Tast del violí

El violí és el més agut dels instruments de corda fregada. S’acompanya de l’arc per fer cantar les seves quatre cordes. La seva forma i proporcions, que no han evolucionat en els darrers quatre segles, són la base de la qualitat i la bellesa de la seva sonoritat.

MUNTATGE DE L’INSTRUMENT

TALLER DE L’INSTRUMENT

VÍDEO

LA PARTITURA

FITXA DEL TALLER

GALERIA DE FOTOS