Dissabte 23 de febrer de 2019, de 11 a 14h, el conservatori del Liceu obre les Portes.

La jornada ofereix a estudiants de música, familiars i professors l’oportunitat de conèixer el centre i la seva línia pedagògica, i de rebre informació sobre l’accés als nostres estudis, així com poder conèixer el professorat del centre. També es facilitarà informació sobre les Beques de la Fundació de Musica Ferrer-Salat (exclusives del centre).
La Jornada inclourà una Reunió informativa inicial, que tractarà sobre el desenvolupament dels estudis superiors de Música, l’ideari i orientació pedagògica i artística del centre, les Beques Ferrer-Salat, i les característiques de les Proves d’accés. Aquesta reunió serà seguida per un petit recital a càrrec d’alumnes dels diversos Departaments del centre.
Seguidament tindrà lloc una Trobada per Departaments durant la qual els assistents podran participar en classes i altres activitats conduïdes pels professors del Departament que els correspongui, així com conèixer el professor amb el que hagin sol·licitat contactar.

Informació sobre la Jornada:https://www.conservatoriliceu.es/superior/informacio/portes-obertes/
Per a una òptima organització d’aquesta, us demanem si us plau que els estudiants interessats en assistir emplenin el formulari d’inscripció, que estarà disponible a partir del 15 de gener.

https://www.conservatoriliceu.es/