CONJUNTS INSTRUMENTALS

Quan a allò que fem sols a casa s’hi afegeixen els amics i les amigues, aquell treball solitari es converteix en quelcom extraordinari i al plaer de fer música s’hi suma l’incentiu de fer-ho en grup, compartint responsabilitats i satisfaccions, aconseguint gràcies al grup anar més enllà d’on un podria arribar individualment.

Aula Coral

AULA CORAL

L’Aula Coral, un projecte formatiu que canalitza la pràctica del cant coral durant el primer i segon curs de l’etapa elemental i que també està obert a la participació de nens i nenes de 7 a 11 anys encara que no cursin estudis de música al nostre centre ni tinguin coneixements musicals.

COR INFANTIL

El Cor infantil és una opció alternativa per cursar el cant coral de tercer i de quart curs de Nivell Elemental. S’adreça als alumnes que els agradi especialment cantar, la duració de les classes (30 minuts més que en les classes regulars de cant coral) permet accedir a un repertori més avançat.

Caldereta de Guitarres

CALDERETA DE GUITARRES

Amb aquest conjunt els alumnes de guitarra tenen l’oportunitat d’accedir a la profitosa experiència de la pràctica musical en grup.

ORQUESTRADA

L’Orquestrada és una iniciativa lúdica i formativa adreçada als alumnes d’instruments orquestrals de 3r i 4t curs de Nivell Elemental perquè s’iniciïn en la pràctica de la música de conjunt. Entre els mesos de novembre i abril els alumnes preparen setmanalment un programa artístic per fruir d’una experiència participativa tot formant part d’una orquestra.

Orquestrada