6è CURS 19/20

MÚSICA MODERNA

En aquesta audició donem a conèixer als alumnes els orígens i l’evolució de la música moderna tot interpretant diferents temes de diversos estils, interrelacionant-los amb els esdeveniments socials, polítics i culturals que es produeixen en el moment de la seva aparició.
Presentem els intèrprets més destacats, els instruments i els conceptes musicals bàsics.

Intèrprets:
Banda de professorat de l’Escola de Música Moderna de Badalona