CONSERVATORI PROFESSIONAL

Els estudis de música reglats de Grau Professional posen a l’abast de l’estudiant l’accés a un ventall ample d’àrees d’aprenentatge que el capaciten com a intèrpret autònom en les diverses especialitats instrumentals amb una experiència important en el terreny de la música de conjunt.

PLA D’ESTUDIS

DISTRIBUCIÓ DE LES MATERIES DURANT EL GRAU PROFESSIONAL

ACCÉS AL CONSERVATORI PROFESSIONAL

PROGRAMES I ORIENTACIONS PER LES PROVES D’ACCÉS

CONJUNTS VOCALS I INSTRUMENTALS

FORMAR PART D’UN CONJUNT, UNA EXPERIÈNCIA ENORMEMENT ESTIMULANT.

ASSIGNATURES AMB PROFESSORS

QUINS PODEN SER ELS TEUS PROFESSORS, TOTES LES OPCIONS.