II CONGRÉS DE PEDAGOGIA

II Congrés de Pedagogia Musical de Catalunya organitzat per l’Associació de Conservatoris de Catalunya. Tindrà lloc al Conservatori Superior de música del Liceu de Barcelona els dies 25 i 26 de gener de 2020.

Durant aquest més de novembre es recolliran les comunicacions o experiències presentades pel professorat. Els professors que vulguin presentar les seves comunicacions hauran de presentar-les exclusivament per via telemàtica en el següent enllaç:

Data límit de presentació de comunicacions: 30 de novembre de 2019.

El II Congrés de Pedagogia Musical a Catalunya és una plataforma de comunicació i intercanvi d’experiències relacionades amb l’ensenyament de la música, organitzada per l’ACC amb el suport i col·laboració del Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta segon edició, el II Congrés de Pedagogia Musical a Catalunya pretén focalitzar l’atenció en els “Nous reptes en l’ensenyament i l’educació musical” oferint un espai als professionals del sector de l’educació musical a Catalunya on mostrar les seves innovacions metodològiques, experiències d’aula, treballs de cooperació i investigacions.

La voluntat del Congrés es posar a l’abast de tots els assistents, bones pràctiques que porten a terme els professionals del sector en els conservatoris, escoles de música i centres d’ensenyaments general, i al mateix temps, fer prendre consciència de la repercussió que té l’estudi de la música en la societat actual, i com actua de motor contribuint a millorar-la.

Les comunicacions es poden centrar en un d’aquests dos àmbits:
1. Metodologies musicals aplicades i projectes innovadors
2. Aprenentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials
A més a més de les comunicacions, el Congrés acollirà conferències especialitzades amb professionals de renom.
Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre interès i que trobeu en les activitats que ofereix el Congrés motivació per participar-hi activament.
La inscripció al congrés serà obligatòria i gratuïta per al professorat dels conservatoris associats a l’ACCat i es podrà fer efectiva a partir del dia 9 de desembre de 2019.

2020-01-28T11:07:41+00:00