ESCOLA DE MÚSICA

A L’Escola de Música oferim tres etapes: Sensibilització, Iniciació i Nivell Elemental que posen a l’abast dels infants les eines necessàries per fruir la pràctica musical de manera àmplia i diversa. Aquests estudis inicials condueixen també a l’assoliment de les habilitats i els continguts formatius necessaris per poder superar la prova d’accés a Grau Professional i donar continuïtat als estudis de música si així es desitja.

PLA D’ESTUDIS

DISTRIBUCIÓ DE L’ACTIVITAT A L’ESCOLA DE MÚSICA DURANT EL NIVELL ELEMENTAL

ACCÉS A L’ESCOLA DE MÚSICA

REQUISITS PER L’ACCÉS AL NIVELL ELEMENTAL

CONJUNTS VOCALS I INSTRUMENTALS

FORMAR PART D’UN CONJUNT, D’UNA EXPERIÈNCIA ENORMEMENT ESTIMULANT