HEN, Ferd. J.: Instrumentos de música. Daimon, Manuel Tamayo. Madrid, 1975
[270 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.91 BRAG nº registre: 4498
matèries: Instruments de música en general
BRENDEL, Alfred: El velo del orden. Conversaciones con Martin Meyer. Scherzo Fundación. Madrid, 2005
[248 pàg. Llengua: ]
781.68 BREN nº registre: 6951
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Filosofia i estètica; PIano
BRENET, Michel: Diccionario de la música. Iberia, Ediciones. Barcelona, 1962
[566 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) BREN nº registre: 4499
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
BRINDLE, R. Smith: La nova música. Antoni Bosch. Barcelona, 1979
[224 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 BRIN nº registre: 4704
matèries: Història; Notació. Neumes. Solfa; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
BRINDLE, Reginald Smith: Serial composition. Oxford University Press. Oxford, 1982
[210 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.61 BRIN nº registre: 4989
matèries: Composició en general
BRINDLE, Reginald Smith: Musical composition. Oxford University Press. Oxford, 1987
[188 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.61 BRIN nº registre: 4990
matèries: Composició en general
BROCKES, Barthold Heinrich: Passion nach B.H.Brockes. . ,
[19 pàg. Llengua: ]
781.98 BROC nº registre: 6054
Matèries: Literatura musical. Libretti, arguments i textos de música teatral
HAENDEL, George Friedrich (1685-1759)
BRUACH, Agustí: Las óperas de Josep Soler. Alpuerto, Editorial. Madrid, 1999
[226 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SOLE) BRUA nº registre: 5169
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Òpera
SOLER, Josep (1935)
BRUACH I MENCHEN, Agustí: Memòria pedagògica.. Inèdit. , 1992
[66 pàg. Llengua: ]
78.071.4 BRUA nº registre: 4821
matèries: Professors de música
BRUGAROLAS BONET, Oriol (ed.): La música en el Diario de Barcelona 1792-1850. Prensa, sociedad y cultura cotidiana a principios de la edad contemporánea. Calambur. València, 2019
[695 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 BRUG nº registre: 8500
matèries: Musicologia. Crítica musical; Instruments de música en general
BUCHET, Edmond: Beethoven. Leyenda y realidad.. Rialp, Ediciones. Madrid, 1991
[365 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BEET) BUCH nº registre: 4529
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827)
BUDDEN, Julian: The Operas of Verdi. Volume 3. From Don Carlos to Falstaff. Clarendon Press. Oxford, 1992
[546 pàg. Llengua: ANGLÈS]
782.1 BUDD nº registre: 8297
Matèries: Òpera; Anàlisi
VERDI, Giuseppe
BUKOFZER, Manfred F.: La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach. Alianza editorial. Madrid, 1986
[477 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 BUKO nº registre: 4705
matèries: Història; Història: Música barroca
BUKOFZER, Manfred F.: La música en la Época Barroca. Alianza editorial. Madrid, 1998
[477 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 BUKO nº registre: 8306
matèries: Història; Història: Música barroca
BUNTING, Christopher: El arte de tocar el violoncelo. Pirámide, Ediciones. Madrid, 1999
[351 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 BUNT nº registre: 7009
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Violoncel
CABALLERIA I BARRERA, Lluis: Folklore. Inèdit. , 1993
[11 pàg. Llengua: ]
781.7 CABA nº registre: 4370
matèries: Teoria i formes de las músiques nacionals, folklòriques
CABRÉ, Tate: Petita història de Josep Anselm Clavé. Mediterrània, Editorial. Barcelona, 2003
[17 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 CABR nº registre: 7621
Matèries: Literatura infantil
CLAVÉ, Josep Anselm
CALAHORRA MARTINEZ, Pedro: Historia de la música en Aragón (siglos I-XVII). Libreria General. Saragossa, 1977
[159 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 CALA nº registre: 4706
matèries: Història
CALDWELL, John: La música medieval. Alianza editorial. Madrid, 1984
[272 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 CALD nº registre: 4707
matèries: Història; Història: Música medieval
CALVET, Carme; DELGADO, Agustí; LIZANO, Jesús: Testimonis. Josep Cercós. Viena, Serveis Editorials, S.L.. Barcelona, 1992
[129 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (CERC) CALV nº registre: 4530
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
CERCÓS, Josep (1925-1989)
CANÇONS: Cançons per als més xics. Cadí. Barcelona, 2002
[43 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 CANÇ nº registre: 7446
matèries: Literatura infantil
CANDE, Roland de: Historia universal de la música, tomo 1. Aguilar. Madrid, 1981
[640 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 CAND nº registre: 4514
matèries: Història
CANDE, Roland de: Historia universal de la música, tomo 2. Aguilar. Madrid, 1981
[527 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 CAND nº registre: 4515
matèries: Història
CANDE, Roland de: Diccionari de la música. 62, Edicions. Barcelona, 1967
[223 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.(03) CAND nº registre: 6705
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
CANDE, Roland de: Diccionari de la música. 62, Edicions. Barcelona, 1967
[223 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.(03) CAND nº registre: 7248
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
CANDE, Roland de: Vivaldi. du Seuil, Éditions. París, 1967
[189 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 CAND nº registre: 8405
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
VIVALDI, Antonio
CARANDELL, Josep Maria; PLA, Ricard; VIVAS, Pere: El Palau de la Música Catalana. Triangle Postals. Girona, 1996
[127 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.9 CARA nº registre: 5654
matèries: Qüestions diverses; Palau
CARBÓ, Joaquim: R. Wagner. L'anell dels nibelungs. Bromera. Alzina, 2004
[117 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 CARB nº registre: 6911
matèries: Literatura infantil
CARBONELL I CAMOS, Eliseu: Estat actual de la música contemporània a Catalunya. Inèdit. , 1990
[88 pàg. Llengua: ]
78.03 CARB nº registre: 4708
matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
CARBONELL, Jaume: Josep Anselm Clavé i el naixement del cant coral a Catalunya (1850-1874). Galerada. Barcelona, 2000
[798 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (CLAV) CARB nº registre: 7643
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Cant; Música vocal
CLAVÉ, Josep Anselm
CARBONELL, Jaume: Els orígens de les associacions corals a Espanya (S. XIX-XX). Oikos-tau. Vilassar de Mar (Barcelona), 1998
[243 pàg. Llengua: ]
78.071.2 CARB nº registre: 8052
matèries: Intèrprets i executants
CARDELLICCHIO, Antonio: La esencia de la ejecución pianística. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1983
[64 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 CARD nº registre: 6895
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; piano
CARDÚS, Conrad: El violí i l'arquet, peça per peça. Dinsic (2). Barcelona, 2000
[135 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.91 CARD nº registre: 7403
matèries: Instruments de música en general; violí
CARMEN: Carmen. La mejor ópera en DVD, 0. del Prado (2, Ediciones. Madrid, 2003
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
782.1 CARM nº registre: 6402
Matèries: Òpera; Literatura musical. Libretti, arguments i textos de música teatral
BIZET, Georges
CARMONA, Luis Miguel: Diccionario de Compositores Cinematográficos. T&B Editores. Madrid, 2003
[541 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) CARM nº registre: 7535
matèries: Diccionaris i enciclopèdies; Cinema i música
CARRERAS, Concepcio ; MARTINEZ, Concepció; ROVIRA, Teresa: Organització d’una biblioteca escolar, popular o infantil. 62, Edicions. Barcelona, 1983
[379 pàg. Llengua: CATALÀ]
025 CARR nº registre: 4433
matèries: Biblioteconomia. Organització i serveis
CARTAS DE W.A. MOZART: Cartas de W.A. Mozart. Muchnik Editores. Barcelona, 1986
[307 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MOZA) CART nº registre: 5115
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
CARUSO, Enrico; TETRAZZINI, Luisa: L'art de cantar. Enrico Caruso. Ells llibres de Glauco. Barcelona, 1987
[90 pàg. Llengua: CATALÀ]
784.9 CARU nº registre: 7246
Matèries: Cant
Caruso, Enrico
CASABLANCAS I DOMINGO, Benet: Dodecafonismo y serialismo (algunas reflexiones generales). Ministerio de Cultura. Madrid,
[19 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 CASA nº registre: 4709
matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta; Tonalitat, atonalitat, intervals, modes i sons; Composició en general
CASALS, Albert (coord.): Corrandesdescola. La cançó improvisada a Primària. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 2010
[107 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.087.5 CASA nº registre: 8375
matèries: Mètodes musicals
CASALS, Josep: El Expresionismo. Montesinos Editor. Barcelona, 1982
[167 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.036 CASA nº registre: 4490
matèries: Art. Estils posteriors al romanticisme
CASANOVAS, Josep; CASABLANCAS, Benet: Cristòfor Taltabull. Boileau. Barcelona
, 1992
[140 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (TALT) CASA nº registre: 4531
CASARES RODICIO, Emilio: La música en la Catedral de Oviedo. Pulicaciones de la Universidad de Oviedo. Oviedo, 1980
[243 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 CASA nº registre: 4710
matèries: Història
CASARES RODICIO, Emilio; Torrente, Álvaro: La ópera en España e Hispanoamérica, Vol.I. ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales). Madrid, 1999
[500 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
782.1 CASA nº registre: 5259
matèries: Òpera
CASARES RODICIO, Emilio; TORRENTE, Alvaro: La ópera en España e Hispanoamérica, 2. ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales). Madrid, 2000?
[459 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
782.1 CASA nº registre: 5643
matèries: Òpera
CASARES RODICIO, Emilio (dir.): Diccionario de la Zarzuela. España e Hipanoamérica. 1. ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales). Madrid, 2002
[962 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) CASA nº registre: 6379
matèries: Diccionaris i enciclopèdies; Zarzuela
CASARES RODICIO, Emilio (dir.): Diccionario de la Zarzuela. España e Hipanoamérica. 2. ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales). Madrid, 2003
[1084 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) CASA nº registre: 6380
matèries: Diccionaris i enciclopèdies; Zarzuela
CASELLA, Alfredo; MORTARI, Virgilio: La técnica de la orquesta contemporanea.. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1950
[260 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.63 CASE nº registre: 4997
matèries: Instrumentació i orquestració
CASELLA, Alfredo: El piano. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1983
[253 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 CASE nº registre: 6913
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; piano
CASINI, Claudio: L’Ottocento, II. di Torino, Edizioni. Turí, 1978
[231 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.03 CASI nº registre: 4711
matèries: Història; Història: Classicisme musical
CASTELLANOS, Pablo: Horizontes de la música precortesiana. Fondo de cultura económica. Mèxic, 1985
[159 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.7 CAST nº registre: 5036
matèries: Teoria i formes de las músiques nacionals, folklòriques; Història
CASTILLOS DE ESPAÑA: Castillos de España. Salvat Editores. Barcelona, 1979
[107 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(46) CAST nº registre: 5082
matèries: Història d'Espanya
CATALOGOS DE COMPOSITORES: TOLDRA, Eduard. SGAE. Madrid, 1995
[116 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (TOLD) CATA nº registre: 4367
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
TOLDRÀ, Eduard (1895-1962)
CATALOGOS DE COMPOSITORES: SOLER, Josep. SGAE. Madrid, 1995
[99 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SOLE) CATA nº registre: 4373
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SOLER, Josep (1935)
CATALOGOS DE COMPOSITORES: ESCRIBANO, Maria. SGAE. Madrid, 1995
[57 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (ESCR) CATA nº registre: 4374
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
ESCRIBANO, Maria
CATALOGOS DE COMPOSITORES: CASABLANCAS, Benet. SGAE. Madrid, 1995
[67 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (CASA) CATA nº registre: 4376
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
CASABLANCAS, Benet (1956)
CATALOGOS DE COMPOSITORES: MANCHADO, Marisa. SGAE. Madrid, 1995
[40 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MANC) CATA nº registre: 4377
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MANCHADO, Marisa
CATALOGOS DE COMPOSITORES: ESCUDERO, Francisco. SGAE. Madrid, 1995
[55 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (ESCU) CATA nº registre: 4378
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
ESCUDERO, Francisco
CATALOGOS DE COMPOSITORES: ESCRIBANO, Maria. SGAE. Madrid, 1995
[57 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (ESCR) CATA nº registre: 4413
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
ESCRIBANO, Maria
CATALOGOS DE COMPOSITORES: ASINS ARBO, Miguel. SGAE. Madrid, 1995
[133 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (ASIN) CATA nº registre: 4415
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
ASINS ARBO, Miguel
CATALOGOS DE COMPOSITORES: SOLER, Josep. SGAE. Madrid, 1995
[99 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SOLE) CATA nº registre: 4416
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; SOLER, Josep
SOLER, Josep (1935)
CATALOGOS DE COMPOSITORES: GARCIA LABORDA, José María. SGAE. Madrid, 1995
[53 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (GARC) CATA nº registre: 4424
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GARCÍA LABORDA, José María
CATALOGOS DE COMPOSITORES: LEGIDO, Jesús. SGAE. Madrid, 1995
[49 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (LEGI) CATA nº registre: 4425
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
LEGIDO, Jesús
CATALOGOS DE COMPOSITORES: RUIZ, Valentín. SGAE. Madrid, 1996
[50 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (RUIZ) CATA nº registre: 4426
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
RUIZ, Valentín
CATALOGOS DE COMPOSITORES: GROBA, Rogelio. SGAE. Madrid, 1996
[105 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (GROB) CATA nº registre: 4427
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GROBA, Rogelio
CATALOGOS DE COMPOSITORES: OLAVIDE, Gonzalo de. SGAE. Madrid, 1996
[50 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (OLAV) CATA nº registre: 4428
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
OLAVIDE, Gonzalo de
CATALOGOS DE COMPOSITORES: LLACER PLA, Francisco. SGAE. Madrid, 1996
[65 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (LLAC) CATA nº registre: 4429
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
LLACER PLA, Francisco
CATALOGOS DE COMPOSITORES: ASENSIO, Vicente. SGAE. Madrid, 1996
[70 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (ASEN) CATA nº registre: 4430
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
ASENCIO, Vicente (1908-1979)
CATALOGOS DE COMPOSITORES : RODRIGO, Joaquín. SGAE. Madrid, 1997
[135 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (RODR) CATA nº registre: 5130
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
RODRIGO, Joaquín (1901-1999)
CATALOGOS DE COMPOSITORES : GURIDI, Jesùs. SGAE. Madrid, 1997
[186 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (GURI) CATA nº registre: 5131
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GURIDI, Jesús (1886-1961)
CATALOGOS DE COMPOSITORES : FALCON SANABRIA, Juan José. SGAE. Madrid, 1997
[70 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (FALC) CATA nº registre: 5132
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
FALCON SANABRIA, Juan José
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: HOMS, Joaquim. SGAE. Madrid, 1994
[84 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (HOMS) CATA nº registre: 4382
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
HOMS, Joaquim (1906-2003)
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: PEREZ MASEDA, Eduardo. SGAE. Madrid, 1994
[40 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (PERE) CATA nº registre: 4383
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
PEREZ MASEDA, Eduardo
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: MONTSALVATGE, Xavier. SGAE. Madrid, 1994
[72 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MONT) CATA nº registre: 4384
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MONTSALVATGE, Xavier (1912-2002)
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: CRUZ DE CASTRO, Carlos. SGAE. Madrid, 1994
[58 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (CRUZ) CATA nº registre: 4385
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
CRUZ DE CASTRO, Carlos
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: CERVELLO, Jordi. SGAE. Madrid, 1994
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (CERV) CATA nº registre: 4386
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: CRUZ, Zulema de la. SGAE. Madrid, 1994
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (CRUZ) CATA nº registre: 4392
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
CRUZ, Zulema de la
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: CRUZ, Zulema de la. SGAE. Madrid, 1994
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (CRUZ) CATA nº registre: 4393
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
CRUZ, Zulema de la
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: BENGUEREL, Xavier. SGAE. Madrid, 1994
[48 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BENG) CATA nº registre: 4394
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BENGUEREL, Xavier (1931)
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: BENGUEREL, Xavier. SGAE. Madrid, 1994
[48 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BENG) CATA nº registre: 4395
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BENGUEREL, Xavier (1931)
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: MACIAS, Enrique X.. SGAE. Madrid, 1995
[44 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MACI) CATA nº registre: 4396
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MACIAS ALONSO, Enrique
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: VILLA ROJO, Jesús. SGAE. Madrid, 1995
[87 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (VILL) CATA nº registre: 4397
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
VILLA-ROJO, Jesús
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: ENCINAR, José R.. SGAE. Madrid, 1995
[46 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (ENCI) CATA nº registre: 4402
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
ENCINAR, José Ramón
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: ESCUDERO, Francisco. SGAE. Madrid, 1995
[55 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (ESCU) CATA nº registre: 4403
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
ESCUDERO, Francisco
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: MANCHADO, Marisa. SGAE. Madrid, 1995
[40 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MANC) CATA nº registre: 4404
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MANCHADO, Marisa
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: CHARLES, Agustín. SGAE. Madrid, 1995
[40 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (CHAR) CATA nº registre: 4405
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
CHARLES, Agustí (1960)
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: LARRAURI, Antón. SGAE. Madrid, 1995
[60 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (LARR) CATA nº registre: 4407
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
LARRAURI, Antón
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: MESTRES QUADRENY, Josep Maria. SGAE. Madrid, 1995
[60 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MEST) CATA nº registre: 4408
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MESTRES QUADRENY, Josep Maria (1929)
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: CHARLES, Agustín. SGAE. Madrid, 1995
[40 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (CHAR) CATA nº registre: 4409
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
CHARLES, Agustí (1960)
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: ANGULO, Manuel. SGAE. Madrid, 1992
[40 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (ANGU) CATA nº registre: 4534
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
ANGULO, Manuel
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: ARACIL, Alfredo. SGAE. Madrid, 1991
[28 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (ARAC) CATA nº registre: 4535
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
ARACIL , Alfredo (1954)
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: BALBOA, Manuel. SGAE. Madrid, 1993
[40 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BALB) CATA nº registre: 4536
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BALBOA, Manuel (1958)
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: BARCE, Ramón. SGAE. Madrid, 1991
[48 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BARC) CATA nº registre: 4537
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BARCE, Ramón (1928)
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: BERTOMEU, Agustín. SGAE. Madrid, 1991
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BERT) CATA nº registre: 4538
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BERTOMEU, Agustín
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: BERTOMEU, Agustín. SGAE. Madrid, 1991
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BERT) CATA nº registre: 4539
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BERTOMEU, Agustín
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: BERTOMEU, Agustín. SGAE. Madrid, 1991
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BERT) CATA nº registre: 4540
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BERTOMEU, Agustín
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: BLANQUER, Amando. SGAE. Madrid, 1992
[72 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BLAN) CATA nº registre: 4541
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BLANQUER, Amando (1935)

CATA nº registre:
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: CORIA, Miguel Angel. SGAE. Madrid, 1991
[24 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (CORI) CATA nº registre: 4545
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
CORIA, Miguel Angel
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: CRUZ DE CASTRO, Carlos. SGAE. Madrid, 1994
[58 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (CRUZ) CATA nº registre: 4546
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
CRUZ DE CASTRO, Carlos
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: DARIAS, Javier. SGAE. Madrid, 1991
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (DARI) CATA nº registre: 4547
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
DARIAS, Javier
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: DARIAS, Javier. SGAE. Madrid, 1991
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (DARI) CATA nº registre: 4548
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
DARIAS, Javier
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: FERNANDEZ ALVEZ, Gabriel. SGAE. Madrid, 1992
[36 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (FERN) CATA nº registre: 4549
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
FERNANDEZ ALVEZ, Gabriel
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: FERNANDEZ ALVEZ, Gabriel. SGAE. Madrid, 1992
[36 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (FERN) CATA nº registre: 4550
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
FERNANDEZ ALVEZ, Gabriel
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: GARCIA ABRIL, Antón. SGAE. Madrid, 1992
[56 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (GARC) CATA nº registre: 4551
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GARCIA ABRIL, Antón (1933)
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: GONZALEZ DE ACILU, Agustín. SGAE. Madrid, 1991
[44 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (GONZ) CATA nº registre: 4552
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GONZALEZ DE ACILU, Agustín
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: GUINJOAN, Joan. SGAE. Madrid, 1991
[64 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (Guin) CATA nº registre: 4553
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
Guinjoan, Joan (1931)
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: GUINJOAN, Joan. SGAE. Madrid, 1991
[64 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (Guin) CATA nº registre: 4554
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
Guinjoan, Joan (1931)
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: GUINJOAN, Joan. SGAE. Madrid, 1991
[64 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (Guin) CATA nº registre: 4555
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
Guinjoan, Joan (1931)
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: HOMS, Joaquim. SGAE. Madrid, 1994
[84 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (HOMS) CATA nº registre: 4556
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: NUÑEZ, Adolfo. SGAE. Madrid, 1992
[36 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (NUÑE) CATA nº registre: 4559
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
NUÑEZ, Adolfo ()
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: OLIVER, Angel. SGAE. Madrid, 1991
[49 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (OLIV) CATA nº registre: 4560
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
OLIVER, Angel ()
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: PEREZ MASEDA, Eduardo. SGAE. Madrid, 1994
[40 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (PERE) CATA nº registre: 4561
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
PEREZ MASEDA, Eduardo
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: PRIETO, Claudio. SGAE. Madrid, 1991
[38 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (PRIE) CATA nº registre: 4562
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
PRIETO, Claudio
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: SECO DE ARPE, Manuel. SGAE. Madrid, 1993
[52 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SECO) CATA nº registre: 4563
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SECO DE ARPE, Manuel
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: TURINA, José Luís. SGAE. Madrid, 1991
[44 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (TURI) CATA nº registre: 4564
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
TURINA, José Luís
CATALOGOS DE COMPOSITORES ESPAÑOLES: TURINA, Joaquín. SGAE. Madrid, 1993
[139 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (TURI) CATA nº registre: 4565
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
TURINA, Joaquín (1882-1949)
CATTIN, Giulio: Il Medioevo, Vol.I part 2a.. di Torino, Edizioni. Turí, 1979
[250 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.03 CATT nº registre: 4712
matèries: Història; Història: Música medieval
CATTOI, Blanca: Apuntes de acústica y escalas exóticas. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1981
[129 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.1 CATT nº registre: 4890
matèries: Teoria científica musical (Acústica)
CELLETI, Rodolfo: Histoire du bel canto. Fayard. París, 1987
[280 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 CELL nº registre: 7174
matèries: Cant; Òpera
CENTENARI ARTUR MARTORELL (1894-1994): Centenari Artur Martorell (1894-1994). Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1994
[95 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (MART) CENT nº registre: 4566
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MARTORELL, Artur
CENTENARI FREDERIC MOMPOU (1893-1993): Centenari Frederic Mompou (1893-1993). Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1993
[29 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (MOMP) CENT nº registre: 4567
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MOMPOU, Frederic (1893-1987)
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE MÚSICA Y DANZA: Recursos de la música y la danza en España. Centro de Documentación de Música y Danza. Madrid, 2000
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.07 CENT nº registre: 5653
matèries: Maneres d'ocupar-se de música (recursos)
CERVELLO, Jordi: Principios fundamentales sobre la técnica general del violín. Inèdit. , 1978
[60 pàg. Llengua: ]
781.69 CERV nº registre: 5013
matèries: Instruments. Tècnica
CHAILLEY, Jacques: Teoria completa de la música, Vol.1. Alphonse Leduc. París, 1964
[94 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.2 CHAI nº registre: 4896
matèries: Teoria general de la música
CHAILLEY, Jacques: Teoria completa de la música, Vol.2. Alphonse Leduc. París, 1964
[77 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.2 CHAI nº registre: 4897
matèries: Teoria general de la música
CHAILLEY, Jacques: L’imbroglio des modes. Alphonse Leduc. París, 1960
[92 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.41 CHAI nº registre: 4912
matèries: Harmonia; Teoria i formes de la música antiga. Modes grecs
CHAILLEY, Jacques: Traité historique d’analyse harmonique. Alphonse Leduc. París, 1975
[156 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.41 CHAI nº registre: 4913
matèries: Harmonia; Història
CHAILLEY, Jacques: L’art de la fugue de J.S. Bach. Alphonse Leduc. París, 1971
[89 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.42 CHAI nº registre: 4943
Matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat; Anàlisi
BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
CHAILLEY, Jacques: Les chorals pour orgue de J.S. Bach. Alphonse Leduc. París, 1974
[267 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.5 CHAI nº registre: 4958
Matèries: Formes i gèneres musicals
BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
CHAKALOV, Nikola: La digitación en el violoncelo. Idea Books. Barcelona, 2004
[124 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 CHAK nº registre: 6989
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Violoncel
CHARLES, Agustí; VALLS SCHORR, Gaby: Jep Nuix. Col·lecció Compositors Catalans nº 13. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2004
[232 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (NUIX) CHAR nº registre: 6377
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
NUIX, Jep
CHASINS, Abram: La música en la encrucijada. Marymar. Buenos Aires, 1972
[186 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 CHAS nº registre: 6898
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Qüestions diverses
CHAUTEMPS, Jean-Louis: El saxofón. SpanPress Universitaria. Cooper City (Florida), 1998
[92 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.91 CHAU nº registre: 5222
matèries: Instruments de música en general
CHIANTORE, Luca: Historia de la técnica pianística. Alianza editorial. Madrid, 2002
[755 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 CHIA nº registre: 5719
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Piano
CHILDE, V.Gordon: Los orígenes de la civilización. Fondo de cultura económica. Mèxic, 1981
[319 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(12) CHIL nº registre: 5080
matèries: història. Prehistòria
CID, Felipe: Historia de la ciencia, I (Antigüedad y Edad Media). Planeta. Barcelona, 1977
[350 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
5(09) CID, nº registre: 4466
matèries: Ciència. Història
CID, Felipe: Historia de la ciencia, 2 (Edad Moderna I)). Planeta. Barcelona, 1979
[360 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
5(09) CID, nº registre: 4467
matèries: Ciència. Història
CID, Felipe: Historia de la ciencia, 3 (Edad Moderna II). Planeta. Barcelona, 1980
[358 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
5(09) CID, nº registre: 4468
matèries: Ciència. Història
CINC MIL REFRANYS CATALANS: Cinc mil refranys catalans i frases fetes populars.. Millà. Barcelona, 1988
[230 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
398 CINC nº registre: 4457
matèries: Folklore
CIORAN, E.M.: Silogismos de la amargura. Tusquets editores. Barcelona, 1990
[147 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 CIOR nº registre: 4647
matèries: Filosofia i estètica
CIRLOT, Juan Eduardo: Igor Strawinsky. Gustavo Gili. Barcelona, 1949
[218 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (STRA) CIRL nº registre: 4568
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
STRAVINSKY, Igor (1882-1971)
CITRON, Pierre: Bartok. du Seuil, Éditions. París, 1976
[189 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 (BART) CITR nº registre: 4569
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BARTOK, Bèla (1881-1945)
CITRON, Pierre: Couperin. du Seuil, Éditions. París, 1963
[191 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 CITR nº registre: 8383
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
COUPERIN, François
CLOSSON, ERNEST: History of the Piano. Paul Elek. Londres, 1947
[168 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.91 CLOS nº registre: 8410
matèries: Instruments de música en general
COBLA I LA MUSICA, LA: La cobla i la música. Ajuntament de Banyoles. Banyoles (Girona), 1992
[231 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.7 COBL nº registre: 5037
matèries: Teoria i formes de las músiques nacionals, folklòriques
COKER, Jerry: Improvisando en jazz. Víctor Lerú. Buenos Aires, 1947
[142 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.65 COKE nº registre: 8053
