Jornada de Portes Obertes del Centre Superior de la Fundació Conservatori Liceu.

Dissabte 22 de febrer de 2020, de 11 a 14h.

La Jornada ofereix a estudiants de música, familiars i professors l’oportunitat de conèixer el centre i la seva línia pedagògica, i de rebre informació sobre l’accés als nostres estudis, així com poder conèixer el professorat del Centre. També es facilitarà informació sobre les Beques de la Fundació de Música Ferrer-Salat (exclusives del nostre centre).

La Jornada inclourà una Reunió informativa inicial, que tractarà sobre el desenvolupament dels estudis superiors de Música, l’ideari i orientació pedagògica i artística del centre, les Beques Ferrer-Salat, i les característiques de les proves d’accés. Aquesta reunió serà seguida per un petit recital a càrrec d’alumnes dels diversos Departaments del Centre. Seguidament tindrà lloc una Trobada per Departaments durant la qual els assistents podran participar en classes i altres activitats conduïdes pels professors del Departament que els correspongui, així com conèixer el professor amb el que hagin sol·licitat contactar.
Seria un gran plaer rebre aquest dia els alumnes, professors i pares d’alumnes del vostre centre que estiguin interessats en la possibilitat de realitzar estudis superiors amb nosaltres o que simplement desitgin conèixer millor el nostre centre.
En aquest enllaç trobareu més informació sobre la Jornada: https://www.conservatoriliceu.es/superior/informacio/portes-obertes/ Per a una òptima organització d’aquesta, us demanem que els estudiants interessats en assistir emplenin el formulari d’inscripció, que està ja disponible en aquest mateix enllaç.