ACCÉS A L’ESCOLA DE MÚSICA

Els alumnes poden iniciar els seus estudis musicals sense coneixements previs. Al començar P-4 s’accedeix al curs de Sensibilització Musical. De P-5 a 3r de primària, es pot accedir als cursos d’Iniciació Musical. A partir de 4t de primària i fins a 4 de l’ESO s’accedeix a 1r curs de Nivell Elemental.

Els alumnes amb coneixements previs poden fer una prova de nivel per incorporar-se al curs que els correspongui segons la valoració .

Durant el primer any a l’Escola de Música només es cursa l’assignatura de Llenguatge Musical, després ja es pot triar l’instrument que acompanyarà l’aprenentatge durant tot el nivell elemental.

PREINSCRIPCIÓ A L’ESCOLA DE MÚSICA ( CURS 2021-2022 )

Tots els alumnes que vulguin matricular-se per primera vegada a l’ESCOLA DE MÚSICA , hauran de formalitzar necessàriament el tràmit de Preinscripció mitjançant el formulari WEB que s’activarà properament.

Edats: de P4 fins a 4t de l’ESO.

Termini: del 15 al 24 de març de 2021

SI BUSQUES l’ACCÉS AL CONSERVATORI PROFESSIONAL

CLICA AQUÍ