matèries: Improvisació; Jazz
COLLES, H.C.: La evolución de la música. Taurus ediciones. Madrid, 1982
[468 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 COLL nº registre: 4713
matèries: Història
COLLES, H.C.: La evolución de la música. Taurus ediciones. Madrid, 1982
[468 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 COLL nº registre: 4714
matèries: Història
COLLINS: Diccionario Español-Inglés / English-Spanish. Grijalbo. Barcelona, 1985
[640 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
441(03)434 COLL nº registre: 4462
matèries: Diccionari anglès/castellà
COLORS DEL METALL, ELS: Els colors del metall. Consorci de l'Auditori i l'Orquestra. Barcelona, 2003
[20 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 COLO nº registre: 6984
matèries: Literatura infantil
COMELLAS, Jaume; ABRAHAM, Gerald; BARCE, Ramón; BONET, Narcís: Frederic Mompou. Boileau. Barcelona
, 1993
[182 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MOMP) COME nº registre: 4570
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MOMPOU, Frederic (1893-1987)
COMOTTI, Giovanni: La música nella cultura greca e romana, Vol.1 part 1a.. di Torino, Edizioni. Turí, 1980
[112 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.03 COMO nº registre: 4715
matèries: Història; Teoria i formes de la música antiga. Modes grecs
CONGRÉS DE MÚSICA A L'ESCOLA I A LES ESCOLES DE MÚSICA: CONGRÉS DE MÚSICA A L'ESCOLA I A LES ESCOLES DE MÚSICA. Reinsbook. Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 1999
[640 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 CONG nº registre: 5646
matèries: Musicologia. Crítica musical; Pedagogia
CONGRESO INTERNACIONAL, ACTAS DEL: España en la música de Occidente, Vol.II. Ministerio de Cultura. Madrid, 1987
[504 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 CONG nº registre: 4716
matèries: Història
COOK, Nicholas: De Madonna al canto gregoriano. Alianza editorial. Madrid, 2001
[181 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 COOK nº registre: 5238
matèries: Història; Musicologia. Crítica musical
COOK, Nicholas: A Guide to Musical Analysis. Oxford University Press. Oxford, 1994
[376 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 COOK nº registre: 5717
Matèries: Anàlisi
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827); SCHUMANN, Robert (1810-1856); BRITTEN, Benjamin (1913-1976); BERLIOZ, Hector (1803-1869); WEBERN, Anton (1883-1945); CHOPIN, Frédéric (1810-1849); STRAVINSKY, Igor (1882-1971)
COPLAND, Aaron: Cómo escuchar la música. Fondo de cultura económica. Mèxic, 1976
[218 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781 COPL nº registre: 4888
matèries: Teoria de la música; Anàlisi; Composició i interpretació musicals
COPLAND, Aaron: Cómo escuchar la música. Fondo de cultura económica. Mèxic, 1976
[218 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781 COPL nº registre: 4891
CORDA: Corda i descorda. Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 2006
[22 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 CORD nº registre: 7447
matèries: Literatura infantil
CORNELOUP, Marcel: L'orquestra i els seus instruments. Sucesores de Juan Gili, Editores. Barcelona, 1969
[301 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.91 CORN nº registre: 6917
matèries: Instruments de música en general
CORNUT, Guy: La voz. Fondo de cultura económica. Mèxic, 1985
[157 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
784.9 CORN nº registre: 7164
matèries: Cant
CORNUT, Guy: La voix. Presses Universitaires de France. París, 1983
[125 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 CORN nº registre: 7171
matèries: Cant
COROS DE ESPAÑA 2003: Coros de España 2003. Orfeo Ediciones, S.L.. Madrid, 2003
[226 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.07 CORO nº registre: 6058
matèries: Maneres d'ocupar-se de música (recursos)
CORTADA, Maria Lluïsa: Teoria i pràctica del baix continu. . ,
[ pàg. Llengua: ]
781.68 CORT nº registre: 7618
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Acompanyament
CORTOT, Alfred: Curso de interpretación. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1934
[198 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 CORT nº registre: 5218
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
COTT, Jonathan; Gould, Glenn: Conversaciones con Glenn Gould. Global Rhythm Press. Barcelona, 2007
[140 pàg. Llengua: ]
781.68 COTT nº registre: 7521
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
Gould, Glenn
COX, Michael: Esa alucinante música. Molino. Barcelona, 1998
[160 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
087.1 COX, nº registre: 7011
matèries: Literatura infantil
Craft, Robert: Conversaciones con Igor Stravinsky. Alianza editorial. Madrid, 2003
[209 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (STRA) Craf nº registre: 6999
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Composició i interpretació musicals
STRAVINSKY, Igor
CRESPI, Joana: Catàleg del fons Antoni Massana de la Biblioteca de Catalunya. Biblioteca de Catalunya. Barcelona, 1992
[100 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (MASS) CRES nº registre: 4571
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MASSANA, Antoni (1890-1966)
CRIVILLE I BARGALLO, Josep: Historia de la música española, 7. Alianza editorial. Madrid, 1983
[412 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 CRIV nº registre: 4717
matèries: Història
CRIVILLE I BARGALLO, Josep: Historia de la música española, 7. Alianza editorial. Madrid, 1983
[412 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 CRIV nº registre: 4718
matèries: Història
CRUZ, San Juan de la: Poesias completas. Aguilar. Madrid, 1977
[380 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
834 CRUZ nº registre: 5060
matèries: Literatura castellana
CUADERNOS DE MUSICA: Cuadernos de música. SGAE. Madrid, 1992
[168 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 CUAD nº registre: 4848
matèries: Musicologia. Crítica musical
CUART, Francesca: L’instrument del cant. La veu: Paraula i cant. Govern Balear. Palma de Mallorca, 1991
[94 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.69 CUAR nº registre: 5014
matèries: Instruments. Tècnica; Cant
CUARTERO, Arturo: Voz libre (método de canto). Labor. Barcelona, 1959
[157 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
784.9 CUAR nº registre: 7253
matèries: Cant
CUSCO I CLARASO, Joan: Josep Soler i Sardà. De la vocació a l'ofici. Museu de Vilafranca / Museu del Vi, Fundació Privada. Vilafranca del Penedés (Barcelona), 2001
[50 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (SOLE) CUSC nº registre: 5223
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SOLER, Josep (1935)
CUSCO, Joan; SOLER, Josep: Tiempo y música. Boileau. Barcelona
, 1999
[422 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 CUSC nº registre: 5156
matèries: Filosofia i estètica
CUSCO, Joan; SOLER, Josep: Josep Soler Sardà. De la vocación al oficio. Libros del Innombrable. Saragossa, 2003
[88 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SOLE) CUSC nº registre: 7096
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SOLER, Josep
CUYAS, Diccionarios: Italiano-Español.. Mymsa. Barcelona, 1977
[415 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
437(03)434 CUYA nº registre: 4461
matèries: Diccionari italià/castellà
CYR, Mary: Performing Baroque Music. Ashgate. Aldershot, 1992
[254 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.68 CYR, nº registre: 7291
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Història: Música barroca
DAHLHAUS, Carl: Schoenberg and the New Music. Cambridge University Press. Cambridge, 1990
[305 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (SCHO) DAHL nº registre: 4572
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta; Anàlisi
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951); WEBERN, Anton (1883-1945)
DAHLHAUS, Carl: Estética de la música. Reichenberger, Edition. Berlín, 1996
[136 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 DAHL nº registre: 5097
matèries: Filosofia i estètica
DAHLHAUS, Carl: Schoenberg. Contrechamps, Éditions. Ginebra, 1997
[326 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 (SCHO) DAHL nº registre: 5642
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951); BACH, Johann Sebastian (1685-1750); BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827)
DAHLHAUS, Carl: Essais sur la Nouvelle Musique. Contrechamps, Éditions. Ginebra, 2004
[244 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.01 DAHL nº registre: 7335
matèries: Filosofia i estètica; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta; Tonalitat, atonalitat, intervals, modes i sons
DAHLHAUS, Carl: Fundamentos de la historia de la música. Gedisa. Barcelona, 2003
[205 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 DAHL nº registre: 8298
matèries: Filosofia i estètica
DANHAUSER, A.: Teoria de la música. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1977
[125 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.2 DANH nº registre: 4898
matèries: Teoria general de la música
DARIAS, Javier: Una carta a David Tudor. Musicinco. Madrid, 1990
[215 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 DARI nº registre: 4648
matèries: Filosofia i estètica
DART, Thurston: Interpretación de la música. Víctor Lerú. Buenos Aires, 1978
[215 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 DART nº registre: 5006
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
DAVIDSON, Michael: The Classical Piano Sonata from Haydn to Prokovief. Kahn & Averill (2). Londres, 2004
[349 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.68 DAVI nº registre: 7336
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Anàlisi; piano
DAVIES, Paul: Otros mundos: Espacio, Superespacio y el Universo cuántico. Antoni Bosch, Editor. Barcelona, 1983
[204 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
1 DAVI nº registre: 4446
matèries: Filosofia general
DAVIS, Mary E.: Erik Satie. Turner, Ediciones. Madrid, 2007
[180 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 DAVI nº registre: 8134
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SATIE, Erik
DE DELAS, José Luís : José Luís de Delás. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 2001
[1860 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (DELA) DE D nº registre: 5224
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
DELAS, José Luís de (1928)
DE LA GUARDIA, Ernesto: Las sonatas para piano de Beethoven. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1985
[513 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 DE L nº registre: 6914
Matèries: Formes i gèneres musicals
BEETHOVEN, Ludwig van
DEBUSSY, Claude: El Sr. Corchea y otros escritos. Alianza editorial. Madrid, 1987
[292 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 DEBU nº registre: 4649
matèries: Filosofia i estètica
DEBUSSY, Claude: Monsieur Croche et autres écrits. Gallimard. París, 1971
[321 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.01 DEBU nº registre: 4650
matèries: Filosofia i estètica
DELEUZE, Gilles: Proust y los signos. Anagrama. Barcelona, 1972
[185 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 DELE nº registre: 4651
matèries: Filosofia i estètica
DENT, Edward J.: Les opéras de Mozart. Gallimard. París, 1958
[360 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 DENT nº registre: 7173
Matèries: Músics i obres classificats per compositors ; Òpera
MOZART, Wolfgang Amadeus
DESCARTES, René: Compendio de música (1618). Tecnos. Madrid, 1992
[122 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.1 DESC nº registre: 8338
matèries: Teoria científica musical (Acústica)
DESCHAUSSEES, Monique: L’homme et le piano. Van de Velde. París, 1982
[116 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.69 DESC nº registre: 5015
matèries: Instruments. Tècnica
DESCHAUSSEES, Monique: El pianista. Técnica y metafísica. Piles. València, 1982
[93 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 DESC nº registre: 5016
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
DESCHAUSSEES, Monique: El pianista. Técnica y metafísica. Piles. València, 1982
[93 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.69 DESC nº registre: 5017
matèries: Instruments. Tècnica
DESCLOT, Miquel: L'edat d'or de la música. Iniciació al Classicisme vienès. Angle. Barcelona, 2003
[239 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.035.2 DESC nº registre: 7616
matèries: Història: Classicisme musical
DEUTSCH, Diana: The Psychology of Music. Academic Press, Inc.. Londres, 1982
[542 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781 DEUT nº registre: 5166
matèries: Teoria de la música; Teoria científica musical (Acústica)
DÍAZ MARTÍ, Carles; MOLINA CASTELLÀ, Anna: El monestir de Sant Jeroni de la Murtra. 600 anys d'història. Museu de Badalona. Badalona, 2016
[149 pàg. Llengua: CATALÀ]
27 DÍAZ nº registre: 8162
matèries: Història general de l'esglèsia cristiana; Història de Catalunya
DIAZ PLAJA, Aurora: Biblioteca en la escuela. Nova Terra, Editorial. Barcelona, 1973
[223 pàg. Llengua: CATALÀ]
025 DIAZ nº registre: 4434
matèries: Biblioteconomia. Organització i serveis
DIBELIUS, Ulrich: La música contemporánea a partir de 1945. Akal Ediciones (2). Madrid, 2004
[687 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 DIBE nº registre: 7002
matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
Diccionari en imatges de la música: Diccionari en imatges de la música. Fleurus. Girona, 2002
[131 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 Dicc nº registre: 6627
matèries: Literatura infantil
DICCIONARI ITALIÀ-CATALÀ; ARQUÉS COROMINES, Rossend: Diccionari Italià-Català. Enciclopèdia Catalana (2). Barcelona, 2005
[1144 pàg. Llengua: CATALÀ]
437(03)434 DICC nº registre: 7565
matèries: Diccionari italià/castellà
DICCIONARIO: De la A a la Z con Mozart y la música. Everest. Lleó, 2006
[30 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
087.1 DICC nº registre: 7438
matèries: Literatura infantil
DICCIONARIO DE LA MUSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA: Diccionario de la música española e Hispanoamericana, Vol.5. SGAE. Madrid, 1999
[953 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) DICC nº registre: 5183
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
DICCIONARIO DE LA MUSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA: Diccionario de la música española e Hispanoamericana, Vol.1. SGAE. Madrid, 1999
[946 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) DICC nº registre: 5184
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
DICCIONARIO DE LA MUSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA: Diccionario de la música española e Hispanoamericana, Vol.4. SGAE. Madrid, 1999
[953 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) DICC nº registre: 5185
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
DICCIONARIO DE LA MUSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA: Diccionario de la música española e Hispanoamericana, Vol.3. SGAE. Madrid, 1999
[977 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) DICC nº registre: 5186
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
DICCIONARIO DE LA MUSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA: Diccionario de la música española e Hispanoamericana, Vol.2. SGAE. Madrid, 1999
[1019 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) DICC nº registre: 5187
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
DICCIONARIO DE LA MUSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA: Diccionario de la música española e Hispanoamericana, Vol.7. SGAE. Madrid, 2000
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) DICC nº registre: 5188
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
DICCIONARIO DE LA MUSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA: Diccionario de la música española e Hispanoamericana, Vol.8. SGAE. Madrid, 2001
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) DICC nº registre: 5210
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
DICCIONARIO DE LA MÚSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA: Diccionario de la música española e Hispanoamericana, Vol.9. SGAE. Madrid, 2002
[1176 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) DICC nº registre: 5635
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
DICCIONARIO DE LA MUSICA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA: Diccionario de la música española e Hispanoamericana, Vol. 10. SGAE. Madrid, 2002
[1217 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) DICC nº registre: 5977
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
DIR. GEN. DE FORMACION PROFES. Y EXTENSION EDUCATIVA: Educación permanente y especial. Ministerio de Educación y Ciencia. Barcelona, 1985
[260 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
37 DIR. nº registre: 4455
matèries: Educació
DIVERSITAT CULTURAL EN EL DIALEG NORD-SUD, LA: La diversitat cultural en el diàleg nord-sud. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1991
[228 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.01 DIVE nº registre: 4652
matèries: Filosofia i estètica
DÖMLING, Wolfgang: Franz Liszt y su tiempo. Alianza editorial. Madrid, 1993
[201 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (LISZ) DÖML nº registre: 7000
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
LISZT, Franz
DON GIOVANNI: Don Giovanni. La mejor ópera en DVD, 2. del Prado, Ediciones. Madrid, 2003
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
782.1 DON nº registre: 6400
Matèries: Òpera; Literatura musical. Libretti, arguments i textos de música teatral
MOZART, Wolfgang Amadeus
DRAKE, Jeremy: Darius Milhaud. Notes sur la musique. Flammarion. París, 1982
[243 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 (MILH) DRAK nº registre: 4573
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MILHAUD, Darius (1892-1974)
DRUCAROFF, Jacobo: El piano de alta escuela. Pedagogia y técnica de la ejecución trascendente. Libreria Ecro, S.R.L, Editorial. Buenos Aires, ?
[189 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 DRUC nº registre: 5292
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Pedagogia
DUFOURCQ, Norbert: La música: los hombres, los instrumentos y las obras, Vol.1. Planeta. Barcelona, 1976
[391 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 DUFO nº registre: 4500
matèries: Història; Instruments de música en general
DUFOURCQ, Norbert: La música: los hombres, los instrumentos y las obras, Vol.2. Planeta. Barcelona, 1976
[399 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 DUFO nº registre: 4501
matèries: Història; Instruments de música en general
DUMESNIL, René: Ricardo Wagner. Vergara. Barcelona, 1956
[233 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (WAGN) DUME nº registre: 4574
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
WAGNER, Richard (1813-1883)
EIMERT, Herbert: ¿Qué es la música dodecafónica?. Nueva Visión, Ediciones. Buenos Aires, 1973
[89 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781 EIME nº registre: 8046
matèries: Teoria de la música
EIMERT, Herbert y otros: ¿Qué es la música dodecafónica?. Nueva Visión, Ediciones. Buenos Aires, 1973
[89 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 EIME nº registre: 4719
matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta; Filosofia i estètica; Composició en general
EINSTEIN, Alfred: Schubert. Taurus ediciones. Madrid, 1984
[375 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SCHU) EINS nº registre: 4575
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHUBERT, Franz (1797-1828)
Endevinalles: Endevinalles. Instruments musicals. La Galera. Barcelona, 2002
[ pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 Ende nº registre: 6902
matèries: Literatura infantil
EPSTEIN, Helen: Hablemos de música. Javier Vergara editor. Buenos Aires, 1988
[310 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 EPST nº registre: 5215
matèries: Filosofia i estètica
ESCALONA, Josep Maria; MAS, Jordi: El cant coral. Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1999
[28 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 ESCA nº registre: 7404
matèries: Literatura infantil; Música vocal
ESCRITOS SOBRE LUIS DE PABLO: Escritos sobre Luis de Pablo. Taurus ediciones. Madrid, 1987
[297 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (PABL) ESCR nº registre: 5644
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
PABLO, Luis de (1930)
ESPINOSA, France Catherine de: Chopin i l'ensenyament del piano. Nous Aclariments. Moll. Palma de Mallorca, 1998
[130 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 ESPI nº registre: 7401
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
CHOPIN, Frédéric
ESTER SALA, Maria A.: La ornamentación en la música de tecla ibérica del siglo XVI.. Sociedad Española de Musicologia. Madrid, 1980
[194 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 ESTE nº registre: 5008
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
ESTRELLA, Miguel Ángel: Música para la esperanza. Consersaciones con Jean Lacouture. de la flor, Ediciones. Buenos Aires, 1985
[276 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 ESTR nº registre: 6842
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
EUFONIA: Eufonia núm.4. Música y nuevas tecnologias. Graó de Serveis Pedagògics, Editorial. Barcelona, 1996
[140 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.1 EUFO nº registre: 5172
matèries: Teoria científica musical (Acústica); Informàtica
EUFONIA: Eufonia 27. La música a partir de diferentes contextos de trabajo.. Graó de Serveis Pedagògics, Editorial. Barcelona, 2003
[126 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.072 EUFO nº registre: 6062
matèries: Musicologia. Crítica musical; Pedagogia
EXIMENO, Antonio: Del origen y reglas de la música. Nacional, Editora. Madrid, 1978
[312 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 EXIM nº registre: 4720
matèries: Història; Anàlisi; Teoria de la música; Teoria científica musical (Acústica)
FABBRI, Paolo: Monteverdi. Turner, Ediciones. Madrid, 1985
[598 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 FABB nº registre: 8041
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MONTEVERDI, Claudio
FEDERACIO INT. D’ASSOC. DE BIBLIOTECARIS I BIBLIOTEQUES: Descripció bibliogràfic normalitzada internacional per a música impresa. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1986
[52 pàg. Llengua: CATALÀ]
025 FEDE nº registre: 4435
matèries: Biblioteconomia. Organització i serveis
FELDENKRAIS, Moshé: La conscience du corps. Marabout. Verviers (Bèlgica), 1971
[285 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.68 FELD nº registre: 8305
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
FERGUSON, Howard: La interpretación de los instrumentos de teclado. Del siglo XIV añ XIX. Alianza editorial. Madrid, 2003
[230 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 FERG nº registre: 6378
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
FERNANDEZ DE LA CUESTA, Ismael: Historia de la música española, 1. Alianza editorial. Madrid, 1983
[355 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 FERN nº registre: 4721
matèries: Història
FERNANDEZ DE LA CUESTA, Ismael: Historia de la música española, 1. Alianza editorial. Madrid, 1983
[355 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 FERN nº registre: 4722
matèries: Història
FERNANDEZ DE LA GANDARA, Gonzalo; LORENTE, Miguel: Acústica musical. ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales). Madrid, 1998
[257 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.1 FERN nº registre: 5176
matèries: Teoria científica musical (Acústica)
FERNÁNDEZ GARCÍA, Rosa María: La obra pianística de Joan Guinjoan. Alpuerto, Editorial. Madrid, 2001
[330 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (GUIN) FERN nº registre: 5645
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Formes i gèneres musicals ; piano
GUINJOAN, Joan (1931)
FERNÀNDEZ, Neus; LÓPEZ, Miriam: La percussió. Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1999
[32 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 FERN nº registre: 7405
matèries: Literatura infantil; Instruments de música en general
FEUCHTNER, Bernd: Shostakóvich. El arte amordazado por la autoridad. Turner, Ediciones. Madrid, 2004
[395 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SHOS) FEUC nº registre: 7260
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SHOSTAKOVICH, Dimitry
FIDELIO: Fidelio. La mejor ópera en DVD, 16. del Prado, Ediciones. Madrid, 2003
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
782.1 FIDE nº registre: 6398
Matèries: Òpera; Literatura musical. Libretti, arguments i textos de música teatral
BEETHOVEN, Ludwig van
FISCHER, J.Cree: Piano Tuning. Dover Publications. Nova York, 1975
[201 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.69 FISC nº registre: 5020
matèries: Instruments. Tècnica; Instruments de música en general
FISCHER-DIESKAU, Dietrich: Los lieder de Schubert. Alianza editorial. Madrid, 1996
[296 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SCHU) FISC nº registre: 5235
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHUBERT, Franz (1797-1828)
FISCHER-Dieskau, Dietrich: Hablan los sonidos, suenan las palabras. Historia e interpretación del canto. Turner, Ediciones. Madrid, 1990
[458 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
784.9 FISC nº registre: 7159
matèries: Cant
Fischer-Dieskau, Dietrich: Résonance. Mémoires. Belfond. París, 1991
[409 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 Fisc nº registre: 7163
Matèries: Cant; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
Fischer-Dieskau, Dietrich
FLABIOL: Pautes per a una unitat de programació de flabiol.. Els Garrofers. Matarò (Barcelona), 1992
[45 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.69 FLAB nº registre: 5018
matèries: Instruments. Tècnica
FLABIOL: El flabiol tradicional. Els Garrofers. Matarò (Barcelona), 1992
[45 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.91 FLAB nº registre: 5039
matèries: Instruments de música en general
FLABIOL I GRALLA: Tècnica i exercicis respiratoris. Els Garrofers. Matarò (Barcelona), 1992
[13 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.69 FLAB nº registre: 5019
matèries: Instruments. Tècnica
FLAMMER, Ami; TORDJMAN, Gilles: El violín. Labor, Editorial. Barcelona, 1991
[92 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.69 FLAM nº registre: 5021
matèries: Instruments. Tècnica
FLAUBERT, Gustave: Tres cuentos. Diccionario de tópicos.. Bruguera. Barcelona, 1980
[220 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
831 FLAU nº registre: 5053
matèries: Literatura francesa
FLESCH, Carl: Problems of tone production in violin playing.. Fischer, Carl . Nova York, 1931
[27 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.69 FLES nº registre: 5022
matèries: Instruments. Tècnica
FLESCH, Carl: Problems of tone production in violin playing.. Fischer, Carl . Nova York, 1931
[27 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.69 FLES nº registre: 5023
matèries: Instruments. Tècnica
Flesch, Carl: Problems of Tone Production in Violin Playing. Fischer, Carl . Nova York,
[ pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.69 Fles nº registre: 5669
matèries: Instruments. Tècnica

FLOR nº registre:
FLUDD, Robert: Escritos sobre música (De musica mudana, 1617). Nacional, Editora. Madrid, 1979
[236 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.1 FLUD nº registre: 8341
matèries: Teoria científica musical (Acústica)
FOLDES, A.: Claves del teclado. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1958
[79 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.91 FOLD nº registre: 5219
matèries: Instruments de música en general
FONT I ROMAGOSA, J.: Sistema musical numérico.. Clivis Publicacions (1). Barcelona, 1989
[135 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.24 FONT nº registre: 4375
matèries: Notació. Neumes. Solfa
FORNER, Johannes; WILBRANDT, Jürgen: Contrapunto creativo. Idea Books. Barcelona, 2003
[424 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.42 FORN nº registre: 6549
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat
FORNS, José: Estética aplicada a la música. Ratés. Madrid, 1943
[290 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 FORN nº registre: 6713
matèries: Filosofia i estètica
FORTE, Allen; GILBERT, Steven E.: Introducción al análisis Schenkeriano. Labor, Editorial. Barcelona, 1992
[451 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 FORT nº registre: 4959
matèries: Anàlisi
FRANCIS, André: Jazz. Microcosme . ?, 1982
[349 pàg. Llengua: FRANCÈS]
785.42 FRAN nº registre: 5043
matèries: Jazz
FRANCO, José: Manual de instrumentación de banda. Música Moderna. Madrid, 1957
[151 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.63 FRAN nº registre: 6699
matèries: Instrumentació i orquestració
FRAZER, James George: La rama dorada: Magia y religión. Fondo de cultura económica. Mèxic, 1981
[860 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
301 FRAZ nº registre: 4452
matèries: Sociologia. Fenònmens i grups socials; Religió i teologia
FREEDMAN, Claire; Bendall-Brunello, John: Una nana para Nina. Beascoa. Barcelona, 2002
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
087.1 FREE nº registre: 6618
matèries: Literatura infantil
FRISCH, Walter: Brahms and the Principle of developing variation. University of California Press. Berkeley (California), 1984
[217 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (BRAH) FRIS nº registre: 4576
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Anàlisi
BRAHMS, Johannes (1833-1897)
FRITZ, Simon: Facing the Music. A Pantheon Guide to Popular Culture. Pantheon Books. Nova York, 1988
[229 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.7 FRIT nº registre: 8050
matèries: Teoria i formes de las músiques nacionals, folklòriques
FRONIMO, IL: Il “Fronimo”. Suvini Zerboni. Milà, 1992
[80 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.072 FRON nº registre: 4849
matèries: Musicologia. Crítica musical
FUBINI, Enrico: La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Alianza editorial. Madrid, 1989
[521 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 FUBI nº registre: 4653
matèries: Filosofia i estètica; Història
FUNDACION MARCELINO BOTIN, : Arturo Dúo Vital (1901-1964). La mirada de un músico.. Fundación Marcelino Botín. Santander, 2001
[149 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (DÚO ) FUND nº registre: 5241
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
DÚO VITAL, Arturo (1901-1964)
FUNDACION MARCELINO BOTIN, : Arturo Dúo Vital (1901-1964). La mirada de un músico.. Fundación Marcelino Botín. Santander, 2001
[149 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (DÚO ) FUND nº registre: 5242
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
DÚO VITAL, Arturo (1901-1964)
GAGNEPAIN, Xavier: Du musicien en général ... au violoncelliste en particulier. Cité de la musique. París,
[ pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.68 GAGN nº registre: 8089
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
GALÍ, Alexandre: Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya 1900-1936. Llibre 12: Música, teatre i cinema. Fundació Alexandre Galí. Barcelona, 1984
[393 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.03 GALÍ nº registre: 6900
matèries: Història; Catalunya
GALLEGO, Antonio: Manuel de Falla y El Amor Brujo. Alianza editorial. Madrid, 1990
[319 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (FALL) GALL nº registre: 4577
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
FALLA, Manuel de (1876-1946)
GALLEGO, Antonio: La música en tiempos de Carlos III. Alianza editorial. Madrid, 1988
[291 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 GALL nº registre: 4726
matèries: Història
GALLICO, Claudio: L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento. di Torino, Edizioni. Turí, 1980
[169 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.03 GALL nº registre: 4727
matèries: Història; Història: Música del Renaixement
GALLO, F.Alberto: Il Medioevo, Vol.II. di Torino, Edizioni. Turí, 1979
[154 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.03 GALL nº registre: 4728
matèries: Història; Història: Música medieval
GAONA, Saul: Consonancia y disonancia musical. Offsetcolor. Asunción, 1993
[157 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.1 GAON nº registre: 4894
matèries: Teoria científica musical (Acústica); Harmonia; Tonalitat, atonalitat, intervals, modes i sons
GARCIA BACCA, Juan David: Filosofia de la música. Anthropos. Barcelona, 1990
[830 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 GARC nº registre: 4654
matèries: Filosofia i estètica
GARCIA DEL BUSTO, José Luís: Joan Guinjoan. Testimonio de un músico. SGAE. Madrid, 2001
[347 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (GUIN) GARC nº registre: 5258
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GUINJOAN, Joan (1931)
GARCIA FERRER, J. M.; ROM, Martí: Joan Guinjoan. Col.legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Barcelona, 1997
[167 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (GUIN) GARC nº registre: 5139
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GUINJOAN, Joan (1931)
GARCÍA FERRER, J. M.; ROM, Martí: Joan Guinjoan. Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya. , 1997
[167 pàg. Llengua: ]
78 (GUIN) GARC nº registre: 5647
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GUINJOAN, Joan (1931)
GARCÍA GAGO, J.: Tratado de contrapunto tonal y atonal. Clivis Publicacions. Barcelona, 1977
[186 pàg. Llengua: Castellà]
781.42 GARC nº registre: 6662
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat
GARCÍA LABORDA, José María (ed): La música moderna y contemporánea a través de los escritos de sus protagonistas (una antología de textos comentados). Doble J. Sevilla, 2004?
