ACCÉS AL CONSERVATORI PROFESSIONAL

Els ensenyaments reglats de música s’estructuren en un Grau Professional de sis cursos acadèmics de durada.

S’accedeix al primer curs mitjançant la superació de la prova d’accés que determina el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Es pot accedir a un curs diferent del primer sense haver realitzat els cursos anteriors, prèvia superació d’una prova d’accés específica per cada curs.

El centre consta d’un nombre de places disponible. Les places s’atorguen per ordre de puntuació.

SI BUSQUES l’ACCÉS A L’ESCOLA DE MÚSICA

CURSOS 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5è curs 6è curs
Llenguatge musical Model exemple alumnat
Model exemple professorat
Programa Programa Programa
Harmonia Llenguatge Programa
Instruments
Baix elèctric Programa
Programa Programa Programa Programa Programa
Bombardí  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Cant  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Clarinet  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Clavicèmbal  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Contrabaix  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Fagot  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Fiscorn baix  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Fiscorn tenor  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Flauta de bec  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Flauta travessera  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Guitarra  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Guitarra elèctrica  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Oboè  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Orgue  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Piano  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Saxòfon  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Trombó  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Trompa  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Trompeta  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Tuba  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Viola  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Violí  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Violoncel  Programa Programa Programa Programa Programa Programa