Roberto Ordax, oboè

Roberto Ordax oboè robertoordax@conservatoribdn.cat El meu pare amb convèncer de començar amb l'oboè i em deia sempre, "agafa'l que sona molt bonic". Ara molts anys [...]