6è CURS 19/20

MÚSICA MODERNA

Descripció
En aquesta audició donem a conèixer als alumnes els orígens i l’evolució de la música moderna tot interpretant diferents temes de diversos estils, interrelacionant-los amb els esdeveniments socials, polítics i culturals que es produeixen en el moment de la seva aparició.
Presentem els intèrprets més destacats, els instruments i els conceptes musicals bàsics.

Intèrprets:
Banda de professorat de l’Escola de Música Moderna de Badalona

A qui s’adreça
Alumnes de 6è curs de primària dels centre públics de Badalona.

Calendari i horaris
Dimecres 22 de febrer de 2023 a les 11.00
Dijous 23 de febrer de 2023 a les 9.30
Dijous 23 de febrer de 2023 a les 11.00

Lloc
Teatre Margarida Xirgu de Badalona (antic Teatre Principal)

Material didàctic
Es lliurarà un dossier de treball i material per preparar la sessió amb els alumnes.

Preu
Gratuït

Inscripció
Formulari adjunt

Promou i organitza
Conservatori de música de Badalona

Contacte
Núria Losada i Xavier Coderch
serveiseducatius@conservatoribdn.cat

Intèrprets:
Banda de professorat de l’Escola de Música Moderna de Badalona