6È CURS PRIMÀRIA

Programació pel curs 2020-2021.

Música moderna. Dates a confirmar (març-abril).

En aquesta audició donem a conèixer als alumnes els orígens i l’evolució de la música moderna tot interpretant diferents temes de diversos estils, interrelacionant-los amb els esdeveniments socials, polítics i culturals que es produeixen en el moment de la seva aparició.

Presentem els intèrprets més destacats, els instruments i els conceptes musicals bàsics.

Intèrprets:

Banda de professorat de l’Escola de Música Moderna de Badalona

Producció de l’Escola de Música Moderna de Badalona

Teatre Principal de Badalona