El I Congrés de Pedagogia Musical a Catalunya és una plataforma de comunicació i intercanvi d’experiències relacionades amb l’ensenyament de la música, organitzada per l’Associació de Conservatoris de Catalunya.

Aquesta primera edició que s’ha celebrat els dies 9 i 10 de març al Conservatori Municipal de Música de Barcelona ha focalitzat l’atenció en els “Nous reptes en l’ensenyament i l’educació musical” oferint un espai als professionals del sector de l’educació musical a Catalunya per mostrar les seves innovacions  metodològiques, experiències d’aula, treballs de cooperació i investigacions.

El Congrés ha posat a l’abast de tots els assistents, bones pràctiques que porten a terme  els professionals del sector en els conservatoris, escoles de música i centres d’ensenyaments general, i al mateix temps, ha contribuït a prendre consciència de la repercussió que té l’estudi de la música en la societat actual, i com actua de motor per millorar-la.