[352 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 GARC nº registre: 6551
matèries: Filosofia i estètica; Composició en general; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
GARCÍA VENERO, Maximiano: Lluís Millet. Cantaire de Cataluña. Destino, Ediciones. Barcelona, 1951
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MILL) GARC nº registre: 6716
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MILLET, Lluís
GARCIA, Xavier; CHARLES, Agustí: Joan Guinjoan. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1999
[206 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (GUIN) GARC nº registre: 5639
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GUINJOAN, Joan (1931)
GARRICH, M.; VIÑOLAS, Anna; VIÑOLAS, Núria: Manual de descripció coreogràfica de dansa tradicional. El Mèdol, Edicions. Tarragona, 1999
[95 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.085.7 GARR nº registre: 5174
matèries: Danses nacionals i de caràcter
GASSER, Luís: La música contemporánea a través de la obra de Josep M. Mestres-Quadreny. . Pulicaciones de la Universidad de Oviedo. Oviedo, 1983
[252 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MEST) GASS nº registre: 5196
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MESTRES QUADRENY, Josep Maria (1929)
GASSER, Luis (ed.): Estudios sobre Fernando Sor. Sor Studies. ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales). Madrid, 2003
[579 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SOR,) GASS nº registre: 6695
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Guitarra
SOR, Fernando
GASULL I ALTISENT, Berta: Treball de pedagogia. Inèdit. , 1992
[36 pàg. Llengua: ]
78.071.4 GASU nº registre: 4822
matèries: Professors de música
GAUTHIER, André: Honegger. Espasa Calpe. Madrid, 1979
[132 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (HONE) GAUT nº registre: 7617
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
HONEGGER, Arthur
GAUTHIER, André: Honegger. Espasa Calpe. Madrid, 1979
[132 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 GAUT nº registre: 8166
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
HONEGGER, Arthur
GECK, Martin: Robert Schumann. Hombre y músico del Romanticismo. Alianza editorial. Madrid, 2014
[300 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 GECK nº registre: 7909
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHUMANN, Robert
GEIRINGER, K.: Brahms. Su vida y su obra. Altalema. Madrid, 1984
[357 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BRAH) GEIR nº registre: 4578
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BRAHMS, Johannes (1833-1897)
GELBER, Bruno Leonardo; SCALISI, Cecilia: Bruno Leonardo Gelber. Diálogos sobre los conciertos para piano de Beethoven. Fundación Teatro Colón. Buenos Aires, 2005
[224 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 GELB nº registre: 6843
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Formes i gèneres musicals
BEETHOVEN, Ludwig van
GEVAERT, F.A.: Cours méthodique d’orchestration. Lemoine, Henry. París, 1890
[330 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.63 GEVA nº registre: 4998
matèries: Instrumentació i orquestració
GIEDION, Sigfried: El presente eterno: Los comienzos del arte. Alianza editorial. Madrid, 1981
[637 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 GIED nº registre: 4473
matèries: Art. Assaig
GINER, Bruno: Musique contemporaine. Le second vingtième siècle.. Durand, Éditions. París, 2000
[135 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.036.7 GINE nº registre: 5249
matèries: Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
GINER, Bruno: Weimar 1933. La Musique aussi Brûle en exil. Le temps des cerises. Pantin (França), 2001
[70 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 GINE nº registre: 5256
matèries: Història
GOIGS A SANT FELIX, ELS: Els Goigs a Sant Fèlix. Música, festa i tradició.. El 3 de vuit. Montserrat (Barcelona), 2000
[173 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.7 GOIG nº registre: 5178
matèries: Teoria i formes de las músiques nacionals, folklòriques
GOLDÁRAZ GAÍNZA, J. Javier: Afinación y temperamentos históricos. Alianza editorial. Madrid, 2004
[271 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.1 GOLD nº registre: 6997
matèries: Teoria científica musical (Acústica)
GOLDBERG: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 41, Agost 2006. . ,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7007
Matèries: Musicologia. Crítica musical
BOYCE, William
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua. nº 3 Primavera 1998. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 6423
Matèries: Musicologia. Crítica musical
JOMELLI, Niccolò
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua. nº 5 otoño1998. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 6424
Matèries: Musicologia. Crítica musical
LULLY, Jean-Baptiste
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº14. Invierno 2001. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 6425
Matèries: Musicologia. Crítica musical
BYRD, William
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 26. Febrero 2004. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 6426
Matèries: Musicologia. Crítica musical
OBRECHT, Jacob
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 27 Abril 2004. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7678
Matèries: Musicologia. Crítica musical
PALESTRINA, Giovanni Perluigi da
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 28 junio 2004. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7679
Matèries: Musicologia. Crítica musical
RAMEAU, Jean Philippe
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 29. Agosto 2004. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7680
Matèries: Musicologia. Crítica musical
MARTÍN I SOLER, Vicent
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 30. Octubre 2004. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7681
Matèries: Musicologia. Crítica musical
CAVALLI, Francesco
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 31. Diciembre 2004. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7682
Matèries: Musicologia. Crítica musical
BUXTEHUDE, Dietrich
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 32. Febrero 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7683
Matèries: Musicologia. Crítica musical
GLUCK, Christoph Willibald von
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 33. Abril 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7684
Matèries: Musicologia. Crítica musical
BOCCHERINI, Luigi
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 34. Junio 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7685
Matèries: Musicologia. Crítica musical
BACH, Johann Sebastian
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 35. Agosto 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7686
matèries: Musicologia. Crítica musical
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 36. Octubre 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7687
Matèries: Musicologia. Crítica musical
CARISSIMI, Giacomo
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 26. Febrero 2004. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7688
matèries: Musicologia. Crítica musical
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 38 Febrero 2006. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7689
Matèries: Musicologia. Crítica musical
VITRY, Philippe de
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 39. Abril 2006. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7690
Matèries: Musicologia. Crítica musical
ENZINA, Juan del
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 40. Junio 2006. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7691
Matèries: Musicologia. Crítica musical
ROSENMÜLLER, Johann
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 42. Octubre 2006. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7692
matèries: Musicologia. Crítica musical
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 43 Diciembre 2006. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7693
Matèries: Musicologia. Crítica musical
ALBINONI, Tomaso
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 44. Febrero 2007. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7694
matèries: Musicologia. Crítica musical
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 45. Abril 2007. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7695
Matèries: Musicologia. Crítica musical
FLECHA, Mateo “El Viejo”
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 46. Junio 2007. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7696
Matèries: Musicologia. Crítica musical
GUIDO
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 47. Agosto 2007. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7697
Matèries: Musicologia. Crítica musical
WEISS, Sylvius Leopold
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 50. Febrero 2008. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7698
matèries: Musicologia. Crítica musical
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 51. Abril 2008. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7699
matèries: Musicologia. Crítica musical
GOLDBERG. Revista de música antigua: GOLDBERG. Revista de música antigua, nº 52. Junio 2008. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 GOLD nº registre: 7700
Matèries: Musicologia. Crítica musical
HASSE, Johann Adolf
GOLDET, Stephane: Quatours du 20eme siecle. IRCAM / Papiers. París, 1989
[125 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.5 GOLD nº registre: 4960
matèries: Anàlisi
GOLDRON, Romain: A la recherche d’un langage. Rencontre, Éditions. París, 1966
[125 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 GOLD nº registre: 4729
matèries: Història
GOLDRON, Romain: De Saint-Sophie à Notre-Dame. Rencontre, Éditions. París, 1965
[127 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 GOLD nº registre: 4730
matèries: Història
GOLDRON, Romain: Les débuts du romantisme. Rencontre, Éditions. París, 1966
[127 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 GOLD nº registre: 4731
matèries: Història; Història: Època romàntica
GOLDRON, Romain: L’eveil des ècoles nationales. Rencontre, Éditions. París, 1966
[120 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 GOLD nº registre: 4732
matèries: Història
GOLDRON, Romain: Musique antique. Musique d’Orient. Rencontre, Éditions. París, 1965
[128 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 GOLD nº registre: 4733
matèries: Història
GOLDRON, Romain: Musique d’aujourd’hui. Rencontre, Éditions. París, 1966
[119 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 GOLD nº registre: 4734
matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
GOLDRON, Romain: La musique et l’Humanisme. Rencontre, Éditions. París, 1966
[127 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 GOLD nº registre: 4735
matèries: Història; Història: Música del Renaixement
GOLDRON, Romain: Naissance de l’opéra et du style concertant. Rencontre, Éditions. París, 1966
[127 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 GOLD nº registre: 4736
matèries: Història; Història: Música barroca; Òpera
GOLDRON, Romain: Naissance et apogée du classicisme.. Rencontre, Éditions. París, 1966
[127 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 GOLD nº registre: 4737
matèries: Història; Història: Classicisme musical
GOLDRON, Romain: Du romantisme à l’expressionnisme. Rencontre, Éditions. París, 1966
[127 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 GOLD nº registre: 4738
matèries: Història
GOLDRON, Romain: Splendeur de la musique baroque. Rencontre, Éditions. París, 1966
[127 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 GOLD nº registre: 4739
matèries: Història; Història: Música barroca
GOLDRON, Romain: Triomphe de la Polyphonie. Rencontre, Éditions. París, 1966
[127 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 GOLD nº registre: 4740
matèries: Història
GOMA, Anna: Treball de pedagogia especialitzada. Inèdit. , 1993
[69 pàg. Llengua: ]
78.071.4 GOMA nº registre: 4823
matèries: Professors de música
GOMBRICH, Ernst H.: Tras la historia de la cultura. . , 1977
[225 pàg. Llengua: ]
901 GOMB nº registre: 5092
matèries: Història. Filosofia de la
GOMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música española, 5. Alianza editorial. Madrid, 1984
[345 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 GOME nº registre: 4741
matèries: Història
GOMEZ AMAT, Carlos: Historia de la música española, 5. Alianza editorial. Madrid, 1984
[345 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 GOME nº registre: 4742
matèries: Història
GOMEZ MUNTANE, M.Carme: La música en la Casa Real catalano-Aragonesa (1336-1442), Vol.I. Antoni Bosch. Barcelona, 1979
[233 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 GOME nº registre: 4743
matèries: Història; Història: Música medieval
GOMEZ MUNTANE, M.Carme: La música medieval.. Dopesa. Barcelona, 1980
[119 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.03 GOME nº registre: 4744
matèries: Història; Història: Música medieval
GOMEZ PIN, Víctor: El psicoanálisis. Justificación de Freud. Montesinos Editor. Barcelona, 1981
[136 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
1 GOME nº registre: 4447
matèries: Filosofia general
GOMIS GAVILAN , Manuel: Las enfermedades infecciosas y la música. Bristol-Myers, S.A.. ?, 1999
[204 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.95 GOMI nº registre: 5234
matèries: Curiositats musicals
GONZALEZ CASADO, Pedro: La historiografia de la estética e historia de la música. Conservatorio Profesional de Música de Madrid. Madrid, 1990
[42 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 GONZ nº registre: 4655
matèries: Filosofia i estètica; Història
GONZÁLEZ, Gema: L'Or del Rin (Das Rheingold). Dinsic (2). Barcelona, 2001
[139 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 GONZ nº registre: 7619
matèries: Literatura infantil; Òpera
GRAELLS, Guillem-Jordi: Orquestra del Teatre Lliure 1985-1995. Fundació Teatre Lliure. Barcelona, 1996
[ pàg. Llengua: ]
78.071.2 GRAE nº registre: 8292
matèries: Intèrprets i executants
GRALLA: Pautes per a una unitat de programació de gralla.. Els Garrofers. Matarò (Barcelona), 1992
[25 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.69 GRAL nº registre: 5024
matèries: Instruments. Tècnica
Gran Diccionari 62 de la llengua catalana: Gran Diccionari 62 de la llengua catalana. 62, Edicions. Barcelona, 2000
[1236 pàg. Llengua: CATALÀ]
433(03) Gran nº registre: 6893
matèries: Diccionari català
GRAN ENCICLOPÈDIA DE LA MÚSICA: Gran enciclopèdia de la música, Vol. 4. Enciclopèdia Catalana (2). Barcelona, 2001
[ pàg. Llengua: CATALÀ]
78.(03) GRAN nº registre: 5636
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
GRAN ENCICLOPÈDIA DE LA MÚSICA: Gran enciclopèdia de la música, Vol. 5. Enciclopèdia Catalana (2). Barcelona, 2001
[ pàg. Llengua: CATALÀ]
78.(03) GRAN nº registre: 5637
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
GRAN ENCICLOPÈDIA DE LA MÚSICA: Gran enciclopèdia de la música, Vol. 7. Enciclopèdia Catalana (2). Barcelona, 2002
[ pàg. Llengua: CATALÀ]
78.(03) GRAN nº registre: 5638
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
GRAN ENCICLOPÈDIA DE LA MÚSICA: Gran enciclopèdia de la música, Vol. 8. Enciclopèdia Catalana (2). Barcelona,
[ pàg. Llengua: CATALÀ]
78.(03) GRAN nº registre: 5976
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
GRAN ENCICLOPÈDIA DE LA MÚSICA: Gran enciclopèdia de la música, Vol. 6. Enciclopèdia Catalana (2). Barcelona, 2002
[ pàg. Llengua: CATALÀ]
78.(03) GRAN nº registre: 6229
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
GRAN ENCICLOPEDIA DE LA MUSICA, VOL.1: Gran Enciclopèdia de la música, Vol. 1. Enciclopèdia Catalana (2). Barcelona, 1999
[ pàg. Llengua: CATALÀ]
78.(03) GRAN nº registre: 5181
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
GRAN ENCICLOPEDIA DE LA MUSICA, VOL.2: Gran Enciclopèdia de la música, Vol. 2. Enciclopèdia Catalana (2). Barcelona, 1999
[ pàg. Llengua: CATALÀ]
78.(03) GRAN nº registre: 5182
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
GRAN ENCICLOPEDIA DE LA MUSICA, VOL.3: Gran Enciclopèdia de la música, Vol. 3. Enciclopèdia Catalana (2). Barcelona, 2000
[ pàg. Llengua: CATALÀ]
78.(03) GRAN nº registre: 5199
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
GRAN TEATRE DEL LICEU: Gran Teatro del Liceo. En sus XX años de actividad musical. . , 1961
[223 pàg. Llengua: ]
782.1 GRAN nº registre: 6717
matèries: Òpera
GRAYSON, David: Mozart. Piano Concertos nos 20 and 21. Cambridge University Press. Cambridge, 1998
[143 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 GRAY nº registre: 7365
Matèries: Anàlisi
MOZART, Wolfgang Amadeus
GREGOR-DELLIN, Martin: Richard Wagner, Vol.1. Alianza editorial. Madrid, 1983
[421 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (WAGN) GREG nº registre: 4579
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
WAGNER, Richard (1813-1883)
GREGOR-DELLIN, Martin: Richard Wagner, Vol.II (1864-1883). Alianza editorial. Madrid, 1983
[322 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (WAGN) GREG nº registre: 4580
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
WAGNER, Richard (1813-1883)
GRENIER, Christian; SCHMIDT, François: El tirano. El Luthier y el tiempo. Barbara Fiore. Madrid, 2005
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
087.1 GREN nº registre: 6903
matèries: Literatura infantil
GRIFFITHS, Paul: Boulez. Oxford University Press. Oxford, 1978
[64 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (BOUL) GRIF nº registre: 4581
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BOULEZ, Pierre (1925)
GRIMM: Els músics de Bremen. La Galera. Barcelona, 2001
[32 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 GRIM nº registre: 6616
matèries: Literatura infantil
GRIMM: Hansel i Gretel. Edebé. Barcelona, 2003
[47 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
087.1 GRIM nº registre: 7435
matèries: Literatura infantil
GRIMM: Els quatre músics. Miquel A. Salvatella. Barcelona, 2000
[32 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 GRIM nº registre: 7441
matèries: Literatura infantil
GROSVENOR, Cooper; MEYER, Leonard B.: Estructura rítmica de la música. Idea Books. Barcelona, 2000
[286 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.62 GROS nº registre: 6548
matèries: Ritme musical. Dinàmica musical; Composició en general
GROUT, Donald Jay: Historia de la música occidental, Vol.1. Alianza editorial. Madrid, 1984
[429 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 GROU nº registre: 4745
matèries: Història; Història: Música medieval; Història: Música del Renaixement; Història: Música barroca
GROUT, Donald Jay: Historia de la música occidental, Vol.2. Alianza editorial. Madrid, 1984
[461 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 GROU nº registre: 4746
matèries: Història; Història: Música barroca; Història: Classicisme musical; Història: Època romàntica; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
GROUT, Donald Jay; PALISCA, Claude: Historia de la música occidental, 1 Nueva edición ampliada. Alianza editorial. Madrid, 2005
[506 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 GROU nº registre: 6992
matèries: Història
GROUT, Donald Jay; PALISCA, Claude: Historia de la música occidental, 2. Edición revisada y ampliada. Alianza editorial. Madrid, 1999
[424 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 GROU nº registre: 8208
matèries: Història
GROVE, George: Beethoven y las 9 sinfonias. Altalema. Madrid, 1983
[327 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 GROV nº registre: 4961
Matèries: Anàlisi; Formes i gèneres musicals
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827)
GUIA DE LA MUSICA SINFONICA: Guia de la música sinfónica. Alianza editorial. Madrid, 1989
[1318 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 GUIA nº registre: 4503
matèries: Història; Formes i gèneres musicals
GUIA PARA UNA FONOTECA BASICA: Guia para una fonoteca básica. Ministerio de Cultura. Madrid, 1985
[95 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
026.06 GUIA nº registre: 4437
matèries: Biblioteconomia. Col·leccions audiovisuals
GUIGNEBERT, Ch.: El cristianismo antiguo. Fondo de cultura económica. Mèxic, 1988
[206 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
28 GUIG nº registre: 4448
matèries: Religions i sectes cristianes
GUIGNEBERT, Ch.: El cristianismo medieval y moderno. Fondo de cultura económica. Mèxic, 1957
[313 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
28 GUIG nº registre: 4449
matèries: Religions i sectes cristianes
GUINJOAN I GISPERT, Joan: El compositor davant el moment actual. Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi. Barcelona, 1991
[13 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.01 GUIN nº registre: 4656
matèries: Filosofia i estètica; Composició en general
GUINOVART, Carles; MARCO, Tomás: Xavier Benguerel. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1991
[133 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (BENG) GUIN nº registre: 4582
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BENGUEREL, Xavier (1931)
GUINOVART, Carles; MARCO, Tomás: Xavier Benguerel. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1991
[133 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (BENG) GUIN nº registre: 5125
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BENGUEREL, Xavier
GUINOVART, Carles: Xavier Benguerel. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1991
[133 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (BENG) GUIN nº registre: 5260
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BENGUEREL, Xavier ()
GUMÍ, Albert: Petita història de Frederic Mompou. Mediterrània, Editorial. Barcelona, 1993
[17 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 GUMÍ nº registre: 7622
Matèries: Literatura infantil
MOMPOU, Frederic
GUMÍ, Albert: Petita història de Pau Casals. Mediterrània, Editorial. Barcelona, 2005
[19 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 GUMÍ nº registre: 7623
Matèries: Literatura infantil
CASALS, Pau
GUMÍ, Albert: Petita història de Wolfgang Amadeus Mozart. Mediterrània, Editorial. Barcelona, 2006
[20 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 GUMÍ nº registre: 7624
Matèries: Literatura infantil
MOZART, Wolfgang Amadeus
HABA, Alois: Nuevo tratado de armonia. De los sistemas diatónico, cromático, de cuartos, de tercios, de sextos y de doceavo tono.. Real Musical. Madrid, 1984
[291 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 HABA nº registre: 4914
matèries: Harmonia; Tonalitat, atonalitat, intervals, modes i sons
HAHL-KOCH, Jelena: Schoenberg - Kandinsky. Cartas, cuadros y documentos de un encuentro extraordinario.. Alianza editorial. Madrid, 1987
[229 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 HAHL nº registre: 4637
Matèries: Filosofia i estètica
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951); KANDINSKY
HAHN, Reynaldo: Du chant. Gallimard. París, 1957
[239 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 HAHN nº registre: 7234
matèries: Cant
HARGREAVES, David J.: The Developmental Psychology of Music. Cambridge University Press. Cambridge, 1992
[260 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781 HARG nº registre: 8056
matèries: Teoria de la música
HARNONCOURT, Nicolaus: Le discours musical. Gallimard. París, 1982
[294 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.01 HARN nº registre: 4657
matèries: Filosofia i estètica; Història: Música barroca; Història: Classicisme musical; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
HARNONCOURT, Nikolaus: El diálogo musical. Paidós. Barcelona,
[282 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 HARN nº registre: 5975
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Composició i interpretació musicals
MONTEVERDI, Claudio (1567-1643); BACH, Johann Sebastian (1685-1750); MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
HAUSER, Arnold: Historia social de la literatura y del arte, Vol.I. Labor, Editorial. Barcelona, 1982
[440 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 HAUS nº registre: 4474
matèries: Art. Assaig; Literatura
HAUSER, Arnold: Historia social de la literatura y del arte, Vol.II. Labor, Editorial. Barcelona, 1982
[412 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 HAUS nº registre: 4475
matèries: Art. Assaig; Literatura
HAUSER, Arnold: Historia social de la literatura y del arte, Vol.III. Labor, Editorial. Barcelona, 1982
[386 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 HAUS nº registre: 4476
matèries: Art. Assaig; Literatura
HAVAS, Kato: Stage fright. Its causes and cures. Bosworth. Londres, 1983
[136 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.69 HAVA nº registre: 5025
matèries: Instruments. Tècnica

HAWK nº registre:
HEINE, Christiane: Catálogo de obras de Salvador Bacarisse. Fundación Juan March. Madrid, 1990
[354 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BACA) HEIN nº registre: 4583
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BACARISSE, Salvador
HELFFER, Claude: Quinze analyses musicales. De Bach à Manoury. Contrechamps, Éditions. Ginebra, 2000
[224 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.5 HELF nº registre: 5640
Matèries: Formes i gèneres musicals
BACH, Johann Sebastian (1685-1750); BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827); SCHUMANN, Robert (1810-1856); CHOPIN, Frédéric (1810-1849); SCHOENBERG, Arnold (1874-1951); WEBERN, Anton (1883-1945); BOULEZ, Pierre (1925)
HEMSY DE GAINZA, Violeta: La iniciación musical del niño. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1964
[244 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781 HEMS nº registre: 6820
matèries: Teoria de la música; pedagogia
HENZE, Hans Werner: Canciones de viaje con quintas bohemias. Noticias biográficas. Scherzo Fundación. Madrid, 2004
[464 pàg. Llengua: ]
78 (HENZ) HENZ nº registre: 6896
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
HENZE, Hans Werner
HEPOKOSKI, James: Sibelius. Symphony nr. 5. Cambridge University Press. Cambridge, 1993
[107 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 HEPO nº registre: 5151
Matèries: Anàlisi
SIBELIUS, Jean (1865-1957)
HEPOKOSKI, James A.: Giuseppe Verdi. Otello. Cambridge University Press. Cambridge, 1990
[209 pàg. Llengua: ANGLÈS]
782.1 HEPO nº registre: 8301
Matèries: Òpera; Anàlisi
VERDI, Giuseppe
HERRERA, Enric: Teoria musical y armonia moderna, Vol.II. Antoni Bosch, Editor. Barcelona, 1988
[260 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 HERR nº registre: 4915
matèries: Harmonia; Teoria de la música
HERRERA, Enric: Teoria musical y armonia moderna, Vol.II. Antoni Bosch, Editor. Barcelona, 1988
[260 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 HERR nº registre: 4916
matèries: Harmonia; Teoria de la música
HERZFELD, Friedrich: Tú y la música. Labor. Barcelona, 1961
[395 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 HERZ nº registre: 6706
matèries: Història
HERZFELD, Friedrich: La música del siglo XX. Labor. Barcelona, 1964
[419 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 HERZ nº registre: 7238
matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
HESSE, Hermann: El juego de los abalorios. Alianza editorial. Madrid, 1984
[530 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
842 HESS nº registre: 5046
matèries: Literatura alemanya
HEWITT, Graham: Cómo cantar. Edaf. Madrid, 1981
[107 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
784.9 HEWI nº registre: 7167
matèries: Cant
HIGGINS, Thomas: Chopin. Preludes, Op.28. W. W. Norton & Company, Inc. Nova York, 1973
[101 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 HIGG nº registre: 4962
Matèries: Anàlisi
CHOPIN, Frédéric (1810-1849)
HILL, John Walter: La música barroca. Akal, Ediciones. Madrid, 2010
[541 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 HILL nº registre: 8154
matèries: Història; Història: Música barroca
HILL, Ralph: El concierto. Taurus ediciones. Madrid, 1983
[435 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 HILL nº registre: 4963
matèries: Formes i gèneres musicals
HILL, Ralph: El concierto. Taurus ediciones. Madrid, 1983
[435 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 HILL nº registre: 4964
matèries: Formes i gèneres musicals
HINDEMITH, Paul: Adiestramiento elemental para músicos. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1980
[233 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.2 HIND nº registre: 6712
matèries: Teoria general de la música
HIRSBRUNNER, Theo: Maurice Ravel. Vida y obra. . ,
[3041993 pàg. Llengua: ]
78 (RAVE) HIRS nº registre: 6995
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
RAVEL, Maurice
HISTORIA DE LA HUMANIDAD: Historia de la Humanidad, Vol.1 La Prehistoria. Planeta. Barcelona, 1977
[688 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(00) HIST nº registre: 5075
matèries: Història general
HISTORIA DE LA HUMANIDAD: Historia de la Humanidad, Vol.2. El mundo antiguo.. Planeta. Barcelona, 1977
[851 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(00) HIST nº registre: 5076
matèries: Història general
HISTORIA DE LA HUMANIDAD: Historia de la Humanidad, Vol.3. La Edad Media I. Planeta. Barcelona, 1977
[525 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(00) HIST nº registre: 5077
matèries: Història general
HISTÒRIA DE LA MÚSICA: La història de la música. Sons, instruments, protagonistes. Andantino. Florència, 2006
[121 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 HIST nº registre: 7436
matèries: Literatura infantil;
HISTORIA DE LA MÚSICA, 7; PESTELLI, Giorgio: La época de Mozart y Beethoven. Turner, Ediciones. Madrid, 1986
[295 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 HIST nº registre: 7464
matèries: Història; Història: Classicisme musical
HISTÒRIA DE LA MÚSICA CATALANA, VALENCIANA I BALEAR: Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear, VI. Música popular i tradicional. . 62, Edicions. Barcelona, 2001
[269 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.03 HIST nº registre: 5980
