CURS DE PERFECCIONAMENT INSTRUMENTAL

MÒDUL FORMATIU DE PERFECCIONAMENT MUSICAL

El Conservatori de Badalona contempla també programes formatius no reglats adreçats a aquells estudiants que vulguin reforçar el seu nivell de cara objectius específics com l’accés a estudis superiors, l’accés a proves d’admissió en terrenys professionalitzats, formació especialitzada en el camp de la pedagogia o interpretació, etc. Aquests programes es dissenyen d’una manera individualitzada amb una duració puntual o prolongada d’acord amb cada cas.