S’obra el període d’inscripció per aquells alumnes que vulguin fer el Grau Superior de Música.

Aquí teniu la informació dels dos centres.

Escola Superior de Música de Catalunya:

http://www.esmuc.cat/Titol-superior-de-musica/Acces-i-admissio/Proves-d-acces-2020-2021

Conservatori Superior de Música del Liceu:

https://www.conservatoriliceu.es/superior/informacio/acces-titol/