matèries: Història
HISTÒRIA DE LA MÚSICA CATALANA, VALENCIANA I BALEAR: Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear, VII. Música de participació i de noves tecnologies.. 62, Edicions. Barcelona, 2001
[270 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.03 HIST nº registre: 5981
matèries: Història
HISTORIA DE LA MUSICA CLASICA: Historia de la música clásica, Vol. IV. Planeta. Barcelona, 1983
[173 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 HIST nº registre: 4747
matèries: Història
HISTORIA DEL ARTE: Historia del arte, Tomo I. Salvat Editores. Barcelona, 1979
[318 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 HIST nº registre: 4477
matèries: Art. Assaig
HISTORIA DEL ARTE: Historia del arte, Tomo 2. Salvat Editores. Barcelona, 1979
[318 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 HIST nº registre: 4478
matèries: Art. Assaig
HISTORIA DEL ARTE: Historia del arte, Tomo 3. Salvat Editores. Barcelona, 1979
[318 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7 HIST nº registre: 4479
matèries: Art
HISTORIA DEL ARTE: Historia del arte, Tomo 4. Salvat Editores. Barcelona, 1979
[318 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 HIST nº registre: 4480
matèries: Art. Assaig
HISTORIA DEL ARTE: Historia del arte, Tomo 5. Salvat Editores. Barcelona, 1979
[298 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 HIST nº registre: 4481
matèries: Art. Assaig
HISTORIA DEL ARTE: Historia del arte, Tomo 6. Salvat Editores. Barcelona, 1979
[318 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 HIST nº registre: 4482
matèries: Art. Assaig
HISTORIA DEL ARTE: Historia del arte, Tomo 7. Salvat Editores. Barcelona, 1979
[298 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 HIST nº registre: 4483
matèries: Art. Assaig
HISTORIA DEL ARTE: Historia del arte, Tomo 8. Salvat Editores. Barcelona, 1979
[299 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 HIST nº registre: 4484
matèries: Art. Assaig
HISTORIA DEL ARTE: Historia del arte, Tomo 9. Salvat Editores. Barcelona, 1979
[318 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 HIST nº registre: 4485
matèries: Art. Assaig
HISTORIA DEL ARTE: Historia del arte, Tomo 10. Salvat Editores. Barcelona, 1979
[303 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 HIST nº registre: 4486
matèries: Art. Assaig
HISTORIA GENERAL DE LA MUSICA : Historia general de la música, Vol. I. Istmo, Ediciones. Madrid, 1980
[475 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 HIST nº registre: 4748
matèries: Història
HISTORIA GENERAL DE LA MUSICA : Historia general de la música, Vol. II. Istmo, Ediciones. Madrid, 1980
[504 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 HIST nº registre: 4749
matèries: Història
HISTORIA GENERAL DE LA MUSICA : Historia general de la música, Vol. III Del Clasicismo al Siglo XX. Istmo, Ediciones. Madrid, 1980
[429 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 HIST nº registre: 4750
matèries: Història
HOCQUARD, Jean-Victor: Mozart. Una biografia musical (1971-1991), Vol.1. Espasa Calpe. Madrid, 1991
[581 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MOZA) HOCQ nº registre: 4584
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
HOCQUARD, Jean-Victor: Mozart. Una biografia musical (1971-1991), Vol.II. Espasa Calpe. Madrid, 1991
[486 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MOZA) HOCQ nº registre: 4585
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
HOFFMANN, E.T.A.: E.T.A. Hoffmann’s musical writings. Cambridge University Press. Cambridge, 1989
[476 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (HOFF) HOFF nº registre: 5289
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Filosofia i estètica
HOFFMANN, E.T.A. (1776-1822)
HOMS, Joaquim: Robert Gerhard i la seva obra. Biblioteca de Catalunya. Barcelona, 1991
[246 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (GERH) HOMS nº registre: 5244
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GERHARD, Robert (1896-1970)
HONEGGER, Arthur: Yo soy compositor. Ricordi Americana. Buenos Aires,
[142 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 HONE nº registre: 8048
Matèries: Músics i obres classificats per compositors ; Composició en general
HONEGGER, Arthur
HONEGGER, Marc: Diccionario de la música: los hombres y sus obras, Vol.1 (A-K). Espasa Calpe. Madrid, 1988
[609 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) HONE nº registre: 4504
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
HONEGGER, Marc: Diccionario de la música: los hombres y sus obras, Vol.2 (L-Z). Espasa Calpe. Madrid, 1988
[601 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 HONE nº registre: 4505
matèries: Història
HONOUR, Hugh: El Romanticismo. Alianza editorial. Madrid, 1986
[446 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 HONO nº registre: 4751
matèries: Història; Història: Època romàntica
HOOGEN, Eckhardt van den: El ABC de la música clásica. Todo lo que hay que saber. Punto de lectura. Madrid, 2005
[603 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
087.1 HOOG nº registre: 6987
matèries: Literatura infantil; Diccionaris i enciclopèdies
HOPPIN, Richard H.: La música medieval. Akal, Ediciones. Madrid, 2000
[575 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.033 HOPP nº registre: 5247
matèries: Història: Música medieval
HOPPIN, Richard H.: Antología de la música medieval. Akal Ediciones (2). Madrid, 2002
[187 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.033 HOPP nº registre: 5714
matèries: Història: Música medieval
HOPPIN, Richard H.: La música medieval. Akal, Ediciones. Madrid, 1991
[570 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 HOPP nº registre: 7249
matèries: Història; Història: Música medieval
HOROWITZ, Joseph: Arrau. Biografía e historia. Javier Vergara editor. Buenos Aires, 1984
[318 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 HORO nº registre: 6005
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
Arrau, Claudio
HOTTETERRE LE ROMAIN, Jacques: Principios de la flauta travesera o flauta de Alemania. De la flauta de pico o flauta dulce y del oboe. Rivera Editores. València, 2005
[116 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 HOTT nº registre: 7522
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Flauta; oboè; Teoria científica musical (Acústica)
HOTTETERRE LE ROMAIN, Jacques
HUSAIN, Shahrukh: Contes de l'òpera. Elfos. Barcelona, 2004
[80 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 HUSA nº registre: 6629
matèries: Literatura infantil; Òpera
HUSSON, Raoul: Le chant. Presses Universitaires de France. París, 1962
[126 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 HUSS nº registre: 7172
matèries: Cant
IGLESIAS, Antonio: Enrique Granados (su obra para piano), Vol.1. Alpuerto, Editorial. Madrid, 1986
[409 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (GRAN) IGLE nº registre: 4587
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GRANADOS, Enric (1867-1916)
IGLESIAS, Antonio: Enrique Granados (su obra para piano), Vol.II. Alpuerto, Editorial. Madrid, 1986
[377 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (GRAN) IGLE nº registre: 4588
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Anàlisi
GRANADOS, Enric (1867-1916)
IGLESIAS, Antonio: Isaac Albéniz (su obra para piano), Vol.I. Alpuerto, Editorial. Madrid, 1987
[425 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (ALBE) IGLE nº registre: 4589
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Anàlisi
ALBENIZ, Isaac (1860-1909)
IGLESIAS, Antonio: Isaac Albéniz (su obra para piano), Vol.II. Alpuerto, Editorial. Madrid, 1987
[488 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (ALBE) IGLE nº registre: 4590
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Anàlisi
ALBENIZ, Isaac (1860-1909)
IGLESIAS, Antonio: Frederic Mompou (la seva obra per a piano). Fundación Güell. Madrid, 1978
[366 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MOMP) IGLE nº registre: 4591
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Anàlisi
MOMPOU, Frederic (1893-1987)
IGLESIAS, Antonio: Escritos de Joaquín Rodrigo. Alpuerto, Editorial. Madrid, 1999
[334 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (RODR) IGLE nº registre: 5245
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
RODRIGO, Joaquín
IGLESIAS, Antonio: Bernaola. Espasa Calpe. Madrid, 1982
[155 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 IGLE nº registre: 8167
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BERNAOLA, Carmelo
IMBERT, Charles: Histoire de la Chanson et de l'Opérette. Rencontre, Éditions. París, 1967
[128 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.03 IMBE nº registre: 7250
matèries: Història; Òpera; Cant
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, : Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia. Institut d'Estudis Catalans . Barcelona, 1985
[55 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.072 INST nº registre: 5253
matèries: Musicologia. Crítica musical
INSTRUMENTOS, INTÉRPRETES Y ORQUESTAS: Instrumentos, intérpretes y orquestas. Salvat Editores. Barcelona, 1984
[187 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.91 INST nº registre: 7463
matèries: Instruments de música en general
INTRODUCCION A LA CULTURA HISPANICA: Introducción a la cultura hispánica. Crítica. Barcelona, 1982
[370 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 INTR nº registre: 4752
matèries: Història
INVESTIGACIÓN Y CIENCIA: Acústica musical. . , 2000
[112 pàg. Llengua: ]
781.1 INVE nº registre: 5657
matèries: Teoria científica musical (Acústica)
JACOB, Arthur ; SADIE, Stanley: El libro de la ópera. Rialp, Ediciones. Madrid, 1990
[619 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 JACO nº registre: 4965
matèries: Formes i gèneres musicals ; Òpera
JACOB, Arthur : La música de orquesta. Rialp, Ediciones. Madrid, 1990
[453 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 JACO nº registre: 4966
matèries: Formes i gèneres musicals
JAKOB, Friedrich: La Percussion. Payot Lausanne, Editions. París, 1979
[108 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.91 JAKO nº registre: 4886
matèries: Instruments de música en general
JARDI I CASANY, Enric: Art i poder. Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi. Barcelona, 1989
[50 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.01 JARD nº registre: 4658
matèries: Filosofia i estètica
JARDI I CASANY, Enric: Art i poder. Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi. Barcelona, 1989
[50 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.01 JARD nº registre: 4659
matèries: Filosofia i estètica
JARMAN, Douglas: Alban Berg. Wozzeck. Cambridge University Press. Cambridge, 1989
[181 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 JARM nº registre: 4967
Matèries: Anàlisi; Òpera
BERG, Alban (1885-1935)
JEANNETEAU, Jean: Los modos gregorianos. Abadia de Silos. Burgos,
[482 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 JEAN nº registre: 4968
matèries: Anàlisi; Tonalitat, atonalitat, intervals, modes i sons
JENSEN, Jens Christian: Caspar David Friedrich. Vida y obra.. Blume. Barcelona, 1980
[256 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
75 JENS nº registre: 4496
matèries: Pintura
JONDE (Joven Orquesta de España): 20' JONDE. 1983-2003 Joven Orquesta de España. Ministerio de Cultura. Madrid, 2003
[491 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.07 JOND nº registre: 6905
matèries: Maneres d'ocupar-se de música (recursos); Intèrprets i executants
JONES, Timothy: The 'Moonlight' and other Sonatas, Op. 27 and Op. 31. Cambridge University Press. Cambridge, 1999
[146 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 JONE nº registre: 7337
Matèries: Anàlisi
BEETHOVEN, Ludwig van
JOURNAL OF THE ARNOLD SCHOENBERG INSTITUTE: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Vol.II No.1. University of Southern California. Califòrnia, 1977
[80 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.072 JOUR nº registre: 4850
Matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
JOURNAL OF THE ARNOLD SCHOENBERG INSTITUTE: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Vol.II No.2. University of Southern California. Califòrnia, 1978
[77 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.072 JOUR nº registre: 4851
Matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
JOURNAL OF THE ARNOLD SCHOENBERG INSTITUTE: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Vol.III No.2. University of Southern California. Califòrnia, 1979
[108 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.072 JOUR nº registre: 4852
Matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
JOURNAL OF THE ARNOLD SCHOENBERG INSTITUTE: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Vol.IV No1. University of Southern California. Califòrnia, 1980
[95 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.072 JOUR nº registre: 4853
Matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
JOURNAL OF THE ARNOLD SCHOENBERG INSTITUTE: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Vol.IV No2. University of Southern California. Califòrnia, 1980
[95 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.072 JOUR nº registre: 4854
Matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
JOURNAL OF THE ARNOLD SCHOENBERG INSTITUTE: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Vol.V No2. University of Southern California. Califòrnia, 1981
[110 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.072 JOUR nº registre: 4855
Matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
JOURNAL OF THE ARNOLD SCHOENBERG INSTITUTE: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Vol.VI No1. University of Southern California. Califòrnia, 1982
[128 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.072 JOUR nº registre: 4856
Matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
JOURNAL OF THE ARNOLD SCHOENBERG INSTITUTE: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Vol.VI No2. University of Southern California. Califòrnia, 1982
[127 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.072 JOUR nº registre: 4857
Matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
JOURNAL OF THE ARNOLD SCHOENBERG INSTITUTE: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Vol.VII No1. University of Southern California. Califòrnia, 1983
[128 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.072 JOUR nº registre: 4858
Matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
JOURNAL OF THE ARNOLD SCHOENBERG INSTITUTE: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Vol.VIII No1. University of Southern California. Califòrnia, 1984
[91 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.072 JOUR nº registre: 4859
Matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
JOURNAL OF THE ARNOLD SCHOENBERG INSTITUTE: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Vol.XIII No.1. University of Southern California. Califòrnia, 1990
[133 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.072 JOUR nº registre: 4860
Matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
JOURNAL OF THE ARNOLD SCHOENBERG INSTITUTE: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Vol.VIII No.2. University of Southern California. Califòrnia, 1984
[85 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.072 JOUR nº registre: 4861
Matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
JOURNAL OF THE ARNOLD SCHOENBERG INSTITUTE: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Vol.XIII No.2. University of Southern California. Califòrnia, 1990
[123 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.072 JOUR nº registre: 4862
Matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
JOURNAL OF THE ARNOLD SCHOENBERG INSTITUTE: Journal of the Arnold Schoenberg Institute, Vol.I No.1 (October 1976), No.2 (February 1977), No.3 (June 1977). University of Southern California. Califòrnia, 1976
[190 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.072 JOUR nº registre: 5124
Matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA: Joven Orquesta Nacional de España. Edmon Colomer (director artístico y titular). 1791-1991. Ministerio de Cultura. Madrid, 1991
[47 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 JOVE nº registre: 4863
matèries: Musicologia. Crítica musical
JURAFSKY, A.: Manual de armonia.. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1981
[164 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 JURA nº registre: 4917
matèries: Harmonia
JUVANY, M.F.: El Arte del acompañamiento. . Real Musical. Madrid, 1997
[127 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.66 JUVA nº registre: 5134
matèries: Acompanyament
KAEMPER, Gerd: Techniques pianistiques. Alphonse Leduc. París, 1968
[199 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.68 KAEM nº registre: 7235
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; piano
KANDINSKY, V.: De lo espiritual en el arte. Barral. Barcelona, 1983
[122 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.01 KAND nº registre: 4469
matèries: Estètica i teoria de l'art
KANDINSKY, V.: De lo espiritual en el arte. Barral. Barcelona, 1983
[122 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.01 KAND nº registre: 5104
matèries: Estètica i teoria de l'art
KANDINSKY, V.: De lo espiritual en el arte. Barral. Barcelona, 1983
[122 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.01 KAND nº registre: 5105
matèries: Estètica i teoria de l'art
KANDINSKY, V.: De lo espiritual en el arte. Barral. Barcelona, 1983
[122 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.01 KAND nº registre: 5106
matèries: Estètica i teoria de l'art
KANDINSKY, V.: De lo espiritual en el arte. Barral. Barcelona, 1983
[122 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.01 KAND nº registre: 5107
matèries: Estètica i teoria de l'art
KANDINSKY, Wassily: De lo espiritual en el arte. Labor. Barcelona, 1982
[122 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 KAND nº registre: 4660
matèries: Filosofia i estètica
KANDINSKY, Wassily: De lo espiritual en el arte. Labor. Barcelona, 1982
[122 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 KAND nº registre: 4661
matèries: Filosofia i estètica
KANDINSKY, Wassily: Scritti in torno alla musica. Discanto Edizioni. Florència, 1979
[126 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.01 KAND nº registre: 4662
matèries: Filosofia i estètica
KAY, Norman: Schostakovich. Oxford University Press. Oxford, 1974
[80 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (SHOS) KAY, nº registre: 4592
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SHOSTAKOVICH, Dimitry (1906-1975)
KELLER, Hermann: The organ works of Bach. Peters, Edition. Frankfurt/Londres/Leipzig, 1967
[312 pàg. Llengua: ALEMANY]
781.5 KELL nº registre: 4969
Matèries: Anàlisi
BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
KELLER, Hermann: Fraseo y articulación. Eudeba. Buenos Aires, 1964
[151 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 KELL nº registre: 7161
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
Kerman, Joseph: Opera as drama. Vintage Books. Nova York, 1961
[269 pàg. Llengua: ANGLÈS]
782.1 Kerm nº registre: 6693
matèries: Òpera
KING, Robert: Henry Purcell. Alianza editorial. Madrid, 1996
[229 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (PURC) KING nº registre: 7005
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
PURCELL, Henry
KITAMURA, Satoshi: Blai. L'ocell que no sabia cantar. Símbol editors. Barcelona, 2005
[34 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 KITA nº registre: 6986
matèries: Literatura infantil
KOECHLIN, Charles: Traité de l’Orchestration, Vol.1. Max Eschig, Éditions. París, 1954
[322 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.63 KOEC nº registre: 4999
matèries: Instrumentació i orquestració
KOECHLIN, Charles: Traité de l’Orchestration, Vol.2. Max Eschig, Éditions. París, 1955
[443 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.63 KOEC nº registre: 5000
matèries: Instrumentació i orquestració
KOECHLIN, Charles: Traité de l’Orchestration, Vol.3. Max Eschig, Éditions. París, 1956
[318 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.63 KOEC nº registre: 5001
matèries: Instrumentació i orquestració
KOECHLIN, Charles: Traité de l’Orchestration, Vol.4. Max Eschig, Éditions. París, 1959
[411 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.63 KOEC nº registre: 5002
matèries: Instrumentació i orquestració
KRAUSE, Ernst: Puccini. Alianza editorial. Madrid, 1991
[289 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (PUCC) KRAU nº registre: 7001
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
PUCCINI, Giacomo
KRENEK, Ernst: Autobiografia y estudios. Rialp, Ediciones. Madrid, 1965
[189 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (KREN) KREN nº registre: 4593
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat
KRENEK, Ernst (1900)
KRENEK, Ernst: Modal counterpoint in the style of the sixteenth century.. Boosey & Hawkes. Londres, 1959
[21 pàg. Llengua: Anglès]
781.42 KREN nº registre: 4944
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat; Història: Música del Renaixement
KRENEK, Ernst: Modal counterpoint in the style of the eighteenth century.. Boosey & Hawkes. Londres, 1959
[44 pàg. Llengua: Anglès]
781.42 KREN nº registre: 4945
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat
KREUSCH-JACOB, Dorothée: La màgia d'un teatre d'òpera. Una aventura entre bastidors. Montserrat Mateu. Barcelona, 1993
[119 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 KREU nº registre: 6912
matèries: Literatura infantil; Òpera
KÜHN, Clemens: La formación musical del oido. Labor, Editorial. Barcelona, 1988
[127 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.2 KÜHN nº registre: 4902
matèries: Teoria general de la música
KÜHN, Clemens: Tratado de la forma musical. SpanPress Universitaria. Cooper City (Florida), 1998
[269 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 KÜHN nº registre: 5217
matèries: Formes i gèneres musicals
KÜHN, Clemens: Historia de la composición musical en ejemplos comentados. Idea Books. Barcelona, 2004
[383 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.61 KÜHN nº registre: 6550
matèries: Composició en general; Formes i gèneres musicals
KUNZE, Stefan: Las óperas de Mozart. Alianza editorial. Madrid, 1990
[714 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MOZA) KUNZ nº registre: 4594
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Òpera
MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
L'AVANT SCÈNE: Elisabeth Schwarzkopf. L'avant scène. París, 1983
[146 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 L'AV nº registre: 7251
Matèries: Cant; Òpera
Schwarzkopf, Elisabeth
LACAVE, José Luís: Los judios en España: presencia histórica y cultural. Fundación Sol Hachuel. Madrid, 1982
[74 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(46) LACA nº registre: 5089
matèries: Història d'Espanya
LANG, Paul Henry: La experiencia de la ópera. Alianza editorial. Madrid, 1983
[240 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
782.1 LANG nº registre: 5041
matèries: Òpera
LANZA, Andrea: Il Novecento, Vol.II part 2a. di Torino, Edizioni. Turí, 1980
[241 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.03 LANZ nº registre: 4753
matèries: Història; Història: Època romàntica
LAROUSSE: Diccionario moderno. Francés-Español / Espagnol-Français. Larousse. París, 1986
[976 pàg. Llengua: FRANCÈS]
431(03)434 LARO nº registre: 4458
matèries: Diccionari francès/castellà
Larrocha, Alicia de: Integral para piano Enrique Granados. Vo. 18 Perfil histórico-biográfico. Estudio crítico. Boileau. Barcelona
, 2002
[91 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 Larr nº registre: 8268
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GRANADOS, Enric
LARUE, Jan: Análisis del estilo musical. Labor, Editorial. Barcelona, 1989
[186 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 LARU nº registre: 4970
matèries: Anàlisi; Formes i gèneres musicals
LAURENS, Jean: Bel canto et émission italienne. Le problème de la décadence de l'art lyrique français. Richard Masse. París, 1950
[94 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 LAUR nº registre: 7182
matèries: Cant
LAVAGNE, André: Chabrier. Espasa Calpe. Madrid, 1980
[113 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 LAVA nº registre: 8165
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
CHABRIER, Emmanuel
LAVIGNAC, Albert: Le voyage artistique à Bayreuth. . ,
[617 pàg. Llengua: ]
781.5 LAVI nº registre: 4971
Matèries: Anàlisi
WAGNER, Richard (1813-1883)
LAYTON, Robert: Dvorak. Symphonies & Concertos. BBC Publications. Londres, 1987
[71 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (DVOR) LAYT nº registre: 4595
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Formes i gèneres musicals
DVORAK, Antonin (1841-1904)
LAZ: Lambert, Alfonso, Zamacois: Método graduado de solfeo. Libro 1. Boileau. Barcelona
,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.24 LAZ: nº registre: 5212
matèries: Notació. Neumes. Solfa
LEIBOWITZ, René: Schoenberg. du Seuil, Éditions. París, 1969
[187 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 (SCHO) LEIB nº registre: 4596
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
LEIBOWITZ, René: Introduction a la musique de douze sons.. L'Arche, Editeur. París, 1949
[351 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.22 LEIB nº registre: 4918
Matèries: Tonalitat, atonalitat, intervals, modes i sons; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
LEIBOWITZ, René; MAGUIRE, Jan: Il pensiero orchestrale. Salvati, Edizioni Musicali. Bari,
[258 pàg. Llengua: ITALIÀ]
781.63 LEIB nº registre: 5003
matèries: Instrumentació i orquestració
LESURE, François: Stravinsky. Etudes & Témoignages. Jean-Claude Lattès, Éditions. París, 1982
[258 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 (STRA) LESU nº registre: 4597
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
STRAVINSKY, Igor (1882-1971)
LEUCHTER, Erwin: Ensayo sobre la evolución de la música en Occidente. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1946
[200 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 LEUC nº registre: 8207
matèries: Història
LEVAILLANT, Denis: El piano. Labor, Editorial. Barcelona, 1990
[119 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.69 LEVA nº registre: 5026
matèries: Instruments. Tècnica
LEVI-STRAUSS, Claude: Mito y significado. Alianza editorial. Madrid, 1990
[97 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 LEVI nº registre: 4663
matèries: Filosofia i estètica
LEVINE, Carin; MITROPOULOS-BOTT, Christina: La flauta. Posibilidades técnicas. Idea Books. Barcelona,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 LEVI nº registre: 6990
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; flauta
LINDE, Hans Martin: Pequeña guia para la ornamentación de la música de los siglos XVI-XVIII. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1958
[50 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 LIND nº registre: 5009
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
LINDE, Hans Martin: Kleine Anleitung zum Verzieren alter Musik. Schott. Mainz
, 1958
[48 pàg. Llengua: ALEMANY]
781.68 LIND nº registre: 7567
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Improvisació
LINDEMANN, Henry: Breve historia de la música. Robin Book. Barcelona, 2011
[247 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 LIND nº registre: 8295
matèries: Història
LIPS, Helmut: Iniciació a la tècnica vocal. Orfeó Lleidatà. Lleida, 1977
[43 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.69 LIPS nº registre: 5027
matèries: Instruments. Tècnica; Cant
LISCIANI-PETRINI, Enrica: Tierra en blanco. Música y pensamiento a inicios del siglo XX. Akal Ediciones (2). Madrid, 1999
[111 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 LISC nº registre: 6327
Matèries: Filosofia i estètica; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
DEBUSSY, Claude; STRAVINSKY, Igor; RAVEL, Maurice; SCHOENBERG, Arnold; BERG, Alban; WEBERN, Anton
LISZT, Franz: Robert Franz y otros escritos. Intervalic University. Madrid, 2005
[92 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 LISZ nº registre: 7328
Matèries: Filosofia i estètica
PAGANINI, Niccolò
LIVERMORE, Ann: Historia de la música española. Barral. Barcelona, 1974
[411 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 LIVE nº registre: 8340
matèries: Història
LLADO I FIGUERES, Josep M.: Amadeu Vives (1871-1932). Abadia de Montserrat. Barcelona, 1988
[239 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (VIVE) LLAD nº registre: 4598
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
VIVES, Amadeu (1871-1932)
LLEONART, José: Mozart. Seix Barral. Barcelona, 1943
[119 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MOZA) LLEO nº registre: 4599
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
LLONGUERES, Joan: El ritme en l'educació i formació general de la infantesa. Dinsic (2). Barcelona, 2002
[156 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.62 LLON nº registre: 6008
matèries: Ritme musical. Dinàmica musical; Pedagogia
LLONGUERES, Joan: El ritme en l'educació i formació general de la infantesa. Dinsic (2). Barcelona, 2002
[156 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.62 LLON nº registre: 6060
matèries: Ritme musical. Dinàmica musical; Pedagogia
LLORENS, Josep Maria: Síntesis de història de la música. Inèdit. , 1964
[115 pàg. Llengua: ]
78.03 LLOR nº registre: 5201
matèries: Història
LLORET, Rosa: Desenvolupament històric de la guitarra clàssica. pròpia, Edició. Barcelona
, 1934
[15 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 LLOR nº registre: 4758
matèries: Història; Instruments de música en general
LONGYEAR, Rey M.: La música del siglo XIX. El Romanticismo.. Víctor Lerú. Buenos Aires, 1971
[259 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 LONG nº registre: 4754
matèries: Història; Història: Època romàntica
LÓPEZ ALONSO, María de los Ángeles: Historia del Piano y de la Interpretación Pianística. José V. Pérez Planells. A Corunya, s.n.
