Tast de la guitarra

La guitarra és un dels instruments més populars. Construïda preferentment amb sis cordes, es diferencia clarament del llaüt, la mandolina o la tiorba per la forma. El guitarrista pot pinçar les cordes bé amb els dits bé amb un plectre.

MUNTATGE DE L’INSTRUMENT

TALLER DE L’INSTRUMENT

VÍDEO

GALERIA DE FOTOS