ACCÉS AL CONSERVATORI PROFESSIONAL

Els ensenyaments reglats de música s’estructuren en un Grau Professional de sis cursos acadèmics de durada.

S’accedeix al primer curs mitjançant la superació de la prova d’accés que determina el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Es pot accedir a un curs diferent del primer sense haver realitzat els cursos anteriors, prèvia superació d’una prova d’accés específica per cada curs.

-RESOLUCIÓ EDU/330/2021, de 9 de febrer, de convocatòria de les proves específiques d’accés als
ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2021-2022.

-Orientacions relatives a la lectura a vista de piano. Accés a primer curs

-Orientacions Proves d’accés a 1r de Grau Professional.Es publiquen cada any  al web del  Departament d’educació

Calendari de les Proves d’accés a Grau Professional .Curs 2021-2022

SI BUSQUES l’ACCÉS A L’ESCOLA DE MÚSICA

CLICA AQUÍ
CURSOS 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5è curs 6è curs
Llenguatge musical Exemple 1
Exemple 2
Programa Programa Programa
Harmonia Llenguatge Programa
Instruments
Baix elèctric Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Bombardí  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Cant  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Clarinet  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Clavicèmbal  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Contrabaix  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Fagot  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Fiscorn baix  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Fiscorn tenor  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Flauta de bec  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Flauta travessera  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Guitarra  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Guitarra elèctrica  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Oboè  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Orgue  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Piano  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Saxòfon  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Trombó  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Trompa  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Trompeta  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Tuba  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Viola  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Violí  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Violoncel  Programa Programa Programa Programa Programa Programa