[111 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 LÓPE nº registre: 6007
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
LOPEZ ARTIGA, Angeles: La transposición. Teoria y práctica.. Piles. València, 1985
[62 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.64 LOPE nº registre: 5004
matèries: Transposició. Reducció instrumental
LOPEZ ARTIGA, Angeles: La transposición. Teoria y práctica.. Piles. València, 1985
[62 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.64 LOPE nº registre: 5005
matèries: Transposició. Reducció instrumental
LOPEZ, Julio: La música de la Modernidad (de Beethoven a Xenakis).. Anthropos. Barcelona, 1984
[293 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 LOPE nº registre: 4755
matèries: Història; Filosofia i estètica
LOPEZ-CALO, José: Historia de la música española, 3 . Alianza editorial. Madrid, 1983
[257 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 LOPE nº registre: 4756
matèries: Història
LOPEZ-CALO, José: Historia de la música española, 3 . Alianza editorial. Madrid, 1983
[257 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 LOPE nº registre: 4757
matèries: Història
LOZOYA, Marqués de: Historia de España, Vol.1. Salvat Editores. Barcelona, 1967
[434 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(46) LOZO nº registre: 5083
matèries: Història d'Espanya
LOZOYA, Marqués de: Historia de España, Vol.2. Salvat Editores. Barcelona, 1969
[418 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(46) LOZO nº registre: 5084
matèries: Història d'Espanya
LOZOYA, Marqués de: Historia de España, Vol.3. Salvat Editores. Barcelona, 1977
[438 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(46) LOZO nº registre: 5085
matèries: Història d'Espanya
LOZOYA, Marqués de: Historia de España, Vol.4. Salvat Editores. Barcelona, 1977
[458 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(46) LOZO nº registre: 5086
matèries: Història d'Espanya
LOZOYA, Marqués de: Historia de España, Vol.5. Salvat Editores. Barcelona, 1977
[478 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(46) LOZO nº registre: 5087
matèries: Història d'Espanya
LOZOYA, Marqués de: Historia de España, Vol.6. Salvat Editores. Barcelona, 1976
[504 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(46) LOZO nº registre: 5088
matèries: Història d'Espanya
MACDONALD, Hugh: Skryabin. Oxford University Press. Oxford, 1978
[71 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (SCRI) MACD nº registre: 4600
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCRIABIN, Alexander (1872-1915)
MAHLER, Alma: Gustav Mahler. Recuerdos y cartas.. Taurus ediciones. Madrid, 1978
[398 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MAHL) MAHL nº registre: 4601
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MAHLER, Gustav (1860-1911)
MALIGNON, Jean: Rameau. du Seuil, Éditions. París, 1960
[187 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 MALI nº registre: 8402
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
RAMEAU, Jean Philippe
MALLARME, Stephane: Obra poética, I. Hiperión, H.L, Ediciones. Madrid, 1981
[241 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
831 MALL nº registre: 5055
matèries: Literatura francesa
MALLO DEL CAMPO, M.Luisa: Torner, mas allá del folklore. Pulicaciones de la Universidad de Oviedo. Oviedo, 1981
[166 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (TORN) MALL nº registre: 4602
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Teoria i formes de las músiques nacionals, folklòriques; Musicologia. Crítica musical
TORNER, Eduardo
MALM, William P.: Culturas musicales del Pacífico, el Cercano Oriente y Asia. Alianza editorial. Madrid, 1985
[245 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.7 MALM nº registre: 5038
matèries: Teoria i formes de las músiques nacionals, folklòriques
MALM, William P.: Culturas musicales del Pacífico, el Cercano Oriente y Asia. Alianza editorial. Madrid, 1985
[245 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.7 MALM nº registre: 8080
matèries: Teoria i formes de las músiques nacionals, folklòriques; Musicologia. Crítica musical
MANCINI, Roland: L'art du chant. Presses Universitaires de France. París, 1969
[126 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 MANC nº registre: 8407
matèries: Cant
MANEN, Juan: Variaciones sin tema. Vergara. Barcelona, 1955
[218 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 MANE nº registre: 4664
matèries: Filosofia i estètica
MANENT I PESAS, Joan: Records d’un sindicalista llibertari català.. Catalanes de París, Edicions. París, 1977
[403 pàg. Llengua: CATALÀ]
833 MANE nº registre: 5056
matèries: Literatura catalana
MANN, Alfred: The study of fugue. W. W. Norton & Company, Inc. Nova York, 1965
[339 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.42 MANN nº registre: 4946
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat
MANN, Thomas: Schopenhauer, Nietzsche, Freud. Bruguera
. Barcelona, 1984
[249 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 MANN nº registre: 4366
matèries: Filosofia i estètica
MANN, Thomas: Doktor Faustus. Edhasa. Barcelona, 1984
[587 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
842 MANN nº registre: 4603
matèries: Literatura alemanya
MANN, Thomas: Richard Wagner y la música. Plaza y Janés. Barcelona, 1986
[190 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (WAGN) MANN nº registre: 4604
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Filosofia i estètica
WAGNER, Richard (1813-1883)
MANN, Thomas: Schopenhauer, Nietzsche, Freud. Bruguera. Barcelona, 1984
[249 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 MANN nº registre: 4665
matèries: Filosofia i estètica
MANN, Thomas: Diarios (1918-1936). Plaza y Janés. Barcelona, 1986
[277 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
842 MANN nº registre: 5068
matèries: Literatura alemanya
MANUAL DE FINALE: Manual de Finale, Vol.1. Coda Music Software. Bloomington, 1989
[144 pàg. Llengua: ANGLÈS]
681.3 MANU nº registre: 4379
matèries: Informàtica
MARCEL, Luc-André: Bach. du Seuil, Éditions. París, 1961
[187 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 MARC nº registre: 8403
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BACH, Johann Sebastian
MARCO, Tomás: Historia de la música española, 6. Alianza editorial. Madrid, 1983
[323 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 MARC nº registre: 4759
matèries: Història
MARCO, Tomás: Historia de la música española, 6. Alianza editorial. Madrid, 1983
[323 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 MARC nº registre: 4760
matèries: Història
MARCO, Tomás: Pensamiento musical y siglo XX. Fundación Autor. Madrid, 2002
[523 pàg. Llengua: ]
78.01 MARC nº registre: 6328
matèries: Filosofia i estètica; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
MARÍN, Miguel Ángel: Joseph Haydn y el cuarteto de cuerda. Alianza editorial. Madrid, 2009
[231 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 MARÍ nº registre: 8133
Matèries: Formes i gèneres musicals ; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
HAYDN, Franz Joseph
MARKEVITCH, Igor: Edition encyclopèdique des neuf symphonies de Beethoven. Symphonie No.3. Van de Velde. París, 1982
[54 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.5 MARK nº registre: 4972
Matèries: Formes i gèneres musicals
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827)
MARKEVITCH, Igor: Edition encyclopèdique des neuf symphonies de Beethoven. Symphonie No.6. Van de Velde. París, 1983
[46 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.5 MARK nº registre: 4973
Matèries: Formes i gèneres musicals
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827)
MARSTON, Nicholas: Schumann. Fantasie, Op.17. Cambridge University Press. Cambridge, 1992
[115 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 MARS nº registre: 5153
Matèries: Anàlisi
SCHUMANN, Robert (1810-1856)
MARTIENSSEN-LOHMANN, Franziska: Ausbildung der Gesangsstimme. Rud. Erdmann. Wiesbaden, 1957
[85 pàg. Llengua: ALEMANY]
784.9 MART nº registre: 7255
matèries: Cant
MARTIN, Heinz E.R.: El arte tibetano. Blume. Barcelona, 1980
[222 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.03 MART nº registre: 5091
matèries: Art. Estils
MARTÍN PÉREZ, Ana: Música a los postres. Edebé. Barcelona, 2002
[87 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
087.1 MART nº registre: 6631
matèries: Literatura infantil
MARTORELL, Oriol: Paraules i escrits, 1r recull.-. Dinsic (1). Barcelona, 1996
[228 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.01 MART nº registre: 5129
matèries: Filosofia i estètica
MARTORELL, Oriol: Paraules i escrits. Tercer recull.. Dinsic (2). Barcelona, 2000
[183 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.01 MART nº registre: 5240
matèries: Filosofia i estètica
MASSIN, Jean; MASSIN, Brigitte: Ludwig van Beethoven. Turner, Ediciones. Madrid, 2003
[902 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BEET) MASS nº registre: 7006
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BEETHOVEN, Ludwig van
MATRAS, Jean-Jacques: El sonido. Orbis, Ediciones. Barcelona, 1987
[183 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.1 MATR nº registre: 8339
matèries: Teoria científica musical (Acústica)
MATTER, Henri-Louis: Anton Webern. L’Age de l’homme. Lausanne (Suïssa), 1981
[174 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 (WEBE) MATT nº registre: 5116
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
WEBERN, Anton (1883-1945)
MEDIEVAL MUSIC: Medieval music. Oxford University Press. Oxford,
[239 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.03 MEDI nº registre: 4761
matèries: Història; Història: Música medieval
MEDINA, Angel: Josep Soler. Música de la pasión.. ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales). Madrid, 1998
[261 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SOLE) MEDI nº registre: 5149
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SOLER, Josep (1935)
MENUHIN, Yehudi: Violín: seis lecciones con Yehudi Menuhin. Real Musical. Madrid, 1987
[144 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.69 MENU nº registre: 5028
matèries: Instruments. Tècnica
Menuhin, Yehudi: Voyage inachevé. Autobiographie. du Seuil, Éditions. París, 1977
[487 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.68 Menu nº registre: 7162
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
Menuhin, Yehudi
MERQUIOR, José Guilberme: La estética de Lévi-Strauss. Destino, Ediciones. Barcelona, 1978
[158 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 MERQ nº registre: 4666
matèries: Filosofia i estètica
MESSIAEN, Olivier: Vingt leçons d’harmonie.. Alphonse Leduc. París, 1957
[53 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.41 MESS nº registre: 4919
matèries: Harmonia
MESSIAEN, Olivier: Technique de mon langage musical. Alphonse Leduc. París, 1966
[132 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.61 MESS nº registre: 4991
matèries: Composició en general
MESSIAEN, Olivier: Technique de mon langage musical. Alphonse Leduc. París, 1966
[132 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.61 MESS nº registre: 4992
Matèries: Composició en general
MESSIAEN, Olivier
MESTRES QUADRENY, Josep Maria; ARAMON I STEIN, Núria: Vocabulari català de música. Millà. Barcelona, 1983
[151 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 MEST nº registre: 4762
matèries: Història; Diccionaris i enciclopèdies
MESTRES QUADRENY, Josep Maria; ARAMON I STEIN, Núria: Vocabulari català de música. Millà. Barcelona, 1983
[151 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 MEST nº registre: 4763
matèries: Història; Diccionaris i enciclopèdies
METZGER, Heinz-Klaus; RIEHN, Rainer: Beethoven. El problema de la interpretación. Idea Books. Barcelona, 2003
[134 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 METZ nº registre: 8155
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
BEETHOVEN, Ludwig van
MEYER, Krzysztof: Shostakovich. Su vida, su obra, su época. Alianza editorial. Madrid, 1997
[482 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SHOS) MEYE nº registre: 7175
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SHOSTAKOVICH, Dimitry
MEYER, Leonard B.: El estilo en la música. Pirámide, Ediciones. Madrid, 2000
[548 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781 MEYE nº registre: 5198
matèries: Teoria de la música; Història: Època romàntica; Anàlisi; Filosofia i estètica
MEYER, Leonard B.: Emoción y significado en la música. Alianza editorial. Madrid, 2001
[312 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 MEYE nº registre: 5236
matèries: Filosofia i estètica
MICHELS, Ulrich: Atlas de Música, Vol.1. Alianza editorial. Madrid, 1982
[282 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 MICH nº registre: 4506
matèries: Història; Musicologia. Crítica musical; Teoria de la música; Instruments de música en general
MICHELS, Ulrich: Atlas de Música, Vol.2. Alianza editorial. Madrid, 1991
[293 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) MICH nº registre: 5126
matèries: Diccionaris i enciclopèdies; Història
MILHAUD, Darius: Notes sur la musique. Essais et chroniques. Flammarion. París, 1982
[243 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.61 MILH nº registre: 8054
matèries: Composició en general
MILLAN ESTEBAN, Angel: La trompeta. Historia y técnica.. Mira Editores, S.A.. Saragossa, 1993
[229 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.91 MILL nº registre: 5220
matèries: Instruments de música en general
MILLER, Richard: La structure du chant. Pédagogie systématique de l'art du chant. Cité de la musique. París, 1990
[395 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 MILL nº registre: 7168
matèries: Cant
MILLIOT, Sylvette: La sonate. Presses Universitaires de France. París, 1978
[127 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.5 MILL nº registre: 4974
matèries: Formes i gèneres musicals
MINISTERIO DE CULTURA: El órgano español. Ministerio de Cultura. Madrid, 1987
[542 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.91 MINI nº registre: 4885
matèries: Instruments de música en general
MIRO I MANERO, Carme: Memòria de composició. Desenvolupament de quatre cursos. Inèdit. , 1992
[92 pàg. Llengua: ]
78.071.4 MIRO nº registre: 4824
matèries: Professors de música
MOLA, Jaime Manuel: Aprendamos música en familia. Seráfrica, Editorial. Barcelona, 1986
[146 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.07 MOLA nº registre: 4812
matèries: Maneres d'ocupar-se de música (recursos)
MOLA, Jaime Manuel: Cultura musical. Casals, S.A, Editorial. Barcelona, 1984
[259 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781 MOLA nº registre: 4889
matèries: Teoria de la música
MOLL, Francesc de B.: Diccionari Català-Castellà (5a.edició). Moll. Palma de Mallorca, 1985
[391 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
433(03)434 MOLL nº registre: 4459
matèries: Diciconari català/castellà
MONSAINGEON, Bruno: Mademoiselle. Entretiens avec Nadia Boulanger. Van de Velde. París, 1980
[142 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.61 MONS nº registre: 7178
Matèries: Composició en general; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
BOULANGER, Nadia
MONSON, Karen: Alma Mahler. Muse de tous les génies. Buschet/Chastel, Éditions. París, 1985
[279 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 (MAHL) MONS nº registre: 7239
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MAHLER, Alma; MAHLER, Gustav
MONTAIGNE, Michel de: Ensayos II.. Cátedra. Madrid, 1987
[554 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
831 MONT nº registre: 5047
matèries: Literatura francesa
MONTSECH I MIQUEL, Judit: Pedagogia. Inèdit. , 1992
[78 pàg. Llengua: ]
78.071.4 MONT nº registre: 4825
matèries: Professors de música; Composició en general
MOORE, Douglas: Guia de los estilos musicales. Taurus ediciones. Madrid, 1982
[313 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 MOOR nº registre: 4764
matèries: Història; Formes i gèneres musicals
MORAN, Alfredo: Joaquín Turina, a través de otros escritos.. Fundación Juan March. Madrid, 1991
[242 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (TURI) MORA nº registre: 4605
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
TURINA, Joaquín (1882-1949)
MOTTE, Diether de la: Armonia. Labor, Editorial. Barcelona, 1989
[289 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 MOTT nº registre: 4920
matèries: Harmonia
MOTTE, Diether de la: Contrapunto. Idea Books. Barcelona, 1998
[420 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
MOTT nº registre: 5216
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifra
MOZART; HELLARD, Susan; RACHLIN, Ann: Nens famosos. Schumann. Omega. Barcelona, 1994
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ/català]
087.1 MOZA nº registre: 6625
matèries: Literatura infantil
MOZART: W. A. Mozart i la Flauta Màgica. CMdeMC. Barcelona, 2002
[45 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 MOZA nº registre: 7439
matèries: Literatura infantil
MUNICIPI I ENSENYAMENT: Municipi i ensenyament. Experiències,. Associació catalana de municipis. Barcelona, 1985
[235 pàg. Llengua: CATALÀ]
379 MUNI nº registre: 4456
matèries: Educació. Política
MUNICIPIS DE CATALUNYA: 10 Anys d’ajuntaments democràtics (1979-1989). Municipis de Catalunya. Barcelona, 1989
[303 pàg. Llengua: CATALÀ]
352 MUNI nº registre: 4454
matèries: Administració local
MUSEU DE LA MUSICA: 1 / Catàleg d’instruments. Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1991
[667 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.07 MUSE nº registre: 4813
matèries: Maneres d'ocupar-se de música (recursos); Instruments de música en general
Museu de la Música: 1/ Catàleg d'instruments. Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1991
[667 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.91 Muse nº registre: 8071
matèries: Instruments de música en general
MUSGRAVE, Michael: Brahms 2. Biographical, documentary and analytical studies.. Cambridge University Press. Cambridge, 1987
[252 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (BRAH) MUSG nº registre: 5141
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Anàlisi
BRAHMS, Johannes (1833-1897)
MUSIC OF SIBELIUS, THE: The Music of Sibelius. Da Capo Press. Nova York, 1975
[218 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (SIBE) MUSI nº registre: 4606
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Anàlisi
SIBELIUS, Jean (1865-1957)
MÚSICA: Joc Doc. La música. . , 2006
[ pàg. Llengua: ]
087.1 MÚSI nº registre: 7442
matèries: Literatura infantil
MUSICA ATTUALE: Musica attuale, No.1. Agenda Edizioni Musicali. Bologna, 1991
[48 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4864
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA ATTUALE: Musica attuale, No.2. Agenda Edizioni Musicali. Bologna, 1991
[48 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4865
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA CONTEMPORANEA, LA: La música contemporanea. Salvat Editores. Barcelona, 1974
[142 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 MUSI nº registre: 4765
matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
MUSICA D´ARA: Música d’ara, núm.2. Associació catalana de compositors. Barcelona, 1999
[93 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5147
matèries: Musicologia. Crítica musical
MÚSICA D' ARA: Música d'ara núm.5. 2002. Associació catalana de compositors. Barcelona, 2002
[152 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.072 MÚSI nº registre: 6059
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA EN EL RENACIMIENTO, LA: La música en el Renacimiento. Pulicaciones de la Universidad de Oviedo. Oviedo, 1975
[88 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 MUSI nº registre: 4766
matèries: Història; Història: Música del Renaixement
Música i els instruments, la: La música i els instruments. Cruïlla. Barcelona, 1993
[45 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 Músi nº registre: 6617
matèries: Literatura infantil
MUSICA, LA: La música: los hombres, los instrumentos, obras, Vol.1 . Planeta. Barcelona, 1982
[206 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 MUSI nº registre: 4507
matèries: Història; Instruments de música en general
MUSICA, LA: La música: los hombres, los instrumentos, obras, Vol.2. Planeta. Barcelona, 1982
[185 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 MUSI nº registre: 4508
matèries: Història; Instruments de música en general
MUSICA, LA: La música: los hombres, los instrumentos, obras, Vol.3. Planeta. Barcelona, 1982
[191 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 MUSI nº registre: 4509
matèries: Història; Instruments de música en general
MUSICA, LA: La música: los hombres, los instrumentos, obras, Vol.4. Planeta. Barcelona, 1982
[208 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 MUSI nº registre: 4510
matèries: Història; Instruments de música en general
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.24 (desembre 1995). Musicalis, S.A.. Madrid, 1995
[208 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4371
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y Educación, núm.19 (octubre 1994). Musicalis, S.A.. Madrid, 1994
[189 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4380
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y Educación, núm.21 (abril 1995). Musicalis, S.A.. Madrid, 1995
[222 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4398
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.22 (desembre 1994). Musicalis, S.A.. Madrid, 1994
[206 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4399
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.18 (juny 1994). Musicalis, S.A.. Madrid, 1994
[239 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4400
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.22 (juny 1995). Musicalis, S.A.. Madrid, 1995
[219 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4406
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.23 (octubre1995). Musicalis, S.A.. Madrid, 1995
[223 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4412
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.25 (abril 1996). Musicalis, S.A.. Madrid, 1996
[222 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4421
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.26 (juny 1996). Musicalis, S.A.. Madrid, 1996
[224 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4423
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.27 (octubre 1996). Musicalis, S.A.. Madrid, 1996
[207 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4431
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Musica y educación, No.9 (Abril 92). Musicalis, S.A.. Madrid, 1992
[205 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4866
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Musica y educación, No.10 (Juny 92). Musicalis, S.A.. Madrid, 1992
[209 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4867
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Musica y educación, No.11 (Octubre 92). Musicalis, S.A.. Madrid, 1992
[241 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4868
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Musica y educación, No.12 (Desembre 92). Musicalis, S.A.. Madrid, 1992
[196 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4869
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Musica y educación, No.13 (Abril 93). Musicalis, S.A.. Madrid, 1993
[206 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4870
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Musica y educación, No.14 (Setembre 93). Musicalis, S.A.. Madrid, 1993
[213 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4871
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Musica y educación, No.15 (Setembre 93). Musicalis, S.A.. Madrid, 1993
[213 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4872
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Musica y educación, No.16 (Desembre 93). Musicalis, S.A.. Madrid, 1993
[204 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4873
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Musica y educación, No.17 (Abril 94). Musicalis, S.A.. Madrid, 1994
[206 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4874
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Musica y educación, No.19 (Octubre 94). Musicalis, S.A.. Madrid, 1994
[189 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 4875
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.28 (desembre 1996). Musicalis, S.A.. Madrid, 1996
[207 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5096
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.29 (abril 1997). Musicalis, S.A.. Madrid, 1997
[208 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5103
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.30 (juny 1997). Musicalis, S.A.. Madrid, 1997
[224 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5127
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.31 (octubre 1997). Musicalis, S.A.. Madrid, 1997
[205 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5128
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.32 (desembre 1997). Musicalis, S.A.. Madrid, 1997
[208 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5135
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.33 (Abril 1998). Musicalis, S.A.. Madrid, 1998
[215 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5142
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.34 (juny 1998). Musicalis, S.A.. Madrid, 1998
[213 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5143
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.35 (octubre 1998). Musicalis, S.A.. Madrid, 1998
[262 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5144
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.36 (desembre 1998). Musicalis, S.A.. Madrid, 1998
[237 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5145
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.37 (abril 1999). Musicalis, S.A.. Madrid, 1999
[255 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5150
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.39 (octubre 1999). Musicalis, S.A.. Madrid, 1999
[270 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5155
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.38 (juny 1999). Musicalis, S.A.. Madrid, 1999
[245 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5157
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.40 (desembre 1999). Musicalis, S.A.. Madrid, 1999
[237 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5171
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.41 (abril 2000). Musicalis, S.A.. Madrid, 2000
[284 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5173
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.43 (octubre 2000). Musicalis, S.A.. Madrid, 2000
[254 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5177
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Musica y educación, No.44 (desembre 2000). Musicalis, S.A.. Madrid, 2000
[253 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5194
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.45 (abril 2001). Musicalis, S.A.. Madrid, 2001
[254 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5207
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.46 (juny 2001). Musicalis, S.A.. Madrid, 2001
[254 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5208
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm.47 (octubre 2001). Musicalis, S.A.. Madrid, 2001
[246 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5209
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION, : Música y Educación núm.48 (Diciembre 2001). Musicalis, S.A.. Madrid, 2001
[229 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 5228
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y Educación núm.50 (juny 2002). Musicalis, S.A.. Madrid, 2002
[286 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 6013
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y Educación, núm.49 (març 2002). Musicalis, S.A.. Madrid, 2002
[254 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 6015
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y Educación, núm.55 (octubre 2003). Musicalis, S.A.. Madrid, 2003
[230 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 6016
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y Educación, núm.51 (octubre 2002). Musicalis, S.A.. Madrid, 2002
[214 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 6017
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y Educación, núm.52 (desembre 2002). Musicalis, S.A.. Madrid, 2002
[252 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 6246
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y Educación, núm.53 (març 2003). Musicalis, S.A.. Madrid, 2002
[269 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 6247
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y Educación, núm.56 (desembre 2003). Musicalis, S.A.. Madrid, 2003
[262 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 6248
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y Educación, núm.57 (març 2004). Musicalis, S.A.. Madrid, 2004
[286 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 6249
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación. nº 58, junio 2004. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 6427
matèries: Musicologia. Crítica musical; Professors de música
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación. nº 54, junio 2003. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7651
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación. nº 60, diciembre 2004. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7652
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación. nº 61, marzo 2005. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7653
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación. nº 66, junio 2006. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7654
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación. nº 68, diciembre 2006. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7655
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación. nº 69, marzo 2007. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7656
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación. nº 70, junio 2007. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7657
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación. nº 54, junio 2003. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7658
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación. nº 71, octubre 2007. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7673
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación. nº 73, marzo 2008. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7674
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación. nº 74, junio 2008. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7675
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación nº 64, diciembre 2005. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7676
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación, núm. 62, junio 2005. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7677
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACIÓN: Música y educación. nº 72, desembre 2007. Musicalis, S.A.. Madrid,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7737
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSICA Y EDUCACION: Música y educación. Indices 1988-1998 (núms. 1 al 35). Musicalis, S.A.. Madrid, 1998
[60 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 MUSI nº registre: 7811
matèries: Musicologia. Crítica musical
MUSIL, Robert: El hombre sin atributos, Vol.1. Seix Barral. Barcelona, 1986
[366 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
842 MUSI nº registre: 5048
matèries: Literatura alemanya
MUSIL, Robert: El hombre sin atributos, Vol.2. Seix Barral. Barcelona, 1982
[446 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
842 MUSI nº registre: 5049
matèries: Literatura alemanya
MUSIL, Robert: El hombre sin atributos, Vol.3. Seix Barral. Barcelona, 1986
[481 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
842 MUSI nº registre: 5050
matèries: Literatura alemanya
MUSIL, Robert: El hombre sin atributos, Vol.4. Seix Barral. Barcelona, 1985
[555 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
842 MUSI nº registre: 5051
matèries: Literatura alemanya
NACHMANOVITCH, Stephen: Free Play. La improvisación en la vida y en el arte. Paidós (2). Buenos Aires, 2004
[228 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.65 NACH nº registre: 6899
matèries: Improvisació; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
NARMOUR, Eugene: The analysis and cognition of basic melodic structure. The implication-realization model. University of Chicago Press, The. Chicago, 1990
[485 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 NARM nº registre: 4975
matèries: Anàlisi; Melodia. Melopea
NAVARRO ARRIOLA, Heriberto; NAVARRO ARRIOLA, Sergio: Música de cine: historia y coleccionismo de bandas sonoras. Internacionales Universitarias, Ediciones. Madrid, 2005
[602 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
791.73:78 NAVA nº registre: 7533
matèries: Cinema i música
NAVARRO, Carles: L'orquestra dels Supermúsics. Club Súper 3. CMdeMC. Barcelona, 2000
[43 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 NAVA nº registre: 6628
matèries: Literatura infantil
NEIGHBOUR, O.; GRIFFITHS, Paul; PERLE, George: La segunda escuela vienesa (Schoenberg, Webern, Berg). Muchnik Editores. Barcelona, 1986
[191 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 NEIG nº registre: 4767
Matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951); BERG, Alban (1885-1935); WEBERN, Anton (1883-1945)
NELLI, René: Trovadores y troveros. José J. de Olañeta, Editor. Barcelona, 1982
[165 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 NELL nº registre: 4768
matèries: Història; Història: Música medieval
NEUHAUS, Heinrich: El arte del piano. Real Musical. Madrid, 1985
[217 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.69 NEUH nº registre: 5029
matèries: Instruments. Tècnica
NEW OXFORD HISTORY OF MUSIC, THE: The Modern Age (1890-1960). Oxford University Press. Oxford, 1974
[764 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.03 NEW nº registre: 4769
matèries: Història; Història: Època romàntica; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
NEWMAN, Ernest: Wagner. El hombre y el artista.. Taurus ediciones. Madrid, 1982
[435 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (WAGN) NEWM nº registre: 5111
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
WAGNER, Richard (1813-1883)
NICHOLS, Roger: Debussy. Oxford University Press. Oxford, 1975
[86 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (DEBU) NICH nº registre: 4607
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
DEBUSSY, Claude (1862-1918)
NICHOLS, Roger: Vida de Debussy. Cambridge University Press (España). Madrid, 2001
[192 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (DEBU) NICH nº registre: 5227
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
DEBUSSY, Claude (1862-1918)
NIETO, José: Música para la imagen. La influencia secreta. SGAE. Madrid, 2003
[268 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
791.73:78 NIET nº registre: 7529
matèries: Cinema i música
NORMA: Norma. La mejor ópera en DVD, 4. del Prado (2, Ediciones. Madrid, 2004
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
782.1 NORM nº registre: 6403
Matèries: Òpera; Literatura musical. Libretti, arguments i textos de música teatral
BELLINI, Vincenzo
NUEVAS PROPUESTAS SONORAS: Nuevas propuestas sonoras. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1983
[95 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 NUEV nº registre: 4667
matèries: Filosofia i estètica
NUOVE EFFEMERIDI: Nuove effemeridi. Rassegna trimestrale di cultura. Guida srl, Edizioni. Palerm, 1990
[229 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.072 NUOV nº registre: 4876
matèries: Musicologia. Crítica musical
OLLER I CASTELLS, Frederic: Memòria pedagògica de piano. Inèdit. , 1992
[52 pàg. Llengua: ]
78.071.4 OLLE nº registre: 4826
matèries: Professors de música; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
OLTRA, Manuel: Ejercicios de acompañamiento. Boileau. Barcelona
, 1980
[105 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.66 OLTR nº registre: 4422
matèries: Acompanyament
OPERA EN ESPAÑA, LA: La ópera en España. Pulicaciones de la Universidad de Oviedo. Oviedo, 1984
[148 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
782.1 OPER nº registre: 5042
matèries: Òpera
ORFEO ED EURIDICE: Orfeo y Eurídice. La mejor ópera en DVD, 14. del Prado, Ediciones. Madrid, 2003
[32 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
782.1 ORFE nº registre: 6404
Matèries: Òpera; Literatura musical. Libretti, arguments i textos de música teatral
GLUCK, Christoph Willibald von
ORGANOS DEL AUDITORIO NACIONAL, LOS: Los órganos del Auditorio Nacional. Ministerio de Cultura. Madrid, 1990
[63 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.91 ORGA nº registre: 5040
matèries: Instruments de música en general
ORLOVA, Alexandra: Chaikovski. Un autorretrato. Alianza editorial. Madrid, 1994
[457 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (TCHA) ORLO nº registre: 7004
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
TCHAIKOVSKY, Piotr Ilich
OROZCO DIAZ, Manuel: Falla. Salvat Editores. Barcelona, 1985
[211 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (FALL) OROZ nº registre: 4608
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
FALLA, Manuel de (1876-1946)
ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID: Orquesta Sinfónica de Madrid. Memoria 2001. OSM (Orquesta Sinfónica de Madrid). Madrid, 2001
[144 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.07 ORQU nº registre: 5655
matèries: Maneres d'ocupar-se de música (recursos); Qüestions diverses
ORTEGA Y GASSET, José: Velázquez. Aguilar. Madrid, 1987
[348 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
75.01 ORTE nº registre: 4497
matèries: Pintura. Estètica
ORTIGA BELMONTE, José; BARCELÓ AMORÓS, José Luís: Teoria de la música, nivel 3. Piles. València, 1992
[47 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.2 ORTI nº registre: 4899
matèries: Teoria general de la música
OTERO, Jorge: Elementos científicos de la técnica del Violoncelo. . , 1973?
