Les figures del pessebre. Cor Infantil del Conservatori. NADAL 2020

EL cor infantil del Conservatori dirigits per en Ricard Oliver i acompanyats per un quartet de corda ens caten Les figures del pesssebre de Joan Llogueres.

Quartet de corda d’alumnes del Conservatori.

Gabriel Tamayo i Ruth Idalgo, violins

Pol Altimira, viola

Víctor Fernández, violoncel

Adaptació per a cordes del professor Marcus Bosch

BONES FESTES