II Congrés de Pedagogia Musical de Catalunya organitzat per l’Associació de Conservatoris de Catalunya. Tindrà lloc al Conservatori Superior de música del Liceu de Barcelona els dies 25 i 26 de gener de 2020.

Durant aquest més de novembre es recolliran les comunicacions o experiències presentades pel professorat. Els professors que vulguin presentar les seves comunicacions hauran de presentar-les exclusivament per via telemàtica en el següent enllaç:

Data límit de presentació de comunicacions: 30 de novembre de 2019.

El II Congrés de Pedagogia Musical a Catalunya és una plataforma de comunicació i intercanvi d’experiències relacionades amb l’ensenyament de la música, organitzada per l’ACC amb el suport i col·laboració del Servei d’Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En aquesta segon edició, el II Congrés de Pedagogia Musical a Catalunya pretén focalitzar l’atenció en els “Nous reptes en l’ensenyament i l’educació musical” oferint un espai als professionals del sector de l’educació musical a Catalunya on mostrar les seves innovacions metodològiques, experiències d’aula, treballs de cooperació i investigacions.

La voluntat del Congrés es posar a l’abast de tots els assistents, bones pràctiques que porten a terme els professionals del sector en els conservatoris, escoles de música i centres d’ensenyaments general, i al mateix temps, fer prendre consciència de la repercussió que té l’estudi de la música en la societat actual, i com actua de motor contribuint a millorar-la.

Les comunicacions es poden centrar en un d’aquests dos àmbits:
1. Metodologies musicals aplicades i projectes innovadors
2. Aprenentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials
A més a més de les comunicacions, el Congrés acollirà conferències especialitzades amb professionals de renom.
Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre interès i que trobeu en les activitats que ofereix el Congrés motivació per participar-hi activament.
La inscripció al congrés serà obligatòria i gratuïta per al professorat dels conservatoris associats a l’ACCat i es podrà fer efectiva a partir del dia 9 de desembre de 2019.