[58 pàg. Llengua: ]
781.68 OTER nº registre: 6897
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Violoncel
OTT, Bertrand; OTT, Jacqueline: La pédagogie de la voix et les techniques européennes du chant. EAP. París, 1981
[460 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 OTT, nº registre: 7169
matèries: Cant
OTT, Bertrand: Liszt et la pédagogie du piano. Essai sur l'art du clavier selon Liszt. EAP. París, 1987
[313 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.68 OTT, nº registre: 7179
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; piano
LISZT, Ferenc
OTTERBACH, Friedemann: Johann Sebastian Bach. Vida y obra. Alianza editorial. Madrid, 1990
[276 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BACH) OTTE nº registre: 7433
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BACH, Johann Sebastian
OUBIÑA DE CASTRO, Maria Rosa: Elementos de técnica pianística. Análisis y pedagogia. Kepplinger, Editorial. Buenos Aires, 1984
[88 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 OUBI nº registre: 6057
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Anàlisi; Pedagogia
OUBIÑA DE CASTRO, Maria Rosa: Enseñanzas de un gran maestro. Vicente Scaramuzza. Ossorio, Ediciones. ,
[63 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 OUBI nº registre: 6061
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Pedagogia
SCARAMUZZA, Vicente (1885-1968)
OUBIÑA DE CASTRO, Maria Rosa: Enseñanzas de un gran maestro. Vicente Scaramuzza. Ossorio, Ediciones. ,
[63 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 OUBI nº registre: 6071
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Pedagogia
SCARAMUZZA, Vicente (1885-1968)
PADROL, Joan: Pentagramas de película. Entrevistas a grandes compositores de bandas sonoras. Nuer. Madrid, 1998
[287 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
791.73:78 PADR nº registre: 7534
Matèries: Cinema i música
MONTSALVATGE, Xavier; GARCIA ABRIL, Antón; BERNAOLA, Carmelo; VALLS, Manel
PAGES, Mònica: Gaspar Cassadó. La veu del violoncel. Amalgama Edicions. Berga, 2000
[100 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.071.2 PAGE nº registre: 5190
Matèries: Intèrprets i executants
CASSADO, Gaspar
PALISCA, Claude: La música del Barroco. Víctor Lerú. Buenos Aires, 1978
[301 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 PALI nº registre: 4770
matèries: Història; Història: Música barroca
PALISCA, Claude: Norton Anthology of Western Music, Volume I. W. W. Norton & Company, Inc. Nova York, 2001
[628 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.03 PALI nº registre: 5248
matèries: Història; Història: Música medieval; Història: Música del Renaixement; Història: Música barroca
PALMA, Athos: Tratado completo de armonia, Vol.1. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1941
[301 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 PALM nº registre: 4921
matèries: Harmonia
PALMA, Athos: Tratado completo de armonia, Vol.3. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1945
[255 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 PALM nº registre: 4922
matèries: Harmonia
PALOU, Petri: La música desde dentro. MAES. Barcelona, 1991
[443 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 PALO nº registre: 4668
matèries: Filosofia i estètica
PANOFSKY, Erwin: Idea. Cátedra. Madrid, 1981
[136 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 PANO nº registre: 4487
matèries: Art. Assaig
PANOFSKY, Erwin: El significado en las artes visuales. Alianza editorial. Madrid, 1980
[386 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 PANO nº registre: 4488
matèries: Art. Assaig
PANOFSKY, Erwin: Estudios sobre iconologia. Alianza editorial. Madrid, 1980
[348 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.04 PANO nº registre: 4494
matèries: Iconologia. Iconografia
PARRY, Charles Hubert; BERLIOZ, Hector: Beethoven. Su vida y sus obras. Ave, Ediciones. Barcelona, 1955
[196 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BEET) PARR nº registre: 6715
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BEETHOVEN, Ludwig van
PASCUAL, Vicenç ; RIAL, Ramon: Com visitar un museu. Eumo. Vic, 1992
[119 pàg. Llengua: CATALÀ]
7.08 PASC nº registre: 4391
matèries: Museologia
PASQUALI, G.; PRINCIPE, R.: El violín. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1952
[313 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.69 PASQ nº registre: 5030
matèries: Instruments. Tècnica
PAULY, Reinhard G.: La música en el periodo clásico. Víctor Lerú. Buenos Aires, 1980
[255 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 PAUL nº registre: 4771
matèries: Història; Història: Classicisme musical
PAUMGARTNER, Bernhart: Mozart. Alianza editorial. Madrid, 1990
[540 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MOZA) PAUM nº registre: 4609
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
PAUTA: Pauta, Vol. XI (1r trimestre del 92). CENIDIM. Mèxic D.F., 1992
[128 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 PAUT nº registre: 4877
matèries: Musicologia. Crítica musical; Teoria de la música
PAUTA. Cuadernos de Teoria y crítica musical: Mozart (1756-1791). Inba. Mèxic D.F., 1991
[3365 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MOZA) PAUT nº registre: 4610
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
PAVAROTTI, Luciano; WRIGHT, William: Pavarotti. Mi propia historia. Javier Vergara editor. Buenos Aires, 1985
[323 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
784.9 PAVA nº registre: 7166
Matèries: Cant
Pavarotti, Luciano
PAXTON, John ; FAIRFIELD, Sheila: Calendar of creative man. The Macmillan Press. Londres, 1980
[497 pàg. Llengua: ANGLÈS]
902.4 PAXT nº registre: 4463
matèries: Història. Cronologia
PAYNE, Anthony: Schoenberg. Oxford University Press. Oxford, 1977
[61 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (SCHO) PAYN nº registre: 4611
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
PENNART, Geoffroy de: Sofia, la vaca que estimava la música. Corimbo. Barcelona, 2001
[ pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 PENN nº registre: 6619
matèries: Literatura infantil
PERCUSSIONS: Percussions. Consorci de l'Auditori i l'Orquestra. Barcelona, 2004
[20 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 PERC nº registre: 6985
matèries: Literatura infantil
PERELLÓ, Jorge; Caballé, Montserrat; GUITART, Enrique: Canto-dicción. Foniatría estética. Científico-Médica, Editorial. Barcelona, 1975
[206 pàg. Llengua: ]
784.9 PERE nº registre: 7245
matèries: Cant
PÉREZ, Mariano: El universo de la música. Musicalis, S.A.. Madrid, 1985
[672 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 PÉRE nº registre: 8294
matèries: Història
PERLE, George: The listening composer. University of California Press. Berkeley (California), 1990
[202 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 PERL nº registre: 4976
matèries: Anàlisi; Filosofia i estètica
PERLE, George: The operas of Alban Berg, vol.2 (Lulú). University of California Press. Berkeley (California), 1985
[315 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 PERL nº registre: 4977
Matèries: Anàlisi; Òpera
BERG, Alban (1885-1935)
PERLE, George: Serial composition and atonality. University of California Press. Berkeley (California), 1991
[164 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 PERL nº registre: 4978
matèries: Anàlisi; Tonalitat, atonalitat, intervals, modes i sons; Harmonia
PERRICONE, Jack: Melody in Songwriting. Tools and Techniques for Writing Hit Songs. Berklee Press. Boston, 2000
[180 pàg. Llengua: ]
781.61 PERR nº registre: 7625
matèries: Composició en general; Melodia. Melopea
PESSOA, Fernando: El regreso de los dioses. Seix Barral. Barcelona, 1986
[329 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 PESS nº registre: 4417
matèries: Filosofia i estètica
PESSOA, Fernando: El regreso de los dioses. Seix Barral. Barcelona, 1986
[329 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 PESS nº registre: 4420
matèries: Filosofia i estètica
PESSOA, Fernando: Ultimátum i altres textes sobre literatura i estètica. Parcir Edicions Selectes. Manresa, 1990
[185 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.01 PESS nº registre: 4669
matèries: Filosofia i estètica
PESSOA, Fernando: El regreso de los dioses. Seix Barral. Barcelona, 1986
[329 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 PESS nº registre: 5202
matèries: Filosofia i estètica
PESTELLI, Giorgio: L’età de Mozart e di Beethoven. di Torino, Edizioni. Turí, 1979
[332 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.03 PEST nº registre: 4772
matèries: Història; Història: Classicisme musical
PETRIE, A.: Introducción al estudio de Grecia. Fondo de cultura económica. Mèxic, 1987
[179 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(38) PETR nº registre: 5081
matèries: Història. Grècia clàssica
PETTY, Kate; MAIZELS, Jennie: El meravellós llibre de la música. Beascoa. Barcelona, 2003
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
087.1 PETT nº registre: 6634
matèries: Literatura infantil
PIERA, Anna Maria: Josep Maria Ruera i Pinart (1900-1988). Dinsic (1). Barcelona, 2000
[111 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 PIER nº registre: 8161
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
RUERA, Josep Maria
PIERCE, John R.: Los sonidos de la música. Prensa Científica, S.A.. Barcelona, 1985
[294 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.1 PIER nº registre: 5114
matèries: Teoria científica musical (Acústica)
PIKE, Lionel: Beethoven, Sibelius and “The Profound logic”. University of London. The Athlone Press. Londres, 1978
[240 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 PIKE nº registre: 4979
Matèries: Anàlisi
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827); SIBELIUS, Jean (1865-1957)
PILES ESTELLES, Jaime: La tonalidad y su expansión. Piles. València, 1986
[103 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 PILE nº registre: 4923
matèries: Harmonia; Tonalitat, atonalitat, intervals, modes i sons
PILES ESTELLES, Jaime: La tonalidad y su expansión. Piles. València, 1986
[103 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 PILE nº registre: 4924
matèries: Harmonia; Tonalitat, atonalitat, intervals, modes i sons
PIOLA, M.Angélica: Apuntes sobre la teoria de la música. Conservatorio W.Kolischer. Montevideo, 1955
[82 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.2 PIOL nº registre: 4900
matèries: Teoria general de la música
PIQUÉ, Jordi-Agustí: Teologia i música: propostes per a un diàleg. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Montserrat, 2006
[297 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 PIQU nº registre: 7739
matèries: Músics i obres classificats per compositors
PISTON, Walter: Armonia. Labor, Editorial. Barcelona, 1991
[550 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 PIST nº registre: 4925
matèries: Harmonia
PISTON, Walter: Harmony (4a. edició). W. W. Norton & Company, Inc. Nova York, 1976
[594 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.41 PIST nº registre: 4926
matèries: Harmonia
PISTON, Walter: Armonía. SpanPress Universitaria. Cooper City (Florida), 1998
[550 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 PIST nº registre: 7462
matèries: Harmonia
PISTON, Walter: Armonía. SpanPress Universitaria. Cooper City (Florida), 1998
[550 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 PIST nº registre: 8209
matèries: Harmonia
PLANTINGA, Leon: La música romántica. Akal, Ediciones. Madrid, 1992
[532 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.035.3 PLAN nº registre: 5243
matèries: Història: Època romàntica
PLANTINGA, Leon: Beethoven's Concertos. History, Style, Performance. W. W. Norton & Company, Inc. Nova York, 1999
[403 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 PLAN nº registre: 7366
Matèries: Anàlisi
BEETHOVEN, Ludwig van
PLEBE, Armando: Una reconsideración de la estética. Fondo de cultura económica. Mèxic, 1981
[188 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.01 PLEB nº registre: 4470
matèries: Estètica i teoria de l'art
PLIEGO DE ANDRES, Víctor: Catálogo de obras de Jesús Guridi (1886-1961). Fundación Juan March. Madrid, 1989
[282 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (GURI) PLIE nº registre: 4612
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GURIDI, Jesús (1886-1961)
POE, Edgar A.: El Corb i altres poemes. Del Mall, Edicions. Barcelona, 1982
[91 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.01 POE, nº registre: 4670
matèries: Filosofia i estètica
POE, Edgar A.: Ensayos y críticas. Alianza editorial. Madrid, 1987
[317 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 POE, nº registre: 4671
matèries: Filosofia i estètica
POUSSEUR, Henri: Música, semántica, sociedad. Alianza editorial. Madrid, 1984
[120 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 POUS nº registre: 4672
matèries: Filosofia i estètica
PRATS, Joan de Déu: Tocata i fuga del senyor Violoncel. Cruïlla 2. Barcelona, 2002
[ pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 PRAT nº registre: 6633
matèries: Literatura infantil
PRIMER ENCUENTRO SOBRE COMPOSICION MUSICAL: Textos y ponencias. Generalitat Valenciana. València, 1989
[159 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.61 PRIM nº registre: 4993
matèries: Composició en general
PROKOFIEV, Serge: Autobiografía. Intervalic University. Madrid, 2004
[152 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (PROK) PROK nº registre: 7329
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
PROKOFIEV, Serge
PROKOFIEV, Serge: Romeo y Julieta. Agruparte. Vitoria-Gasteiz, 1999
[28 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
087.1 PROK nº registre: 7445
matèries: Literatura infantil

PROS nº registre:
PUERTAS, David: Joaquim Homs. 1906-2006. Consorci de l'Auditori i l'Orquestra. Barcelona, 2006
[58 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (HOMS) PUER nº registre: 7294
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
HOMS, Joaquim
PUIG CASTELLANO, Cristina: Memòria pedagògica de piano. Inèdit. , 1993
[44 pàg. Llengua: ]
78.071.4 PUIG nº registre: 4827
matèries: Professors de música; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
PUJOL I SUBIRA, M.Antònia: L’avaluació de l’àrea de la música. Eumo. Vic, 1995
[88 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.072 PUJO nº registre: 4432
matèries: Musicologia. Crítica musical; Pedagogia
QUADERNI DEL CONSERVATORIO, I: I Quaderni del Conservatorio. Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini. Palerm, 1988
[191 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.03 QUAD nº registre: 4773
matèries: Història
QUANTZ, Johann Joachim: Assaig d'un mètode per a aprendre a tocar la flauta travessera (1752). Dinsic (1). Barcelona, 2008
[361 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.69 QUAN nº registre: 7922
matèries: Instruments. Tècnica; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
QUEIPO DEL LLANO, Pablo: El furor del prete rosso. La música instrumental de Antonio Vivaldi. Scherzo Fundación. Madrid, 2005
[444 pàg. Llengua: ]
781.5 QUEI nº registre: 6952
Matèries: Formes i gèneres musicals ; Concert
VIVALDI, Antonio
QUODLIBET: Quodlibet. Juny 1995. núm.2. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1995
[131 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 4410
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Octubre1995. Núm.3. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1995
[135 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 4418
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Juny 1995.Núm.2. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1995
[131 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 4419
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Junio 1999. Núm.14. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1999
[135 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5099
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Junio 1996. Núm.5. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1996
[129 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5100
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Octubre 1996. Núm.6. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1996
[127 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5101
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Febrero 1997. Núm.7. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1997
[116 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5102
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Junio 1997. Núm.8. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1997
[115 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5133
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Octubre1997. Núm.9. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1997
[125 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5136
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Febrer 1998. Núm.10. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1998
[128 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5137
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Octubre1998. Núm.12. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1998
[131 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5159
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Febrer 1999. Núm.13. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1999
[127 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5160
matèries: Musicologia. Crítica musical; Anàlisi
QUODLIBET: Quodlibet. Octubre 1999. Núm.15. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1999
[135 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5164
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Febrer 2000. Núm.16. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 2000
[153 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5179
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Juny 2000. Núm.17. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 2000
[163 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5180
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Febrero 1996. Núm.4. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1996
[129 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5191
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Núm.18 (Octubre 2000). Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 2000
[129 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5193
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET, : Quodlibet núm.21 (Octubre 2001). Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 2001
[151 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5226
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET, : Quodlibet núm.19 (febrer 2001). Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 2001
[155 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5232
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET, : Quodlibet núm.19 (febrer 2001). Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 2001
[155 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 5233
matèries: Musicologia. Crítica musical
Quodlibet: Quodlibet nº 11 Juny 1998. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, 1998
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 Quod nº registre: 5318
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet núm. 25, Febrero 2003. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7659
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet núm.26, Junio 2003. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7660
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet núm. 27, octubre 2003. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7661
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet núm.28, febrero 2004. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7662
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet núm.29, junio 2004. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7663
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet núm. 30, octubre 2004. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7664
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet núm. 36, octubre 36. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7665
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet núm. 37, enero-abril 2007. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7666
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet núm. 38, mayo-agosto 2007. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7667
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet núm. 34, febrero 2006. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7668
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet núm. 31, febrero 2005. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7669
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet núm. 32, junio 2005. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7670
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet núm. 33, octubre 2005. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7671
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet núm. 39, septiembre-diciembre 2007. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7672
matèries: Musicologia. Crítica musical
QUODLIBET: Quodlibet. Juny 2006. Universidad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 QUOD nº registre: 7738
matèries: Musicologia. Crítica musical
RACHLIN, Ann; HELLARD, Susan: Niños famosos. Bach. Omega. Barcelona, 1993
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ/català]
087.1 RACH nº registre: 6620
matèries: Literatura infantil
RACHLIN, Ann; HELLARD, Susan: Niños famosos. Haendel. Omega. Barcelona, 1993
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ/català]
087.1 RACH nº registre: 6621
matèries: Literatura infantil
RACHLIN, Ann; HELLARD, Susan: Niños famosos. Haydn. Omega. Barcelona, 1993
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ/català]
087.1 RACH nº registre: 6622
matèries: Literatura infantil
RACHLIN, Ann; HELLARD, Susan: Niños famosos. Mozart. Omega. Barcelona, 1993
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ/català]
087.1 RACH nº registre: 6623
matèries: Literatura infantil
RACHLIN, Ann; HELLARD, Susan: Nens famosos. Chopin. Omega. Barcelona, 1994
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ/català]
087.1 RACH nº registre: 6624
matèries: Literatura infantil
RACHLIN, Ann; HELLARD, Susan: Nens famosos. Brahms. Omega. Barcelona, 1994
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ/català]
087.1 RACH nº registre: 6626
matèries: Literatura infantil
RADIGALES, Jaume: La música en el cinema. UOC, Editorial. Barcelona, 2007
[92 pàg. Llengua: CATALÀ]
791.73:78 RADI nº registre: 7528
matèries: Cinema i música
RADIO 2: 5 Siglos de música (América y España). Radio 2. Madrid, 1990
[84 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 RADI nº registre: 4774
matèries: Història
RADIO 2: Medio siglo de vihuela. Radio 2. Madrid, 1990
[127 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 RADI nº registre: 4775
matèries: Història; Instruments de música en general
RADIO 2: Música nórdica. Radio 2. Madrid, 1991
[100 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 RADI nº registre: 4776
matèries: Història
RADOMSKI, James: Manuel García (1775-1832) Maestro de bel canto y compositor. ICCMU (Instituto Complutense de Ciencias Musicales). Madrid, 2002
[361 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (GARC) RADO nº registre: 6010
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GARCÍA, Manuel (1775-1832)
RANDEL, Don: Diccionario Harvard de música. Alianza editorial. Madrid, 2001
[1113 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) RAND nº registre: 5257
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
RATTALINO, Piero: Historia del piano. El instrumento, la música y los intérpretes. Labor, Editorial. Barcelona, 1988
[302 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.91 RATT nº registre: 5119
matèries: Instruments de música en general; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
RAUGEL, Felix: El canto coral. Eudeba. Buenos Aires, 1968
[105 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
784.9 RAUG nº registre: 8345
matèries: Cant; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
READ, Herbert: Arte y sociedad. Península, Ediciones. Barcelona, 1969
[215 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.09 READ nº registre: 4491
matèries: Art. Assaig
READ, Herbert: Modern Rhythmic Notation. Victor Gollancz. Londres, 1980
[202 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.62 READ nº registre: 5649
matèries: Ritme musical. Dinàmica musical; Segle XX
RECERCA MUSICOLOGICA: Recerca musicològica, I (1981). Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 1981
[247 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.072 RECE nº registre: 4878
matèries: Musicologia. Crítica musical
RECERCA MUSICOLOGICA: Recerca musicològica, III (1983). Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 1983
[251 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.072 RECE nº registre: 4879
matèries: Musicologia. Crítica musical
RECERCA MUSICOLOGICA: Recerca musicològica, IV (1984). Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 1984
[303 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.072 RECE nº registre: 4880
matèries: Musicologia. Crítica musical
RECERCA MUSICOLOGICA: Recerca musicològica, V (1985). Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 1985
[190 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.072 RECE nº registre: 4881
matèries: Musicologia. Crítica musical
RECURSOS MUSICALES EN ESPAÑA: Recursos musicales en España (1987). Ministerio de Cultura. Madrid, 1987
[728 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.07 RECU nº registre: 4814
matèries: Maneres d'ocupar-se de música (recursos)
RECURSOS MUSICALES EN ESPAÑA: Recursos musicales en España. 1.. Ministerio de Cultura. Madrid, 1991
[395 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.07 RECU nº registre: 4815
matèries: Maneres d'ocupar-se de música (recursos)
RECURSOS MUSICALES EN ESPAÑA: Recursos musicales en España. 2. Entidades. Actividades. Ministerio de Cultura. Madrid, 1991
[661 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.07 RECU nº registre: 4816
matèries: Maneres d'ocupar-se de música (recursos)
REDFIELD, John: Música: arte y ciencia. Eudeba. Buenos Aires, 1961
[320 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781 REDF nº registre: 8344
matèries: Teoria de la música
REESE, Gustave: La música en el Renacimiento, 1.. Alianza editorial. Madrid, 1995
[666 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 REES nº registre: 5197
matèries: Història
REGER, Max: Contribuciones al estudio de la modulación. Real Musical. Madrid, 1979
[88 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 REGE nº registre: 4927
matèries: Harmonia
REGIDOR, Ramón: Temas del canto. El aparato de fonación. Real Musical. Madrid, 1975
[125 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
784.9 REGI nº registre: 7170
matèries: Cant
REICH, Steve: Writings about music. . , 1974
[78 pàg. Llengua: ]
781.61 REIC nº registre: 4994
matèries: Composició en general
REMY, Yves i Ada: Brahms. Espasa Calpe. Madrid, 1978
[158 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (BRAH) REMY nº registre: 4613
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BRAHMS, Johannes (1833-1897)
RETI, Rudolph: Tonalidad, atonalidad y pantonalidad: Estudio de algunas tendencias manifestadas en la música del siglo XX. Rialp, Ediciones. Madrid, 1965
[232 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.22 RETI nº registre: 4928
matèries: Tonalitat, atonalitat, intervals, modes i sons; Harmonia
RICART MATAS, J.: Diccionario biográfico de la música. Iberia, Ediciones. Barcelona, 1980
[1.143 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) RICA nº registre: 4511
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
RIEMANN, Hugo: Dictado musical (Educación sistemàtica del oído). Labor. Barcelona, 1943
[168 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.24 RIEM nº registre: 6821
matèries: Notació. Neumes. Solfa; Teoria de la música
RIEMANN, Hugo: Fraseo musical. Labor. Barcelona, 1936
[166 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 RIEM nº registre: 7177
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
RIERA, Carles; GALOFRÉ, Francesca; ESCALAS, Romà: Audició 2. Forma i color a la música. Dinsic (1). Barcelona, 1996
[55 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.5 RIER nº registre: 8401
matèries: Formes i gèneres musicals ; Anàlisi
RIERA, Joan: Emili Pujol. Institut d'Estudis Ilerdencs. Lleida, 2005
[387 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (PUJO) RIER nº registre: 6953
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Guitarra
PUJOL, Emili
RIKXOORT, Ronald van: Rotterdam . Uitgeverij Elmar. Rotterdam, 1989
[80 pàg. Llengua: ]
9(00) RIKX nº registre: 5079
matèries: Història general
RILKE, Rainer Maria: Cartas a un joven poeta. Alianza editorial. Madrid, 1985
[99 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
842 RILK nº registre: 5069
matèries: Literatura alemanya
RILKE, Rainer Maria: Cartas a un joven poeta. Alianza editorial. Madrid, 1985
[99 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
842 RILK nº registre: 5070
matèries: Literatura alemanya
RILKE, Rainer Maria: Cartas a un joven poeta. Alianza editorial. Madrid, 1985
[99 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
842 RILK nº registre: 5071
matèries: Literatura alemanya
RILKE, Rainer Maria: Cartas a un joven poeta. Alianza editorial. Madrid, 1985
[99 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
842 RILK nº registre: 5072
matèries: Literatura alemanya
RILKE, Rainer Maria: Cartas a un joven poeta. Alianza editorial. Madrid, 1985
[99 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
842 RILK nº registre: 5073
matèries: Literatura alemanya
RILKE, Rainer Maria: Cartas a un joven poeta. Alianza editorial. Madrid, 1985
[99 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
842 RILK nº registre: 5074
matèries: Literatura alemanya
RIMSKY-KORSAKOV, Nikolai Andreievitx: Principios de orquestación. Ricordi Americana. Buenos Aires,
[171 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.63 RIMS nº registre: 6916
matèries: Instrumentació i orquestració
RINK, John (editor): La interpretación musical. Alianza editorial. Madrid, 2006
[283 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 RINK nº registre: 7520
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
ROBBINS LANDON, H. C.: 1791 El último año de Mozart. Siruela, Ediciones. Madrid, 2006
[283 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MOZA) ROBB nº registre: 7008
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MOZART, Wolfgang Amadeus
ROBBINS LANDON, H. C.: Mozart. Los años dorados 1781-1791. Destino, Ediciones. Barcelona, 1989
[272 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 ROBB nº registre: 8218
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MOZART, Wolfgang Amadeus
ROBERTSON, Alec: La música de cámara. Taurus ediciones. Madrid, 1985
[400 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 ROBE nº registre: 4777
matèries: Història; Formes i gèneres musicals
ROBINSON, Paul: Opera and Ideas. From Mozart to Strauss. Cornell University Press. Ithaca (Nova York), 1985
[279 pàg. Llengua: ANGLÈS]
782.1 ROBI nº registre: 8302
matèries: Òpera
ROCHE, Jerome: Palestrina. Oxford University Press. Oxford, 1978
[60 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (PALE) ROCH nº registre: 4614
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
PALESTRINA, Giovanni Perluigi da
ROGRÍGUEZ SUSO, Carmen: La monodia litúrgica en el País Vasco, 1. Fragmentos con notación musical de los siglos XII al XVIII. BBK (Bilbao Bizkaia Kutxa). Bilbao, 1993
