Una pinzellada de … Johann Sebastian Bach

En aquesta secció us proposem una visió panoràmica assequible d’un compositor, instrument, época, etc. a través de 12 audicions.

Johann Sebastian Bach

En aquesta pinzellada sobre el geni alemany (1675-1750) trobareu primerament exemples de peces instrumentals, tant per a instrument sol (violoncel, violí, clave i orgue) com per a conjunt (Concerts de Brandenburg i Suites per a orquestra). També podreu gaudir de les grans obres corals. En el cas de la cantata “Herz und Mund und Tat und Leben” trobareu tres moviments característics: l’obertura, un cor i una ària. Acabem aquesta selecció amb tres moviments dels dos grans monuments bachians: la Missa en Si m i la Passió segons San Mateu.