ESCOLES DE PRIMÀRIA

Donada la situació de la pandèmia COVID queden suspeses totes les activitats programades pel curs 20/21.

CORALS

Aquest programa té l’objectiu de promoure el cant coral a les escoles. Cada curs, amb coordinació amb el seminari de mestres de música de Badalona, el Conservatori organitza un programa de música coral. Es treballa al llarg del curs escolar i es programen un o dos concerts on hi participen tots els cantaires.

TEMPORADA DE CONCERTS

Cada curs escolar, el Conservatori de Badalona organitza una temporada de concerts pedagògics dirigits a diversos cursos de l’etapa de primària. Aquests concerts tenen lloc al Teatre Principal de la ciutat, dins de l’horari escolar i són gratuïts. Cada programa va acompanyat d’un dossier pedagògic i es fan unes reunions prèvies a l’audició amb el professorat i els artistes.

2n CURS DE PRIMÀRIA
3r CURS DE PRIMÀRIA
4t CURS DE PRIMÀRIA
6è CURS DE PRIMÀRIA