[398 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 ROGR nº registre: 5650
matèries: Musicologia. Crítica musical; Teoria i formes de las músiques nacionals, folklòriques; Notació. Neumes. Solfa
ROGRÍGUEZ SUSO, Carmen: La monodia litúrgica en el País Vasco, 3. Fragmentos con notación musical de los siglos XII al XVIII. BBK (Bilbao Bizkaia Kutxa). Bilbao, 1993
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 ROGR nº registre: 5651
matèries: Musicologia. Crítica musical; Teoria i formes de las músiques nacionals, folklòriques; Notació. Neumes. Solfa
ROHN, Matthias: Die Coda bei Johannes Brahms. Verlag der Musikalienhandlung Karl Dieter Wagner Hamburg. Hamburg, 1986
[225 pàg. Llengua: ALEMANY]
78 (BRAH) ROHN nº registre: 4615
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Anàlisi
BRAHMS, Johannes (1833-1897)
Roig Ferrer, Maria Teresa: La clave de Do. MF, Editorial. València,
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.24 Roig nº registre: 5213
matèries: Notació. Neumes. Solfa
ROLLAND, Paul: Basic Principles of Violin Playing. Alfred Music. Van Nuys (Califòrnia), 2000
[48 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.68 ROLL nº registre: 8444
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Violí
ROMANI, Oriol: Tocats pel Jazz / L’esperit de la guitarra. Amalgama Edicions. Berga, 2000
[95 pàg. Llengua: CATALÀ]
785.42 ROMA nº registre: 5189
matèries: Jazz
ROMERO, Justo: Chopin. Raíces de futuro. Antonio Machado Libros. Boadilla del Monte (Madrid), 2008
[570 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 ROME nº registre: 8042
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
CHOPIN, Frédéric
ROSEN, Charles: Schoenberg. Antoni Bosch, Editor. Barcelona, 1983
[145 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SCHO) ROSE nº registre: 4616
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
ROSEN, Charles: Schoenberg. Antoni Bosch, Editor. Barcelona, 1983
[145 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SCHO) ROSE nº registre: 4617
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
ROSEN, Charles: Le Style classique. Haydn, Mozart, Beethoven.. Gallimard. París, 1978
[590 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.035.2 ROSE nº registre: 4778
Matèries: Història: Classicisme musical
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827); MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791); HAYDN, Franz Joseph (1732-1809)
ROSEN, Charles: Formas de sonata. Labor, Editorial. Barcelona, 1987
[376 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 ROSE nº registre: 4982
Matèries: Formes i gèneres musicals
HAYDN, Franz Joseph (1732-1809); MOZART, Wolfgang Amadeus (1756-1791); BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827); SCHUBERT, Franz (1797-1828)
ROSEN, Charles: Formas de sonata. Labor, Editorial. Barcelona, 1987
[376 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 ROSE nº registre: 5108
Matèries: Anàlisi; Formes i gèneres musicals
HAYDN, Franz Joseph; MOZART, Wolfgang Amadeus; BEETHOVEN, Ludwig van
ROSEN, Charles: El piano: notas y vivencias. Alianza editorial. Madrid, 2004
[246 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 ROSE nº registre: 6991
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; piano
ROSEN, Charles: Las sonatas para piano de Beethoven. Alianza editorial. Madrid, 2005
[311 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 ROSE nº registre: 7003
Matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Anàlisi
BEETHOVEN, Ludwig van
ROSEN, Charles: El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven. Alianza editorial. Madrid, 1986
[526 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 ROSE nº registre: 7434
Matèries: Anàlisi
MOZART, Wolfgang Amadeus; HAYDN, Franz Joseph; BEETHOVEN, Ludwig van
ROSEN, Charles: El estilo clásico. Haydn, Mozart, Beethoven. Alianza editorial. Madrid, 1994
[534 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 ROSE nº registre: 8211
Matèries: Anàlisi
HAYDN, Franz Joseph; MOZART, Wolfgang Amadeus; BEETHOVEN, Ludwig van
ROSENBERG, Jakob: Rembrandt. Vida y obra. Alianza editorial. Madrid, 1987
[382 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
75 ROSE nº registre: 4493
matèries: Pintura
ROSSELLI, John: Vida de Verdi. Cambridge University Press (España). Madrid, 2001
[205 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (VERD) ROSS nº registre: 5229
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
VERDI, Giuseppe (1813-1901)
ROSTAND, Claude: Anton Webern. Alianza editorial. Madrid, 1986
[154 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (WEBE) ROST nº registre: 4618
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
WEBERN, Anton (1883-1945)
ROTHFARB, Lee A.; KURTH, Ernst: Ernst Kurth. Selected writtings. Cambridge University Press. Cambridge, 1991
[235 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 ROTH nº registre: 5154
Matèries: Anàlisi; Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifra; Harmonia
BACH, Johann Sebastian (1685-1750); BRUCKNER, Anton (1824-1896)
ROWELL, Lewis: Introducción a la filosofia de la música. Antecedentes históricos y problemas estéticos.. Gedisa. Barcelona, 1985
[237 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 ROWE nº registre: 4673
matèries: Filosofia i estètica
ROWELL, Lewis: Introducción a la filosofia de la música. Antecedentes históricos y problemas estéticos.. Gedisa. Barcelona, 1985
[237 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 ROWE nº registre: 4674
matèries: Filosofia i estètica
ROWELL, Lewis: Introducción a la filosofia de la música. Antecedentes históricos y problemas estéticos.. Gedisa. Barcelona, 1985
[237 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 ROWE nº registre: 4675
matèries: Filosofia i estètica
RUBIO I BALAGUE, Jordi: Classificació decimal (4a. edició). Teide, Editorial. Barcelona, 1982
[526 pàg. Llengua: CATALÀ]
025 RUBI nº registre: 4436
matèries: Biblioteconomia. Organització i serveis
RUBIO, Samuel: Cristobal de Morales. Estudio crítico de la Polifonia. Real Monasterio de El Escorial. El Escorial, 1969
[345 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MORA) RUBI nº registre: 4619
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MORALES, Cristóbal de
RUBIO, Samuel: Officium Hebdomadae Sanctae de Tomás L. de Victoria. Instituto de Música Religiosa. Cuenca, 1977
[337 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (VICT) RUBI nº registre: 4620
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
VICTORIA, Tomás Luis de (1548-1611)
RUBIO, Samuel: Historia de la música española, 2. Alianza editorial. Madrid, 1983
[301 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 RUBI nº registre: 4779
matèries: Història
RUBIO, Samuel: Historia de la música española, 2. Alianza editorial. Madrid, 1983
[301 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 RUBI nº registre: 4780
matèries: Història
SAID, Edward W.: Elaboraciones musicales. Debate, Editorial. Madrid, 2007
[147 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 SAID nº registre: 7519
matèries: Filosofia i estètica
SAIZ VALDIVIESO, Alfonso Carlos: Miguel Fleta. Memoria de una voz.. Laga, S.L, Ediciones. Bilbao, 1997
[307 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (FLET) SAIZ nº registre: 5148
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
FLETA, Miguel
SALADRIGUES, Miquel; CASALS, Anna M.: Introducció a la història de la música. Diseño Editorial, S.A.. Madrid, 1991
[156 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.03 SALA nº registre: 4781
matèries: Història
SALAZAR, Adolfo: La música: como proceso histórico de su invención. Fondo de cultura económica. Mèxic, 1978
[326 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SALA nº registre: 4782
matèries: Història
SALAZAR, Adolfo: La música contemporanea en España. Pulicaciones de la Universidad de Oviedo. Oviedo, 1982
[357 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SALA nº registre: 4783
matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
SALAZAR, Adolfo: La música de España. Espasa Calpe. Madrid, 1972
[166 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SALA nº registre: 4784
matèries: Història
SALAZAR, Adolfo: La música en la sociedad europea, Vol.1. Desde los primeros tiempos cristianos.. Alianza editorial. Madrid, 1983
[475 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SALA nº registre: 4785
matèries: Història
SALAZAR, Adolfo: La música en la sociedad europea, Vol.1. Desde los primeros tiempos cristianos.. Alianza editorial. Madrid, 1983
[475 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SALA nº registre: 4786
matèries: Història
SALAZAR, Adolfo: La música en la sociedad europea, Vol.2. Hasta fines del siglo XVIII. Alianza editorial. Madrid, 1983
[391 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SALA nº registre: 4787
matèries: Història
SALAZAR, Adolfo: La música en la sociedad europea, Vol.2. Hasta fines del siglo XVIII. Alianza editorial. Madrid, 1983
[391 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SALA nº registre: 4788
matèries: Història
SALAZAR, Adolfo: La música en la sociedad europea, Vol.3 . El siglo XIX (2). Alianza editorial. Madrid, 1985
[428 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SALA nº registre: 4789
matèries: Història; Història: Època romàntica
SALAZAR, Adolfo: Conceptos fundamentales en la Historia de la Música. Revista de Occidente. Madrid, 1965
[349 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SALA nº registre: 7243
matèries: Història
SALVANESCHI, Nino: El tormento de Chopin. Iberia, Ediciones. Barcelona, 1941
[240 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (CHOP) SALV nº registre: 7240
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
CHOPIN, Frédéric
SALVAT, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO: Diccionario enciclopédico Salvat, Vol.1 (A-Alf). Salvat Editores. Barcelona, 1969
[504 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
03 SALV nº registre: 4438
matèries: Enciclopèdies generals
SALVAT, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO: Diccionario enciclopédico Salvat, Vol.2 (Alf - Arba). Salvat Editores. Barcelona, 1969
[504 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
03 SALV nº registre: 4439
matèries: Enciclopèdies generals
SALVAT, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO: Diccionario enciclopédico Salvat, Vol.3 (Arbac - Azaga). Salvat Editores. Barcelona, 1969
[504 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
03 SALV nº registre: 4440
matèries: Enciclopèdies generals
SALVAT, DICCIONARIO ENCICLOPEDICO: Diccionario enciclopédico Salvat, Vol.4 (Azaz - Bip). Salvat Editores. Barcelona, 1969
[504 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
03 SALV nº registre: 4441
matèries: Enciclopèdies generals
SALVAT. ENCICLOPEDIA DE LOS GRANDES TEMAS DE LA MUSICA: Enciclopedia salvat de los grandes temas de las música, Tomo 4. Salvat Editores. Barcelona, 1983
[96 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) SALV nº registre: 4502
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
SALVAT, Ricard: Historia del teatro moderno I. Los inicios de la nueva objetividad.. Península, Ediciones. Barcelona, 1981
[305 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
79(09) SALV nº registre: 5057
matèries: Teatre. Històriia
SALVAT, Ricard: El teatro como texto, como espectáculo. Montesinos Editor. Barcelona, 1983
[152 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
79(09) SALV nº registre: 5058
matèries: Teatre. Històriia
SALVAT, Ricard: El teatro de los años 70. Diccionario de urgencia.. Península, Ediciones. Barcelona, 1974
[299 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
79(09) SALV nº registre: 5059
matèries: Teatre. Històriia
SALVETTI, Guido: Il Novecento, Volum I. di Torino, Edizioni. Turí, 1979
[219 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.03 SALV nº registre: 4790
matèries: Història; Història: Època romàntica
SALZER, Fèlix: Audición estructural. Labor, Editorial. Barcelona, 1990
[665 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 SALZ nº registre: 4929
matèries: Anàlisi; Formes i gèneres musicals
SALZER, Fèlix: Structural hearing. Dover Publications. Nova York, 1982
[349 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 SALZ nº registre: 4930
matèries: Anàlisi; Formes i gèneres musicals
SALZER, Fèlix; SHACHTER, Carl: El contrapunto en la composición. El estudio de la conducción de las voces. Idea Books. Barcelona, 1999
[449 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.42 SALZ nº registre: 5161
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat; Composició en general
SALZMAN, Eric: La música del siglo XX. Víctor Lerú. Buenos Aires, 1979
[260 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SALZ nº registre: 4791
matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
SAMPABLO, Alberto: Dmitri Xostakóvitx. La llibertat encadenada. Consorci de l'Auditori i l'Orquestra. Barcelona, 2005
[57 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (SHOS) SAMP nº registre: 6696
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SHOSTAKOVICH, Dimitry
SAMS, Eric: Les Lieder de Brahms. Actes du Sud. París, 1989
[95 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 (BRAH) SAMS nº registre: 4621
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Anàlisi
BRAHMS, Johannes (1833-1897)
SAMSON, Jim: The music of Szymanowski. Kahn & Averill. Londres, 1990
[220 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (SZYM) SAMS nº registre: 4622
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Anàlisi
SZYMANOWSKI, Karol (1882-1937)
SÁNDOR, Frigyes (ed.): La educación musical en Hungría. Real Musical. Madrid, 1981
[310 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 SÁND nº registre: 6709
matèries: Musicologia. Crítica musical; educació
SARDÀ RICO, Esther: En forma: ejercicios para músicos. Paidós. Barcelona, 2003
[196 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 SARD nº registre: 6009
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo; Intèrprets i executants
SCHAEFFER, Pierre: Tratado de los objetos musicales. Alianza editorial. Madrid, 1988
[337 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.91 SCHA nº registre: 8049
matèries: Instruments de música en general
SCHAEFFER, Pierre: La musique concrète. Presses Universitaires de France. París, 1973
[125 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781 SCHA nº registre: 8342
matèries: Teoria de la música; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
SCHENKER, Heinrich: Five Graphic Music Analyses. Dover Publications. Nova York, 1969
[61 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.41 SCHE nº registre: 5110
matèries: Harmonia; Anàlisi
SCHENKER, Heinrich: Tratado de armonía. . , 1990
[486 pàg. Llengua: ]
781.41 SCHE nº registre: 5718
matèries: Harmonia; Teoria de la música
SCHERCHEN, A.: El arte de dirigir la orquesta. Labor, Editorial. Barcelona, 1988
[306 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.68 SCHE nº registre: 5007
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
SCHERZO: SCHERZO Nº 184, marzo 2004. Scherzo Editorial. Madrid, 2004
[144 pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 6417
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 185, abril 2004. Scherzo Editorial. Madrid,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 6418
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 186, mayo 2004. Scherzo Editorial. Madrid,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 6419
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 188, julio-agosto 2004. Scherzo Editorial. Madrid,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 6420
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 189, septiembre 2004. Scherzo Editorial. Madrid,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 6421
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO : SCHERZO Nº 191, noviembre 2004. Scherzo Editorial. Madrid,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 6422
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO : SCHERZO Nº 145, junio 200. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7701
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO : SCHERZO Nº 186, mayo 2004. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7702
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO : SCHERZO Nº 187, junio 2004. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7703
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO : SCHERZO Nº 190, octubre 2004. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7704
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO : SCHERZO Nº 192, diciembre 2004. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7705
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO : SCHERZO Nº 193, enero 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7706
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO : SCHERZO Nº 194, febrero 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7707
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO : SCHERZO Nº 196, abril 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7708
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO : SCHERZO Nº 197, mayo 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7709
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO : SCHERZO Nº 198, junio 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7710
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO : SCHERZO Nº 200, setembre 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7711
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 201, octubre 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7712
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 202, novembre 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7713
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 203, desembre 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7714
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 204, gener 2006. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7715
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 205, febrer 2006. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7716
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 206, març 2006. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7717
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 209, juny 2006. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7718
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 215, gener 2007. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7719
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 216, febrer 2007. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7720
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 217, març 2007. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7721
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 218, abril 2007. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7722
matèries: Musicologia. Crítica musical; Cinema i música
SCHERZO: SCHERZO Nº 222, setembre 2007. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7723
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 223, octubre 2007. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7724
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 224, novembre 2007. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7725
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 226, gener 2008. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7726
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 227, febrer 2008. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7727
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 230, maig 2008. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7728
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 231, juny 2008. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7729
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 232, juliol-agost 2008. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7730
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 199, juliol-agost 2005. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7731
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 207, abril 2006. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7732
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 208, maig 2006. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7733
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 211, septembre 2006. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7734
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 212, octubre 2006. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7735
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHERZO: SCHERZO Nº 210, juliol-agost 2006. Goldberg. Pamplona,
[ pàg. Llengua: ]
78.072 SCHE nº registre: 7736
matèries: Musicologia. Crítica musical
SCHLOEZER, Boris de: Problemas de la música moderna. Seix Barral. Barcelona, 1973
[223 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 SCHL nº registre: 4678
matèries: Filosofia i estètica; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
SCHLOEZER, Boris de: Introduction à J.-S. Bach. Gallimard. París, 1947
[307 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78.01 SCHL nº registre: 6694
Matèries: Filosofia i estètica
BACH, Johann Sebastian
SCHMALFELDT, Janet: Wozzech. Berg’s. Harmonic language and dramatic design. Yale University Press. New Haven/Londres, 1983
[281 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.41 SCHM nº registre: 4931
Matèries: Harmonia;
BERG, Alban (1885-1935)
SCHMUTZLER, Robert: El Modernismo. Alianza editorial. Madrid, 1982
[209 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.036 SCHM nº registre: 4472
matèries: Art. Estils posteriors al romanticisme
SCHOENBERG, Arnold: Coherence, Counterpoint, Instrumentation, Instruction in Form. University of Nebraska Press. Lincoln i Londres, 1994
[135 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.61 SCHO nº registre: 4411
matèries: Composició en general; Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifra; Instrumentació i orquestració
SCHOENBERG, Arnold: El estilo y la idea. Taurus ediciones. Madrid, 1963
[285 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 SCHO nº registre: 4676
Matèries: Filosofia i estètica; Composició en general
BRAHMS, Johannes
SCHOENBERG, Arnold: Journal de Berlin. . , 1990
[93 pàg. Llengua: ]
78.01 SCHO nº registre: 4677
matèries: Filosofia i estètica
SCHOENBERG, Arnold: Style and idea. Faber and Faber. Londres, 1984
[559 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.01 SCHO nº registre: 4679
Matèries: Filosofia i estètica; Composició en general
BRAHMS, Johannes; SCHOENBERG, Arnold; WEBERN, Anton; BERG, Alban; MAHLER, Gustav
SCHOENBERG, Arnold: Armonia. Real Musical. Madrid, 1979
[501 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 SCHO nº registre: 4932
matèries: Harmonia
SCHOENBERG, Arnold: Armonia. Real Musical. Madrid, 1979
[501 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 SCHO nº registre: 4933
matèries: Harmonia
SCHOENBERG, Arnold: Armonia. Real Musical. Madrid, 1979
[501 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 SCHO nº registre: 4934
matèries: Harmonia
SCHOENBERG, Arnold: Funciones estructurales de la armonia. Labor, Editorial. Barcelona, 1990
[191 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 SCHO nº registre: 4935
matèries: Harmonia
SCHOENBERG, Arnold: Funciones estructurales de la armonia. Labor, Editorial. Barcelona, 1990
[191 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 SCHO nº registre: 4936
matèries: Harmonia
SCHOENBERG, Arnold: Funciones estructurales de la armonia. . Inèdit. ,
[82 pàg. Llengua: ]
781.41 SCHO nº registre: 4937
matèries: Harmonia
SCHOENBERG, Arnold: Structural functions of harmony. Faber and Faber. Londres, 1969
[203 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.41 SCHO nº registre: 4938
matèries: Harmonia
SCHOENBERG, Arnold: Ejercicios preliminares de contrapunto. Inèdit. ,
[210 pàg. Llengua: ]
781.42 SCHO nº registre: 4947
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat
SCHOENBERG, Arnold: Ejercicios preliminares de contrapunto. Labor, Editorial. Barcelona, 1990
[240 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.42 SCHO nº registre: 4948
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat
SCHOENBERG, Arnold: Preliminary exercises in counterpoint.. Faber and Faber. Londres, 1982
[231 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.42 SCHO nº registre: 4949
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat
SCHOENBERG, Arnold: Fundamentals of musical composition. Faber and Faber. Londres, 1973
[224 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 SCHO nº registre: 4983
matèries: Formes i gèneres musicals ; Composició en general
SCHOENBERG, Arnold: El estilo y la idea. Taurus ediciones. Madrid, 1963
[285 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 SCHO nº registre: 5118
Matèries: Filosofia i estètica; Composició en general
BRAHMS, Johannes; SCHOENBERG, Arnold
SCHOENBERG, Arnold: Fundamentos de la composición musical. Real Musical. Madrid, 2001
[263 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 SCHO nº registre: 5230
matèries: Formes i gèneres musicals ; Composició en general
SCHOENBERG, Arnold: Armonía. Real Musical. Madrid, 1974
[501 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 SCHO nº registre: 6405
matèries: Harmonia
SCHOENBERG, Arnold: Modelos para estudiantes de composición. Ejemplos musicales, guía y glosario. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1988
[45 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.6 SCHO nº registre: 6707
matèries: Composició i interpretació musicals
SCHOENBERG, Arnold: Armonía. Real Musical. Madrid, 1979
[501 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 SCHO nº registre: 6822
matèries: Harmonia
SCHOENBERG, Arnold: Funciones estructurales de la armonía. Labor, Editorial. Barcelona, 1990
[191 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 SCHO nº registre: 6824
matèries: Harmonia
SCHOENBERG, Arnold: Armonía. Real Musical. Madrid,
[501 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 SCHO nº registre: 8210
matèries: Harmonia
SCHOLES, Percy A.: Diccionario Oxford de la música, Vol.1 (A-H). Edhasa. Barcelona, 1984
[665 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) SCHO nº registre: 4512
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
SCHOLES, Percy A.: Diccionario Oxford de la música, Vol.2 (I-Z). Edhasa. Barcelona, 1984
[708 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) SCHO nº registre: 4513
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
SCHULLER, Gunther: El Jazz. Sus raices y su desarrollo.. Víctor Lerú. Buenos Aires, 1978
[412 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
785.42 SCHU nº registre: 5044
matèries: Jazz
SCHUMANN, Robert: Schumann por él mismo. Ave, Ediciones. Barcelona, 1955
[230 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SCHU) SCHU nº registre: 6714
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHUMANN, Robert
SCHUMANN, Robert: Papeles íntimos de Clara y Roberto Schumann. Horizontes. València,
[299 pàg. Llengua: ]
78 (SCHU) SCHU nº registre: 7237
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHUMANN, Robert
SCHWEITZER, Albert: J. S. Bach. El músico poeta. . ,
[ pàg. Llengua: ]
78 (BACH) SCHW nº registre: 6915
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BACH, Johann Sebastian
SEARLE, Humphrey: El contrapunto del siglo XX. Vergara. Barcelona, 1957
[198 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.42 SEAR nº registre: 4950
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat
SEGARRA, Irineu: Mètode Irineu Segarra. Escola de pedagogia musical. Escola de Pedagogia Musical. Barcelona, 1992
[79 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.24 SEGA nº registre: 4905
matèries: Notació. Neumes. Solfa
SEGARRA, Irineu: El meu llibre de música. Llenguatge musical. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Montserrat, 1993
[95 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.69 SEGA nº registre: 5031
matèries: Instruments. Tècnica
SEGOND, André: Georges Thill ou l'âge d'or de l'Opéra. Jacques-Marie Laffont et Associés. Lió, 1980
[278 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 SEGO nº registre: 7244
Matèries: Cant; Òpera
Thill, Georges
SEGUÍ, S.; CARBONELL, Josep M.; MONTESINOS, E.; MARTÍ, E.: Octocordo. Cuadernos de dictado musical. Libro del alumno No.2. Piles. València, 1992
[86 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.24 SEGU nº registre: 4903
matèries: Notació. Neumes. Solfa
SEGUÍ, S.; CARBONELL, Josep M.; MONTESINOS, E.; MARTÍ, E.: Octocordo. Cuadernos de dictado musical. Libro del profesor No.2. Piles. València, 1992
[79 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.24 SEGU nº registre: 4904
matèries: Notació. Neumes. Solfa
SELVA, Blanca: Les sonates de Beethoven.. Impremta Atenes A.G.. Barcelona, 1927
[305 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.5 SELV nº registre: 5200
Matèries: Formes i gèneres musicals
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827)
SERRAT, Maria: Els ensenyaments musicals a Catalunya 1996/2002. Prohom Edicions. Barcelona, 2005
[124 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.071.4 SERR nº registre: 7295
matèries: Professors de música
SHAKESPEARE, William: Sonetos. . , 1982
[181 pàg. Llengua: ]
841 SHAK nº registre: 5062
matèries: Literatura anglesa
SHAKESPEARE, William: Antonio y Cleopatra, 5a. edició. Espasa Calpe. Madrid, 1979
[151 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
841 SHAK nº registre: 5063
matèries: Literatura anglesa
SHAKESPEARE, William: Macbeth. Alianza editorial. Madrid, 1981
[163 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
841 SHAK nº registre: 5064
matèries: Literatura anglesa
SHAKESPEARE, William: El rey Lear / Otello. Planeta. Barcelona, 1980
[206 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
841 SHAK nº registre: 5065
matèries: Literatura anglesa
SHAKESPEARE, William: Romeo y Julieta / Julio César. Planeta. Barcelona, 1981
[174 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
841 SHAK nº registre: 5066
matèries: Literatura anglesa
SHAKESPEARE, William: Venus y Adonis / Medida por medida. Espasa Calpe. Madrid, 1974
[168 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
841 SHAK nº registre: 5067
matèries: Literatura anglesa
SHANET, HOWARD: Método de lectura musical. Taurus ediciones. Madrid, 1981
[189 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.2 SHAN nº registre: 8409
matèries: Teoria general de la música; Mètodes musicals
SIERRA i FABRA, Jordi: Òperes explicades per a nens. Grup editorial 62. Barcelona, 2006
[156 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 SIER nº registre: 7437
matèries: Literatura infantil; Òpera; Literatura infantil: 13 a 15 anys
SILBERMAN, Alphons: Guía de Mahler. Alianza editorial. Madrid, 1994
[353 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 SILB nº registre: 7543
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MAHLER, Gustav
SIMPSON, Robert: La sinfonia (1). De Haydn a Dvorak.. Taurus ediciones. Madrid, 1983
[341 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 SIMP nº registre: 4984
matèries: Formes i gèneres musicals
SIMPSON, Robert: La sinfonia (2). De Elgar a la actualidad.. Taurus ediciones. Madrid, 1983
[269 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 SIMP nº registre: 4985
matèries: Formes i gèneres musicals
SIOHAN, Robert: Stravinsky. Antoni Bosch, Editor. Barcelona, 1983
[220 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (STRA) SIOH nº registre: 4623
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
STRAVINSKY, Igor (1882-1971)
