Carregant Esdeveniments

Mirjam Plas, Quim Ollé i Ramon Vilalta, són tres flautistes rellevants
del panorama musical barceloní, professors d’escoles de música i
conservatoris de St. Cugat, Barcelona i Badalona. Titulats per diversos
conservatoris europeus (Royal Northern College of Music, CSM de Barcelona i
Conservatori d’Amsterdam) han desenvolupat una important tasca, tant en
diferents orquestres nacionals, com en obres de teatre musical, o en el camp
de la música de cambra. El seu interès en la recerca de nous repertoris i
sonoritats els ha dut a la formació d’aquest nou grup, l’Usko Ensemble, que té
com a base el trio de flautes amb instruments diferents, des del flautí a la
flauta baixa. L’espectre sonor de la formació és ample i ric, la qual cosa permet
al grup abordar repertoris clàssics i introduir arranjaments de músiques
actuals, amb molt d’espai per a la creativitat.

El programa que presentem, TRES GRANS CLÀSSICS, sorprèn per la
seva unitat i la riquesa dels seus girs. Mozart, Beethoven i The Beatles,
creadors intemporals, junts en un mateix concert.