El Conservatori des del seu afany en incidir en la vida musical de Badalona a través del seus Serveis Educatius, va organitzar una cantata amb les escoles públiques: Gitanjali, Mercè Rodoreda i Salvador Espriu el dimarts 4 de juny al Teatre Zorrilla

Cantata: Les veus de la natura

Música: Antoni Miralpeix

Text:Francesc Danès

Cors de les escoles: Gitanjali, Mercè Rodoreda i Salvador Espriu

Narració: Lluis Arguijo

Piano: Meritxell Puig

Direcció: Núria Losada

A més el programa va comptar amb interpretacions de cançons de diversos estils per part dels cors  de l’Escola Gitanjali i Mercè Rodoreda.