CONCERT A SANTA MARIA  ESPLENDOR DEL BARROC

L´ESPLENDOR DEL BARROC
CONCERT DE MÚSICA DE CAMBRA PER A DUES FLAUTES I CLAVICÈMBAL

Claudi ARIMANY,  flauta travessera
Pablo RAMÍREZ,  flauta travessera
Pedro RODRÍGUEZ,  clavicèmbal

PROGRAMA:
Johann Joachim Quantz
Georg Philipp Telemann
Willhelm Fridemann Bach
Carl Philipp Emanuel Bach
Joan Babtiste Pla

El concert per a dues flautes i clavicémbalo l´ESPLENDOR DEL BARROC, a càrrec del famós flautista català Claudi Arimany, el flautista musicòleg xilè Dr. Pablo Ramírez i el clavecinista Pedro Rodríguez, donarà vida a alguns dels més rellevants compositors del segle XVIII europeu, l’anomenat “segle d’or” de la flauta. Johann Joachim Quantz, Georg Philipp Telemann, Willhelm Fridemann i Carl Philipp Emanuel Bach, a més del català Joan Babtiste Pla, seran interpretats a partir de l’àmplia gamma de recursos tímbrics, expressius i sensibles de l’instrument, que els estils d’aquests autors van haver de desenvolupar en la seva època. De manera que la trobada apunta a ser un espectacle auditiu de primera línia, en el qual intèrprets i públic estaran reunits entorn d’un mateix esperit, el de la música d’una època que, per a fortuna nostra, encara gaudeix d’enorme admiració entre nosaltres.

Diumenge 30 de maig de 2021, 18:00 h
Església de Santa María de Badalona

Entrada: 15€