Simulacre proves d’accés 2018 /2019
Sol·licitud d’inscripció al simulacre de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors de Música
Escola Superior de Música de Catalunya.
dissabte 2 de febrer 2019

Aquesta inscripció dóna dret a realitzar el simulacre dels exercicis de la Part A (dictats i anàlisis), i d’alguns dels exercicis de la Part B (específics d’especialitat).
Pels exercicis de la Part A, s’ha d’escollir un dels quatre àmbits en els quals s’ofereixen: Clàssica i Contemporània i Música Tradicional, Jazz i Música Moderna, Música Antiga, i Flamenc.
Pels exercicis de la Part B, es pot escollir una de les especialitats de les que s’ofereixen exercicis: Composició, Direcció, Musicologia, Pedagogia, Producció i gestió, i Sonologia.
Instruccions de la inscripció:
Si es disposa d’un usuari i d’una contrassenya es pot realitzar la inscripció de forma directa. En cas contrari, en el següent pas s’ha de registrar com a nou usuari per a poder continuar amb la inscripció. IMPORTANT: aquest usuari i contrasenya serà necessari per a accedir a les correcions dels exercicis posteriorment, en el mateix programa d’inscripció.
Haurà de seleccionar Part A i Part B (les dues o només Part A), l’àmbit en el qual desitja realitzar el simulacre dels exercicis de la Part A, i l’especialitat de la Part B.
Se li mostrarà l’import, i haurà de marcar un descompte si escau. En cas de tenir dret a un descompte, cal presentar la documentació acreditativa a l’Escola abans del 25 de gener.
Se li mostrarà un resum de la tria feta i se li demanarà confirmar-ho. Cal revisar bé totes les dades abans de fer-ho. No es podran fer modificacions un cop feta la inscripció.
Cal imprimir el formulari d’inscripció, i el resguard de pagament.
Realitzar el pagament amb el resguard de codi de barres. La data límit per al pagament és el 25 de gener.
A partir del 4 de març s’efectuarà la publicació de notes. Les podrà consultar, fent servir el mateix usuari/mot de pas que va especificar a la inscripció, en aquest mateix enllaç.