SLABY, Rudolf; GROSSMAN, Rudolf: Diccionario de las lenguas española y alemana, tomo I (español-alemán). Herder. Barcelona, 1986
[1.139 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
442(03)434 SLAB nº registre: 4464
matèries: Diccionari alemany/castellà
SLABY, Rudolf; GROSSMAN, Rudolf: Diccionario de las lenguas española y alemana, tomo II (alemán-español). Herder. Barcelona, 1986
[1.201 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
442(03)434 SLAB nº registre: 4465
matèries: Diccionari alemany/castellà
SOCIETAT CATALANA DE MUSICOLOGIA, : Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia IV/1997. Institut d'Estudis Catalans . Barcelona, 1999
[251 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.072 SOCI nº registre: 5254
matèries: Musicologia. Crítica musical
SOCIETAT CATALANA DE MUSICOLOGIA, : Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia III/1995. Institut d'Estudis Catalans . Barcelona, 1996
[152 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.072 SOCI nº registre: 5255
matèries: Musicologia. Crítica musical
SOLER I AMIGO, Joan: Barres i onades. Ajuntament de Badalona. Badalona, 1982
[115 pàg. Llengua: CATALÀ]
9(46.71) SOLE nº registre: 5090
matèries: Història de Catalunya
SOLER I SARDA, Josep: El significat de l’artista en la societat actual. Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi. Barcelona, 1983
[28 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.01 SOLE nº registre: 4680
matèries: Filosofia i estètica
SOLER I SARDA, Josep: El significat de l’artista en la societat actual. Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi. Barcelona, 1983
[28 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.01 SOLE nº registre: 4681
matèries: Filosofia i estètica
SOLER I SARDA, Josep: Sobre “Tristan” y “Parsifal”. Eusko Ikaskuntza, Editorial. San Sebastián,
[25 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 SOLE nº registre: 4682
Matèries: Filosofia i estètica; Òpera
WAGNER, Richard (1813-1883)
SOLER, Josep: Escrito sobre música y dos poemas. Boileau. Barcelona
, 1994
[687 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 SOLE nº registre: 4381
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
Abbado, Claudio
SOLER, Josep: Diccionario de música. Grijalbo. Barcelona, 1985
[261 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) SOLE nº registre: 4792
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
SOLER, Josep: La música-I. De la época religiosa a la edad de la razón. Montesinos Editor. Barcelona, 1987
[127 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SOLE nº registre: 4793
matèries: Història
SOLER, Josep: La música-I. De la época religiosa a la edad de la razón. Montesinos Editor. Barcelona, 1987
[127 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SOLE nº registre: 4794
matèries: Història
SOLER, Josep: La música-I. De la época religiosa a la edad de la razón. Montesinos Editor. Barcelona, 1987
[127 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SOLE nº registre: 4795
matèries: Història
SOLER, Josep: La música-II. De la Revolución francesa a la edad de la economia . Montesinos Editor. Barcelona, 1987
[142 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SOLE nº registre: 4796
matèries: Història
SOLER, Josep: La música-II. De la Revolución francesa a la edad de la economia . Montesinos Editor. Barcelona, 1987
[142 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SOLE nº registre: 4797
matèries: Història
SOLER, Josep: Fuga. Técnica e historia. Antoni Bosch, Editor. Barcelona, 1980
[149 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.42 SOLE nº registre: 4951
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat
SOLER, Josep: Fuga. Técnica e historia. Antoni Bosch, Editor. Barcelona, 1980
[149 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.42 SOLE nº registre: 5098
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat
SOLER, Josep: Otros escritos y poemas. Libros del Innombrable. Saragossa, 1999
[191 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 SOLE nº registre: 5168
matèries: Filosofia i estètica
SOLER, Josep: Nuevos escritos y poemas. Libros del Innombrable. Saragossa, 2003
[305 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 SOLE nº registre: 3715
Matèries: Filosofia i estètica; Òpera
SOLER, Josep (1935)
SOLER, Josep: J. S. Bach. Una estructura del dolor. Scherzo Fundación. Madrid, 2004
[156 pàg. Llengua: ]
78 (BACH) SOLE nº registre: 6428
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BACH, Johann Sebastian
SOLER, Josep: Música y ética. CM edicions. Barcelona, 2006
[241 pàg. Llengua: ]
78.01 SOLE nº registre: 7332
matèries: Filosofia i estètica
SOLER, Josep: Escrito sobre música y dos poemas. Boileau. Barcelona
, 1994
[687 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 SOLE nº registre: 5667
matèries: Filosofia i estètica
SOLER, Josep: Musica Enchiriadis. Un última mirada. Scherzo Editorial. Madrid, 2011
[525 pàg. Llengua: ]
78.01 SOLE nº registre: 8299
matèries: Filosofia i estètica
Solti, Georg: Memorias. Acento Editorial. Madrid, 1998
[301 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 Solt nº registre: 8337
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
Solti, Georg
SOPENA IBAÑEZ, Francisco: Picasso y la música. Ministerio de Cultura. Madrid, 1982
[171 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SOPE nº registre: 4798
matèries: Història
SOPEÑA, Federico: Música y literatura: Estudios. Rialp, Ediciones. Madrid, 1989
[302 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 SOPE nº registre: 4683
matèries: Filosofia i estètica
SOPEÑA, Federico: El “requiem” de la música romántica. Rialp, Ediciones. Madrid, 1965
[146 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SOPE nº registre: 5122
matèries: Història; Història: Època romàntica
SPEADS, Carola H.: Abc de la respiración. Edaf. Madrid, 1980
[171 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
784.9 SPEA nº registre: 7252
matèries: Cant; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
SPYCKET, Jérôme: Kathleen Ferrier. Payot Lausanne, Editions. París,
[ pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 SPYC nº registre: 7241
Matèries: Cant
FERRIER, Kathleen
STEIN, Erwin: Arnold Schoenberg. Cartas. Turner, Ediciones. Madrid, 1987
[330 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SCHO) STEI nº registre: 4624
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
STEIN, Erwin: Arnold Schoenberg. Letters. Faber and Faber. Londres, 1987
[309 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (SCHO) STEI nº registre: 4625
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
STENDHAL: Vida de Rossini. Aguilar. Madrid, 1987
[460 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (ROSS) STEN nº registre: 4626
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
ROSSINI, Gioacchino (1792-1868)
STEPHAN, Rudolf: Die Wiener Schule. Wissenschatliche Buchgesellschaft. Darmstadt, 1989
[425 pàg. Llengua: ALEMANY]
781.5 STEP nº registre: 4986
Matèries: Anàlisi
BERG, Alban (1885-1935); SCHOENBERG, Arnold (1874-1951); WEBERN, Anton (1883-1945)
STEVENSON, Robert: La música en las catedrales españolas del Siglo de Oro. Alianza editorial. Madrid, 1992
[600 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 STEV nº registre: 4800
matèries: Història; Història: Música del Renaixement
STONE, Kurt: Music Notation in the Twentieth Century. A Practical Guidebook. W. W. Norton & Company, Inc. Nova York, 1980
[357 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.021 STON nº registre: 8051
matèries: Escriptura de la partitura, instrumentació etc.; Notació. Neumes. Solfa
STORNI, Eduardo: Ginastera. Espasa Calpe. Madrid, 1983
[212 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 STOR nº registre: 8164
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
GINASTERA, Alberto
STRAVINSKY, Igor: Crónicas de mi vida. Nuevo Arte Thor. Barcelona, 1985
[188 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (STRA) STRA nº registre: 4627
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
STRAVINSKY, Igor (1882-1971)
STRAVINSKY, Igor: Poética musical. Taurus ediciones. Madrid, 1981
[137 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 STRA nº registre: 4684
matèries: Filosofia i estètica
STROBEL, Heinrich: Claude Debussy. Rialp, Ediciones. Madrid, 1966
[364 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (DEBU) STRO nº registre: 4628
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
DEBUSSY, Claude (1862-1918)
STRUNK, Oliver: Source readings in music history No.1: Antiquity and the Middle Ages. Faber and Faber. Londres, 1981
[192 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.03 STRU nº registre: 4801
matèries: Història; Història: Música medieval
STRUNK, Oliver: Source readings in music history No.4: The Classic Era. Faber and Faber. Londres, 1981
[170 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.03 STRU nº registre: 4802
matèries: Història; Història: Classicisme musical
STRUNK, Oliver: The Renaissance. Faber and Faber. Londres, 1981
[175 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.03 STRU nº registre: 4803
matèries: Història; Història: Música del Renaixement
STRUNK, Oliver: The Romantic Era. Faber and Faber. Londres, 1981
[167 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.03 STRU nº registre: 4804
matèries: Història; Història: Època romàntica
STRUNK, Oliver: The Baroque Era. Faber and Faber. Londres, 1965
[218 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.03 STRU nº registre: 5109
matèries: Història; Història: Música barroca
STUCKENSCHMIDT, H.H.: Arnold Schoenberg. Rialp, Ediciones. Madrid, 1964
[206 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SCHO) STUC nº registre: 4629
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
STUCKENSCHMIDT, H.H.: La música del siglo XX. Guadarrama. Madrid, 1960
[255 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 STUC nº registre: 4805
matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
STUCKENSCHMIDT, H.H.: Schönberg. Vida, contexto, obra. Alianza editorial. Madrid, 1991
[490 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (SCHO) STUC nº registre: 5225
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Anàlisi
SCHOENBERG, Arnold (1874-1951)
SUÁREZ-PAJARES, Javier: Joaquín Rodrigo. Imágenes de una vida plena [1901-1999]. SGAE. Madrid, 2001
[330 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (RODR) SUÁR nº registre: 5250
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
RODRIGO, Joaquín (1901-1999)
SUBIRA, José: Historia universal de la música . Plus-Ultra, Editorial. Madrid, 1953
[477 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 SUBI nº registre: 4806
matèries: Història
SUÑOL, Gregorio: Método completo de canto gregoriano según la escuela de Solesmes. Abadia de Montserrat. Barcelona, 1943
[227 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.24 SUÑO nº registre: 6708
matèries: Notació. Neumes. Solfa; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
SUTCLIFFE, W.Dean: Haydn. String quartets, Op.70. Cambridge University Press. Cambridge, 1992
[114 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 SUTC nº registre: 5162
Matèries: Anàlisi
HAYDN, Franz Joseph (1732-1809)
SZIGETI, Joseph: Szigeti on the violin. Dover Publications. Nova York, 1979
[234 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.69 SZIG nº registre: 5032
matèries: Instruments. Tècnica
TALBOT, Michael: Vivaldi. Alianza editorial. Madrid, 1999
[241 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (VIVA) TALB nº registre: 6998
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
VIVALDI, Antonio
TALTABULL, Cristòfor: Contrapunto escolástico. Inèdit. ,
[112 pàg. Llengua: ]
781.42 TALT nº registre: 4952
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat
TAPPOLET, Willy: La notation musicale et son influence sur la practique de la musique du moyen age à nos jours. de la Baconnière, Editions. Neuchatel, 1947
[108 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.24 TAPP nº registre: 4906
matèries: Notació. Neumes. Solfa; Història
TCHAIKOVSKY: Tchaikovsky i els nens. Bellaterra Música. Bellaterra (Barcelona), 2006
[24 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 TCHA nº registre: 7444
Matèries: Literatura infantil
TCHAIKOVSKY, Piotr Ilich
TECNICA DEL FAGOT: Técnica del fagot. Desconeguda. ,
[104 pàg. Llengua: ]
781.69 TECN nº registre: 5033
matèries: Instruments. Tècnica
TÉLLEZ, José Luis: Para acercarse a la música. Salvat Editores. Barcelona, 1981
[64 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.9 TÉLL nº registre: 8406
matèries: Qüestions diverses
TEMES, José Luís: Tratado de Solfeo contemporaneo, Va. Lineas, Ediciones. Madrid, 1984
[362 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.24 TEME nº registre: 4907
matèries: Notació. Neumes. Solfa
TEMES, José Luís: Tratado de Solfeo contemporaneo, Vb. Lectura medida. Lineas, Ediciones. Madrid, 1984
[87 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.24 TEME nº registre: 4908
matèries: Notació. Neumes. Solfa
TEMES, José Luís: Tratado de Solfeo contemporaneo, Vc. Entonación. Lineas, Ediciones. Madrid, 1984
[101 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.24 TEME nº registre: 4909
matèries: Notació. Neumes. Solfa
TEMPERLEY, Nicholas: Haydn. The Creation. Cambridge University Press. Cambridge, 1991
[135 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 TEMP nº registre: 4630
Matèries: Anàlisi
HAYDN, Franz Joseph (1732-1809)
TEMPORADAS DE LA MUSICA: Temporadas de la música. Opera a tope. P.Temporadas, S.L.. Madrid, 1991
[98 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 TEMP nº registre: 4882
matèries: Musicologia. Crítica musical; Òpera
TEMPORADAS DE LA MUSICA: Temporadas de la música. Gioacchino Rossini. P.Temporadas, S.L.. Madrid, 1991
[128 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.072 TEMP nº registre: 4883
matèries: Musicologia. Crítica musical; Qüestions diverses
TOCH, Ernst: The shaping forces in music. Dover Publications. Nova York, 1977
[260 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.41 TOCH nº registre: 4939
matèries: Harmonia; Melodia. Melopea; Formes i gèneres musicals ; Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat
TOCH, Ernst: Elementos constitutivos de la música. Idea Books. Barcelona, 2001
[260 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 TOCH nº registre: 5237
matèries: Harmonia; Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifra; Formes i gèneres musicals
TODD, R.Larry: Mendelssohn and his world. Princeton University Press. Princeton, 1991
[401 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (MEND) TODD nº registre: 4631
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Anàlisi
MENDELSSOHN, Felix (1809-1847)
TODD, R. Larry : Mendelssohn. The Hebrides and other overtures. Cambridge University Press. Cambridge, 1993
[121 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 TODD nº registre: 5158
Matèries: Anàlisi
MENDELSSOHN, Felix (1809-1847)
TOORN, Pieter C. van den: The Music of Igor Stravinsky. Yale University Press. New Haven/Londres, 1983
[512 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (STRA) TOOR nº registre: 4632
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Anàlisi
STRAVINSKY, Igor (1882-1971)
TORO, Xelís de: El trompetista i la lluna. Edebé. Barcelona, 1999
[58 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
087.1 TORO nº registre: 6632
matèries: Literatura infantil
TORRE BERTUCCI, José: Método de contrapunto (9a. edició).. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1947
[336 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.42 TORR nº registre: 4953
matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat
TOSI, Pierfrancesco: L'art du chant. d'aujourd'hui, Editions. París, 1978
[176 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 TOSI nº registre: 7165
matèries: Cant
TOUMA, Habib Hassan: La música de los árabes.-. Alpuerto, Editorial. Madrid, 1998
[193 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 TOUM nº registre: 5163
matèries: Història
TOYNBEE, Arnold: La Historia. Los grandes movimientos de la historia a través del tiempo, las civilizaciones y las religiones.. Noguer, S.A., Editorial. Barcelona-Madrid, 1975
[583 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(00) TOYN nº registre: 5078
matèries: Història general
TOYNBEE, Arnold: Estudio de la Historia, Vol. I / IV . Alianza editorial. Madrid, 1975
[527 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
901 TOYN nº registre: 5093
matèries: Història. Filosofia de la
TOYNBEE, Arnold: Estudio de la Historia, Vol. V / VIII. Alianza editorial. Madrid, 1971
[503 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
901 TOYN nº registre: 5094
matèries: Història. Filosofia de la
TOYNBEE, Arnold: Estudio de la Historia, Vol. IX / XIII. Alianza editorial. Madrid, 1971
[477 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
901 TOYN nº registre: 5095
matèries: Història. Filosofia de la
TRANCHEFORT, François-René de: Guia de la música de piano y de clavecín. Taurus ediciones. Madrid, 1990
[872 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 TRAN nº registre: 4807
matèries: Història;
TRIAS, Núria: Jocs rítmics 1. Dinsic (1). Barcelona, 2001
[45 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.62 TRIA nº registre: 8183
matèries: Ritme musical. Dinàmica musical
TRIAS, Núria: Jocs rítmcs 2. Dinsic (1). Barcelona, 2009
[45 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.62 TRIA nº registre: 8184
matèries: Ritme musical. Dinàmica musical
TUBEUF, André: Le chant retrouvé. Sept divas: renaissance de l'Opéra. Fayard. París, 1979
[253 pàg. Llengua: FRANCÈS]
784.9 TUBE nº registre: 7180
Matèries: Cant; Òpera
Sutherland, Joan; Caballé, Montserrat; Schwarzkopf, Elisabeth
TUNLEY, David: Couperin. BBC Publications. Londres, 1982
[104 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78 (COUP) TUNL nº registre: 4633
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
COUPERIN, François (1668-1733)
TURECK, Rosalyn: Introducción a la interpretación de J.S.Bach.. Alpuerto, Editorial. Madrid, 1974
[87 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.6 TURE nº registre: 5203
Matèries: Composició i interpretació musicals; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
TURECK, Rosalyn: An Introduction to the performance of Bach, book III. Oxford University Press. Oxford, 1960
[39 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.6 TURE nº registre: 5204
Matèries: Composició i interpretació musicals; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
TURECK, Rosalyn: An Introduction to the performance of Bach, book I. Oxford University Press. Oxford, 1960
[23 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.6 TURE nº registre: 5205
Matèries: Composició i interpretació musicals; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
TURECK, Rosalyn: An Introduction to the performance of Bach, book II. Oxford University Press. Oxford, 1960
[24 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.6 TURE nº registre: 5206
Matèries: Composició i interpretació musicals; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
UBEDA I COMAS, Joan: Lèxic Musical. Els noms de la música.. . , 1998
[240 pàg. Llengua: ]
78.(03) UBED nº registre: 5152
matèries: Diccionaris i enciclopèdies
UREÑA, Josep: Elisard Sala a Bagà. La inspiració d'un paisatge. Amalgama Edicions. Berga, 2000
[343 pàg. Llengua: CATALÀ]
78 (SALA) UREÑ nº registre: 6906
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
SALA, Elisard
VALENTIN, Erich: Beethoven. Eine Bildbiographie. Deutsche Buch-Gemeinschaft. Berlín, 1957
[147 pàg. Llengua: ALEMANY]
78 (BEET) VALE nº registre: 7254
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
BEETHOVEN, Ludwig van
VALERA CASES, Augusto: Cruz y drama de la música. Alpuerto, Editorial. Madrid, 1985
[150 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 VALE nº registre: 4685
matèries: Filosofia i estètica
VALERY, Paul: La jove parca. 62, Edicions. Barcelona, 1980
[84 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.01 VALE nº registre: 4686
matèries: Filosofia i estètica
VALERY, Paul: Teoria poética y estética. Visor. Madrid, 1990
[207 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 VALE nº registre: 4687
matèries: Filosofia i estètica
VALLRIBERA, Pere: El piano. Su aparición y desarrollo. Compositores, pianistas, pedagogos. Clivis Publicacions (1). Barcelona, 1983
[157 pàg. Llengua: CATALÀ]
781.68 VALL nº registre: 6710
matèries: Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
VALLS, Manel: Para entender la música. Alianza editorial. Madrid, 1978
[178 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 VALL nº registre: 6375
matèries: Filosofia i estètica; Teoria de la música; Història
VALLS, Manel: La música española después de Manuel de Falla. Revista de Occidente. Madrid, 1962
[311 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 VALL nº registre: 8047
matèries: Història; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
VALLS, Manel: La música en el món d'avui i altres assaigs. Moll. Palma de Mallorca, 1971
[173 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 VALL nº registre: 8300
matèries: Filosofia i estètica
VALVERDE, José Maria: La literatura. Qué era y qué es.. Montesinos Editor. Barcelona, 1982
[118 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
8 VALV nº registre: 5052
matèries: Literatura
VAN DER MEER, Ron; BERKELEY, Michael: Carpeta de música. Destino, Ediciones. Barcelona, ?
[ pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.(03) VAN nº registre: 5192
matèries: Diccionaris i enciclopèdies; Teoria de la música
VANDERICHET, Jean Paul: Les instruments de percussion. Presses Universitaires de France. París, 1977
[126 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.91 VAND nº registre: 4887
matèries: Instruments de música en general
Varis: Miquel Roger. . ,
[ pàg. Llengua: ]
78 Vari nº registre: 8267
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
ROGER, Miquel
VEGA RODRÍGUEZ, Margarita; VILLAR-TABOADA, Carlos: Música, lenguaje y significado. Universidad de Valladolid. Valladolid, 2001
[296 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 VEGA nº registre: 5648
matèries: Filosofia i estètica; Semiòtica
VENEGAS DE HENESTROSA, Luís: Libro de Cifra Nueva, para tecla, harpa y vihuela. Biblioteca Nacional. Madrid, 1557
[76 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 VENE nº registre: 4808
matèries: Història;
VERNE, Jules: El senyor Re sostingut i la senyoreta Mi bemoll. Conte de Nadal. Diputació de Barcelona. Barcelona, 2004
[87 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 VERN nº registre: 6901
matèries: Literatura infantil
VIDAL, Pierre: L’origine themàtique de “l’art de la fugue” et ses incidences. La Flute de pan. ?, 1984
[72 pàg. Llengua: FRANCÈS]
781.42 VIDA nº registre: 4884
Matèries: Contrapunt, cànon, fuga. Baix continu baix xifrat; Anàlisi
BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
VIGNAL, Marc: Mahler. du Seuil, Éditions. París, 1966
[187 pàg. Llengua: FRANCÈS]
78 (MAHL) VIGN nº registre: 4634
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MAHLER, Gustav (1860-1911)
VILÀ I MIGUEL, Núria; VILLANUEVA I MARGALEF, Maria: Lluís Millet i Pagès. Retalls de vida. Ajuntament del Masnou. Masnou (Barcelona), 2017
[127 pàg. Llengua: ]
78 VILÀ nº registre: 8293
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MILLET, Lluís
VILAR, Josep Maria: La música a la Seu de Manresa en el segle XVIII. Centre d'Estudis del Bages. Manresa, 1990
[195 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.03 VILA nº registre: 4809
matèries: Història; Història: Classicisme musical
VILAR, Josep Maria: Aspectes curriculars de l'aplicació de la Logse a les Escoles de música i conservatoris. Dinsic (2). Barcelona, 1998
[176 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.071.4 VILA nº registre: 6006
matèries: Professors de música
VILAR, Josep Maria: El classicisme musical a Catalunya. Carles Baguer, organista de la seu de Barcelona. . Graó de Serveis Pedagògics, Editorial. Barcelona, 1995
[64 pàg. Llengua: CATALÀ]
78.035.2 VILA nº registre: 7740
Matèries: Història: Classicisme musical
BAGUER, Carles
VILARO, Jordi: Treball pel curset de Pedagogia especialitzada. Inèdit. , 1993
[41 pàg. Llengua: ]
78.071.4 VILA nº registre: 4828
matèries: Professors de música; Interpretació. Expressió musical. Direcció. Tempo
VINAY, Gianfranco: Il Novecento, Vol.II parte prima. di Torino, Edizioni. Turí, 1980
[190 pàg. Llengua: ITALIÀ]
78.03 VINA nº registre: 4810
matèries: Història
VIVALDI: Antonio Vivaldi. Combel. Barcelona, 2007
[23 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 VIVA nº registre: 7443
Matèries: Literatura infantil
VIVALDI, Antonio
WAGNER, Christian: Cómo enseñar a cantar. Sucesores de Juan Gili, Editores. Barcelona, 1970
[139 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.69 WAGN nº registre: 5034
matèries: Instruments. Tècnica; Cant
WAGNER COMPANION, THE: The Wagner Companion. Faber and Faber. Londres, 1979
[462 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.01 WAGN nº registre: 4688
Matèries: Filosofia i estètica
WAGNER, Richard (1813-1883)
WAGNER, Richard: Richard Wagner. Escritos y confesiones. Labor, Editorial. Barcelona, 1975
[202 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (WAGN) WAGN nº registre: 4635
Matèries: Músics i obres classificats per compositors; Filosofia i estètica
WAGNER, Richard (1813-1883)
WAGNER, Richard: Opera y Drama. . , 1997
[432 pàg. Llengua: ]
78.01 WAGN nº registre: 5140
Matèries: Filosofia i estètica
WAGNER, Richard
WAGNER, Richard: Parsifal. Libreto. Libros del Innombrable. Saragossa, 1999
[97 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.98 WAGN nº registre: 5167
matèries: Literatura musical. Libretti, arguments i textos de música teatral
WALLACE, Robin: Beethoven’s critics. Cambridge University Press. Cambridge,
[184 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.01 WALL nº registre: 4689
Matèries: Filosofia i estètica; Història: Classicisme musical
BEETHOVEN, Ludwig van (1770-1827)
WALTER, Bruno: Gustav Mahler.. Alianza editorial. Madrid, 1983
[182 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78 (MAHL) WALT nº registre: 4636
Matèries: Músics i obres classificats per compositors
MAHLER, Gustav (1860-1911)
WEBERN, Anton: El camí cap a la nova música. Antoni Bosch, Editor. Barcelona, 1982
[101 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 WEBE nº registre: 4690
matèries: Filosofia i estètica; Història: Música del Segle XX, contemporània, atonal, dodecafònica, concreta
WILDE, Oscar: Obras completas. Aguilar. Madrid, 1981
[319 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
841 WILD nº registre: 5061
matèries: Literatura anglesa
WILLEMS, Edgar: El valor humano de la educación musical. Paidós. Barcelona, 1994
[228 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.071.4 WILL nº registre: 8044
matèries: Professors de música; Educació
WILLET, John: El rompecabezas expresionista. Guadarrama. Madrid, 1970
[256 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
7.036 WILL nº registre: 4471
matèries: Art. Estils posteriors al romanticisme
WILLIAMS, Peter: The organ music of J.S. Bach (I). BWV 225-598-802-805, etc.. Cambridge University Press. Cambridge, 1980
[365 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 WILL nº registre: 4987
Matèries: Formes i gèneres musicals
BACH, Johann Sebastian (1685-1750)
WILSON, John A.: La cultura egipcia. Fondo de cultura económica. Mèxic, 1988
[459 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
9(3) WILS nº registre: 4450
matèries: Història del món antic
WIMOWEH: Wimoweh. Els camins de la veu. Consorci de l'Auditori i l'Orquestra. Barcelona, 203
[16 pàg. Llengua: CATALÀ]
087.1 WIMO nº registre: 6982
matèries: Literatura infantil
WITTKOWER, Rudolf: La escultura: procesos y principios. Alianza editorial. Madrid, 1981
[331 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
73 WITT nº registre: 4492
matèries: Esculptura. Numismàtica. Arts ceràmiques
WOLF, Johannes; ANGLES, Higinio: Historia de la música. Labor. Barcelona, 1944
[542 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.03 WOLF nº registre: 7176
matèries: Història
WOLFFLIN, Heinrich: Principles of Art History. Dover Publications. Nova York, 1950
[237 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.03 WOLF nº registre: 4811
matèries: Història
WORRINGER, W.: Abstración y Naturaleza. Fondo de cultura económica. Mèxic, 1983
[137 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 WORR nº registre: 4691
matèries: Filosofia i estètica
WYN JONES, David: Beethoven: Pastoral Symphony. Cambridge University Press. Cambridge, 1995
[103 pàg. Llengua: ANGLÈS]
781.5 WYN nº registre: 7418
Matèries: Anàlisi
BEETHOVEN, Ludwig van
XENAKIS, Iannis: Música i arquitectura. Antoni Bosch, Editor. Barcelona, 1982
[213 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 XENA nº registre: 4692
matèries: Filosofia i estètica
XENAKIS, Iannis: Música i arquitectura. Antoni Bosch, Editor. Barcelona, 1982
[213 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 XENA nº registre: 4693
matèries: Filosofia i estètica
YEARS OF WAGNER IN CATALONIA, 100: 100 Years of Wagner in Catalonia. Infiesta editor. Barcelona, 2001
[96 pàg. Llengua: ANGLÈS]
78.071.1 YEAR nº registre: 6064
Matèries: Compositors
WAGNER, Richard (1813-1883)
YOURCENAR, Marguerite: Alexis o el tratado del inútil combate.. Alfaguara. Barcelona, 1981
[165 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
831 YOUR nº registre: 5054
matèries: Literatura francesa
ZAMACOIS, Joaquim: Curso de formas musicales. Labor. Barcelona, 1979
[275 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 ZAMA nº registre: 6406
matèries: Formes i gèneres musicals
ZAMACOIS, Joaquim: Tratado de armonía. Libro 2. Labor. Barcelona, 1975
[250 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 ZAMA nº registre: 6407
matèries: Harmonia
ZAMACOIS, Joaquim: Tratado de armonía. Libro 3. Labor. Barcelona, 1958
[538 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 ZAMA nº registre: 6408
matèries: Harmonia
ZAMACOIS, Joaquim: Tratado de armonía. Libro III. Labor. Barcelona, 1948
[538 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 ZAMA nº registre: 8511
matèries: Harmonia
ZAMACOIS, Joaquín: Teoria de la música, libro II. Labor, Editorial. Barcelona, 1976
[193 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.2 ZAMA nº registre: 4901
matèries: Teoria general de la música
ZAMACOIS, Joaquín: Tratado de armonia, libro I. Labor, Editorial. Barcelona, 1960
[237 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 ZAMA nº registre: 4940
matèries: Harmonia
ZAMACOIS, Joaquín: Tratado de armonia, libro II. Labor, Editorial. Barcelona, 1954
[250 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 ZAMA nº registre: 4941
matèries: Harmonia
ZAMACOIS, Joaquín: Tratado de armonia, libro III. Labor, Editorial. Barcelona, 1948
[538 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.41 ZAMA nº registre: 4942
matèries: Harmonia
ZAMACOIS, Joaquín: Curso de formas musicales. Labor, Editorial. Barcelona, 1971
[275 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.5 ZAMA nº registre: 4988
matèries: Formes i gèneres musicals
ZAMACOIS, Joaquín: Teoria de la música, libro I. Labor, Editorial. Barcelona, 1976
[166 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
781.2 ZAMA nº registre: 5112
matèries: Teoria general de la música
ZAMBRANO, Maria: Obras reunidas. Aguilar. Madrid, 1971
[370 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
1 ZAMB nº registre: 4445
matèries: Filosofia general
ZAMBRANO, Maria: Obras reunidas. Aguilar. Madrid, 1971
[370 pàg. Llengua: CASTELLÀ]
78.01 ZAMB nº registre: 6063
matèries: Filosofia i estètica