MÚSICA I CINEMA

DESCRIPCIÓ DE L’ASIGNATURA

La música, en el cinema, requereix per als intèrprets (i compositors en especial) alguna cosa més que la escriptura musical; exigeix un coneixement del llenguatge cinematogràfic i de les exigències narratives que imposa el mitjà.

L’objectiu d’aquesta assignatura és donar a conèixer la singularitat de la música en el cinema i estudiar quins són els recursos que té el compositor alhora d’elaborar la partitura.

A més, i en un sentit una mica més pràctic, s’analitzarà el procés musical des del guió fins al muntatge, repassant els diferents elements musicals i la seva relació amb el cinema, en base l’anàlisi de diferents fragments de pel·lícules.

OBJECTIUS

L’assignatura Música i cinema té com a objectius contribuir a desenvolupar en els alumnes les següents capacitats:

  1. Apreciar la importància de les possibilitats que ofereix la música en la transmissió d’informació no verbal a l’espectador, a partir del plantejament del guió cinematogràfic i de la voluntat del director.
  2. Identificar els diferents tipus de música en les pel·lícules. Ambiental i incidental. Diegètica i no diegètica.
  3. Comprendre la importància del plantejament tímbric i harmònic de la música en una pel·lícula.
  4. Conèixer l’evolució històrica de la música en el cinema, des de les diferents músiques que acompanyaven les pel·lícules mudes fins a l’actualitat, passant pel gènere musical.
  5. Identificar i comprendre tots els elements sonors d’una pel·lícula i la interrelació que es produeix entre ells en pro d’una bona banda de so.
  6. Saber com és tot el procés de creació de la música d’una pel·lícula, des de la lectura del guió fins a la projecció final.
  7. Conèixer els diferents experiments estètics que s’han fet en la música d’algunes pel·lícules, com a Alexander Nevsky o Sunrise.