SECRETARIA VIRTUAL 2018-07-13T12:36:23+00:00

SECRETARIA VIRTUAL

Accés a les informacions i tràmits per a les gestions habituals del centre.

MATRÍCULA GRAU PROFESSIONAL curs 2018-19

Alumnes de nova incorporació al Conservatori.

Matriculació  alumnes que han fet la PROVA D’ACCÉS cursos  2n a 6è i alumnes de trasllat

Full d’inscripció.(Cursos 1r,4t,5è i 6è GP)  Descarregar

HORARIS DE MATRICULACIÓ

Matriculació alumnes nous Escola de Música.Curs 2018-19 Més informació.

Horaris de Llenguatge Musical. Alumnes nous Curs 2018-19