MATRICULACIÓ CURS 2020-2021

SENSIBILITZACIÓ, INICIACIÓ I NIVELL ELEMENTAL:

Del 20 al 26 de juny : Matriculació  mitjançant formulari web que rebreu per correu electrònic.

Horaris de llenguatge musical:

Horaris Llenguatge musical alumnes nous

Horaris Llenguatge musical alumnes antics